loader image

Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară

Director departament:
Conf. dr. ing. Corina Cernătescu
Tel: 0232 70 / 2616

Consiliu departament:
Prof.dr.chim. Gabriela CIOBANU
Conf.dr.ing. Claudia COBZARU

  Scurt istoric

Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară a fost constituită la 1 octombrie 2005 prin unirea catedrelor de Ingineria Substanţelor Organice – Inginerie Biochimică şi Chimie Generală.

Specializarea în jurul căreia s-a dezvoltat departamentul datează din anul 1948. Astfel, prin Decretul 263327, publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 26 octombrie 1948, este creată la Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, SECŢIA DE INDUSTRII ORGANICE.

Funcţie de formele de organizare şi administrative, de-a lungul timpului, catedra a purtat diferite denumiri: Industrii Organice (1948-1956), Chimie şi Tehnologie Organică (1956-1960), Industrii Organice (1960-1971), Tehnologie Chimică Organică, Textile şi Pielărie (1972-1974), Industrii Organice(1975-1977), Chimie şi Tehnologie Organică şi Macromoleculară (1977-1990), Industrii Organice (1990-2002), Ingineria Substanţelor Organice şi Inginerie Biochimică (2002-2005).

Şefi de catedră: Prof.dr.ing. Gheorghe Alexa, Prof.dr.ing. Mihai Dima, Prof.dr.ing. Elena Cocea (1955-1963), Conf.dr.ing. Gheorghe Botez (1963-1972), Prof.dr.ing. Michelin Grindea (1972-1975), Prof.dr.ing. Gheorghe Chiriţă (1975-1976), Prof.dr.ing. Florin Vălu (1976-1977), Acad. prof.dr.ing. Cristofor Simionescu (1977-1985), Prof.dr.ing. Spiridon Oprea (1985-1990), Prof.dr.ing. Corneliu Oniscu (1990-2005), Prof.dr.ing. Dan Caşcaval (2005-2008), Conf.dr.ing. Eugen Horoba (2008-2018), Conf.dr.ing. Corina Cernătescu (2018-prezent).

Până în anul 1990, catedra a organizat şi coordonat specializarea Tehnologia Substanţelor Organice, cu durata studiilor de 5 ani pentru Ingineri – zi, 6 ani pentru Ingineri – seral şi 3 respectiv 4 ani pentru Subingineri zi și seral. Incepând cu anul universitar 1990/1991, în cadrul Catedrei funcţionează specializarea Inginerie Biochimică, iar din anul universitar 2008/2009 specializarea Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice.

Odată cu iniţierea studiilor postuniversitare, în catedră şi-au desfăşurat activitatea specializările Produse Naturale şi Cataliză Ecologică, cu durata de un an. După adoptarea sistemului Bologna s-au dezvoltat  Programele de Master cu durata de doi ani: Produse NaturaleProduse Farmaceutice şi Cosmetice şi Controlul şi Procesarea Alimentelor

Fosta Catedră de Chimie Generală era constituită din cadrele didactice care au susţinut disciplinele de Chimie Generală la Universitatea „Al. I. Cuza” şi la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi.

Incepând cu anul 1948 Chimia Generală a figurat ca disciplină de sine stătătoare în cadrul Facultăţii de Chimie Industrială, cu activitate didactică la facultăţile de Mecanică, Electrotehnică, Textile, Construcţii şi Hidrotehnică.

In anul 1974, odată cu unificarea Facultăţii de Chimie de la Universitatea „Al.I. Cuza” cu Facultatea de Chimie Industrială de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” se creează Catedra de Tehnologie Chimică şi Chimie Generală, în care au fost incluse disciplinele de Chimie Generală, provenite de la cele două facultăţi. Disciplina de Chimie Generală a fost predată în perioada 1974-1990 la Facultăţile de Mecanică, Electrotehnică, Textile şi Hidrotehnică.

Disciplina a fost susţinută de valoroase cadre didactice: Prof. dr.ing. Vasile Ababi, Prof.ing. Gheorghe Burlacu, Prof.dr.ing. Elena Corlăţeanu, Prof. dr.ing. Savel Ifrim, Prof. dr. Cornelia Botez, Conf. dr.ing. Eleonora Diaconescu, Prof. dr.ing Gheorghe Mihăilă, Prof.dr.ch. Petru Onu, Prof.dr.ch. Constantin Luca etc.

