loader image

Cercetare

Activitatea de cercetare realizată la nivelul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului se evidenţiază prin:

  1. Editarea de Publicaţii Ştiinţifice
  2. Organizarea de Conferinţe şi Evenimente
  3. Activitatea de cercetare din facultate se desfăşoară în Centre de Excelenţă şi Laboratoare Performante.
  4. Proiecte de Cercetare finanţate în care sunt implicate cadre didactice din faculate.

Prin Centrul de Cercetare și Transfer Tehnologic Polytech, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, se desfășoară activități de cercetare științifică, fundamentală și aplicativă, transfer tehnologic, consultanță, proiectare și prestări de servicii în domenii specifice universității noastre. În cadrul CCTT Polytech se derulează proiecte, în colaborare cu autorităţile contractante:  CNCSANCSUEFISCDI proiecte cu finanţare de la Bugetul de stat, Granturi în cadrul Programelor de cercetare FP7, Fonduri structurale, cu finanţare din fonduri europene şi contracte cu părţi din sectorul industrial, cu finanţare din resurse proprii.


Conferințe și evenimente

Conferința Internațională de Inginerie Chimică
Conferința Internațională de Ingineria și Managementul Mediului, ICEEM12
Cercuri Științifice Studențești