loader image

Istoric

Apariția învățământului universitar la Iași

  • 15 noiembrie 1813: Înființarea primei școli de ingineri hotarnici, prin strădaniile lui Gheorghe Asachi, veritabil spirit enciclopedist român.
  • 1849: Gheorghe Asachi înființează școala de aplicații pentru ingineri. 
  • 1860: Decretul de înființare, semnat de Alexandru Ioan Cuza, a Universității din Iați, cu patru facultăți: Juridică, Filosofie, Teologie și Medicină. Facultatea de Filosofie cuprindea două secțiuni: Litere și Științe, cu câte trei ani de studii.
  • 1864: Secția de științe se transformă în Facultatea de Științe, cu douăsprezece catedre, dintre care una de Fizică și alta de Chimie, onorate de Ștefan Micle.
  • 1878: Catedra de Chimie a fost încredințată lui Petru Poni, care înființează:primul laborator de Chimie al Universității din Iași (1882); catedra de Chimie organică (1891).
  • Noiembrie 1906: Înființarea catedrei de Chimie agricolă, onorată de profesorul Haralamb Vasiliu. Aprobarea unui curs anexă de Chimie tehnologică, încredințat profesorului Anastasie Obregia
  • 1912: Înființarea, la Facultatea de Știinte a Universității, a secțiilor: Electrotehnică, Chimie industrială, Chimie agricolă.
  • 3 decembrie 1937: Semnarea deciziei de înființare a Politehnicii „Gheorghe Asachi” din Iași, decizie publicată în Monitorul Oficial nr. 284, din 8 decembrie 1937. Școala Politehnică „Gheorghe Asachi” avea trei facultăți: Electrotehnică, Chimie Industrială și Agronomie.

Repere istorice pe larg


Rectori şi Decani

În preajma frumoasei aniversări a facultăţii, 100 de ani de existenţă, se cuvine să omagiem personalităţile care, prin poziţia şi activitatea lor, au contribuit la câştigarea şi creşterea prestigiului învăţământului universitar ieşean de chimie şi inginerie chimică. Astfel, au fost realizate portretele în ulei ale Rectorilor universităţii care au provenit din facultatea noastră, şi ale decanilor facultăţii, galeria fiind onorată în sala de consiliu a facultăţii din februarie 2010.

Portretele sunt creaţia pictorului Traian Mocanu, suportul financiar fiind asigurat de Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Chimie Industrială din Iaşi.

Galerie fotografică