În anul 1990 prin noua structură a Facultăţii de Chimie Industrială, se constituie Catedra de Chimie Generală care a funcţionat până la 1 octombrie 2005, când se realizează unificarea cu Catedra de Ingineria Substanţelor Organice şi Inginerie Biochimică.

Şefi catedră (1974-2005): Prof.dr.ing. Vasile Ababi, Prof.dr.ch.Angelica Popa, Prof.dr.ing. Gheorghe Mihăilă, Prof.dr.ch. Petru Onu, Prof.dr.ch. Constantin Luca.  In prezent Colectivul Chimie Generală susţine activităţi didactice de profil la: Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.

Departamentul Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară dispune de un corp profesoral constituit din 20 cadre didactice, dintre care 13 cadre didactice în activitate, deţine 34 de laboratoare didactice şi de cercetare ştiinţifică, dotate cu aparatură şi instalaţii pentru sinteze organice, echipamente şi aparatură performantă pentru studii de inginerie biochimică şi biotehnologie, pentru investigaţii fizico-chimice, precum şi cu tehnică de calcul şi birotică.  

Activităţile didactice şi de cercetare ale departamentului sunt concretizate sub forma următoarelor programe de studii:

A. PROGRAME DE LICENŢĂ – Ingineri, zi, cu durata de 4 ani, în domeniul Inginerie chimică – conform cu Hotărârea de Guvern 140/4 aprilie 2017.

 • INGINERIE BIOCHIMICĂ
 • CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE
 • CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

B. PROGRAME DE MASTERAT – Forma de învăţământ zi, cu durata de 2 ani

 • PRODUSE FARMACEUTICE ŞI COSMETICE
 • CONTROLUL ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR

C. PROGRAME DE STUDII DOCTORALE ((cu frecvenţă şi fără frecvenţă, cu durata de 3 ani): în domeniile Inginerie chimică şi Chimie. În departament îşi desfăşoară activitatea  6 conducători de doctorat  şi un conducător de doctorat asociat (prof.dr.ing. Anca Galaction, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”, Iaşi).

Personalul departamentului

 Cadre didactice

Corina Cernătescu
Conferențiar dr. ing.
Director departament
tel.: 0232 70 / 2616
email: ccernat@ch.tuiasi.roccernatescu@yahoo.com 
webpage
Dan Caşcaval
Profesor dr. ing., conducător doctorat
Rectorul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași
tel.: 0232 278683 / int. 2103
email: dancasca@ch.tuiasi.rodancasca@yahoo.com 
webpage
Gabriela Margareta Ciobanu
Profesor dr. habil. chim., conducător doctorat
tel.: 0232 70 / 2612
email: gciobanu@ch.tuiasi.rogciobanu03@yahoo.co.uk 
webpage
Daniela Şuteu
Profesor dr. ing., conducător doctorat
tel.: 0232 278683 / int. 2260
email: dsuteu@ch.tuiasi.rodanasuteu67@yahoo.com
webpage  
Claudia Cobzaru
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2211
email: ccobzaru@ch.tuiasi.roccobzaru@yahoo.com 
webpage
Anca Mocanu
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2617 ; 0232702617
email: ancamocanu2004@yahoo.comancamocanu@ch.tuiasi.ro
webpage
Adrian Ungureanu
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2261
email: aungureanu@ch.tuiasi.ro
webpage
Emil Ioan Mureşan
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2193
email: emuresan@ch.tuiasi.roeimuresan@yahoo.co.uk
curriculum vitae
Alexandra Cristina Blaga
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2248
email: acblaga@ch.tuiasi.roalexandra_cristina_b@yahoo.com
curriculum vitae webpage
Sofronia Bouariu 
Șef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2279
email: dorinabouariu@gmail.combouariu@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Lenuţa Kloetzer 
Șef lucrări dr. bioing. – Prodecan
tel.: 0232 70 / 2614
email: lkloetzer@ch.tuiasi.rolkloetzer@gmail.com
curriculum vitae
Alexandra Tucaliuc 
Șef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2167
email: alexandracarlescu@tuiasi.roale_carlescu@yahoo.com 
curriculum vitae
Ana Simona Barna 
Asistent dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2227 
email: isimonabarna@yahoo.comisimonabarna@tuiasi.ro
curriculum vitae

