loader image

Perfecționări

Cursurile postuniversitare de perfecţionare pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă sau lungă durată. Durata cursurilor, programul de pregătire şi modalitatea de finalizare a studiilor de aprobă de Senatul universităţii. Absolvenţii cursurilor postuniversitare de perfecţionare primesc certificat de absolvire.

Personalul didactic cu studii de scurtă sau de lungă durată din învăţământul preuniversitar participă periodic la cursuri postuniversitare de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Gradul IIGradul I(vezi pagina web a Departamentului pentru Pragătirea Personalului Didactic: http://www.dppd.tuiasi.ro)

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin grade didactice II şi IPO.DPPD.02 (vezi în Manualul procedurilor).