Cadre didactice asociate

Emil Dumitriu
Profesor emerit dr. ing., conducător doctorat
tel.: 0232 278683 / int. 2261
email: edumitri@ch.tuiasi.roedumitri@yahoo.fr  
curriculum vitae
Constantin Luca
Profesor emerit dr. chim., conducător doctorat
tel.: 0232 278683 / int. 2156
email: cluca@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae 
Ioan Bontaş
Conferenţiar dr. biolog
tel.: 0232 278683 / int. 2248 
email: ioanbontas@yahoo.com
curriculum vitae
Eugen Vasile Horoba
Conferenţiar dr. ing. 
tel.: 0232 278683 / int. 2276
email: ehoroba@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Alexandru Savin
Conferenţiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2261
email: asavin@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae

Personal TESA

Nicu Botezatu 
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2251
Dana Mihaela Popovici 
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2193

Programe de studii

Relevanţa cognitivă şi profesională a programelor de studiu este definită în funcţie de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii.  Programele de studiu ale specializărilor coordonate de Departamentul Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară ţin seama de planurile de învăţământ ale specializărilor similare existente în Universităţile de prestigiu din Uniunea Europeană, din Statele Unite şi din Canada, în acelaşi timp fiind luate în considerare şi programele de studiu ale specializărilor similare existente în Universităţile din România, pentru a putea asigura compatibilitatea şi complementaritatea cu acestea.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite permit absolvenţilor, după caz, să continue studiile universitare prin masterat sau doctorat, să se angajeze pe piaţa muncii sau să dezvolte o afacere proprie.

Obiectivele generale ale programelor de studii din Departamentul Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară sunt următoarele: 

 • cunoaşterea tehnologiilor în continuă schimbare, precum şi a noilor tehnici ca parte a procesului de educaţie continuă şi de autoperfecţionare; 
 • conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului studiat; 
 • însuşirea tehnicilor moderne de analiză şi control a proceselor; 
 • participarea la proiecte de cercetare şi inginereşti de specialitate; 
 • utilizarea tehnologiei informaţiei; 
 • evaluarea în mod critic a unor raţionamente, ipoteze, concepte abstracte şi date pentru a-şi crea propriile raţionamente care să contribuie la soluţionarea unor probleme complexe dintr-un proces creativ; 
 • dezvoltarea capacităţii de elaborare a strategiilor pe termen scurt şi lung; 
 • realizarea unei pregătiri interdisciplinare care să permită abordarea flexibilă şi adaptivă a corelaţiilor dintre procesul de învăţământ, cercetare, proiectare, industrie şi management; 
 • înţelegerea influenţei activităţilor inginereşti asupra vieţii şi mediului şi demonstrarea unei abordări etice şi morale a sarcinilor inginereşti şi manageriale.

CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE

(STUDII LICENŢĂ)

Programul de studiu Chimia şi Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie şi Carbochimie  funcţionează în prezent pe baza Hotărârii de Guvern nr. 326 din 2019.

Civilizaţia contemporană nu poate fi concepută fără produsele de sinteză organică fină (medicamente, coloranţi, produse odorante şi aromatizante, pesticide, biostimulatori etc.), care au implicaţii psihosociale şi de îmbunătăţire a standardului existenţei cotidiene.

Stadiul tehnologic actual de dezvoltare a sintezei organice fine se caracterizează prin diversificarea sortimentală şi structurală, rentabilizarea tehnologiilor existente, paralel cu reconsiderarea, adaptarea şi perfecţionarea formelor de condiţionare a unor produse clasice.

Industria de sinteză organică fină este considerată rentabilă dacă este susceptibilă la flexibilitate, retehnologizare şi mutaţii rapide, corelate cu exigenţele consumatorilor şi imperativele ecologice.

Planul de învăţământ este corelat cu standardele de calitate ştiinţifică şi tehnologică şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă naţionale şi europene.

Absolvenţii specializării Chimia şi Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie şi Carbochimie dobândesc competenţe în următoarele direcţii: 
· prelucrarea materiilor prime: petrol, gaze naturale, cărbuni 
· ingineria proceselor fundamentale din sinteza organică 
· obţinerea, caracterizarea şi utilizarea catalizatorilor pentru petrochimie, carbochimie, sinteză organică 
· tehnologii de sinteză şi condiţionare a produselor farmaceutice, cosmetice, coloranţilor organici, pesticidelor, agenţilor tensioactivi etc. 
· alegerea, proiectarea şi optimizarea reactoarelor chimice şi echipamentelor specifice  

Absolvenţii specializării beneficiază de o pregătire interdisciplinară care permite corelarea flexibilă şi adaptivă  între procesul de învăţământ, cercetare, proiectare, industrie şi management.

INGINERIE BIOCHIMICĂ

(STUDII LICENŢĂ)

Specializarea Inginerie Biochimică ia fiinţă în anul 1990 în cadrul Catedrei de Industrii Organice, fiind acreditată prin H.G. Nr. 568/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 185/1995 şi funcţionează în prezent în baza H.G. nr. 326/2019.

Programul de studiu Inginerie Biochimică îşi propune formarea unor specialişti cu înaltă competenţă profesională, capabili să-şi desfăşoare activitatea în cercetare, proiectare şi industrie în domeniul proceselor biotehnologice.

Programul de studiu asigură compatibilitatea şi complementaritatea cu standardele de calitate ştiinţifică şi tehnologică şi este ancorat la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Disciplinele de specialitate aferente programului Inginerie Biochimică conduc la dobândirea de competenţe în următoarele direcţii: 

 • analiza, conceperea, proiectarea şi optimizarea proceselor de biosinteză; 
 • bioreactoare şi echipamente specifice proceselor de biosinteză; 
 • biotehnologii alimentare şi tehnologii de obţinere, prelucrare şi caracterizare a produselor naturale; 
 • biosinteza produselor farmaceutice, proteine de biosinteză, acizi carboxilici şi aminoacizi; 
 • biomateriale, produse şi extracte naturale; 
 • elaborarea de tehnologii neconventionale pentru valorificarea subproduselor şi deşeurilor; 
 • tehnici de condiţionare, tipuri de ambalaje, produse conservate; 
 • obţinerea, caracterizarea şi utilizarea enzimelor.

Absolvenţii sunt pregătiţi pentru înţelegerea influenţei activităţilor inginereşti asupra vieţii şi mediului şi demonstrarea unei abordări etice şi morale a sarcinilor inginereşti şi manageriale. 

CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

(STUDII LICENŢĂ)

Programul de studiu Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice  a fost autorizat prin HG 635/2008 şi funcţionează în prezent în baza H.G. nr. 326/2019.  

Programul de studiu Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice propune pregătirea specialiştilor pentru industria alimentară şi biochimică, în acord cu cerinţele pieţei forţei de muncă naţionale şi europene.

Reglementările Uniunii Europene în privind siguranţa şi calitatea produselor alimentare impun prezenţa specialiştilor de profil în toate unităţile producătoare.

Prin disciplinele de specialitate, absolvenţii specializării Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice dobândesc competenţe în următoarele direcţii:

 • ingineria procedeelor de obţinere, prelucrare şi caracterizare a produselor vegetale (proteine vegetale, amidon, dextrine, glucoză, izosirop, uleiuri vegetale, zahăr, pectine, produse conservate din fructe şi legume); 
 • tehnologii de prelucrare a produselor animaliere (produse lactate, prelucrarea cărnii, prelucrarea peştelui); 
 • fabricarea produselor alimentare prin procedee biochimice ; 
 • tehnologia fabricării băuturilor nealcoolice şi alcoolice (vin, bere, alcool etilic, rachiuri naturale, sucuri naturale, oţet);
 • obţinerea produselor de panificaţie (morărit, panificaţie, produse de patiserie), produselor dietetice şi suplimentelor nutritive; 
 • conservarea şi condiţionarea produselor alimentare; 
 • controlul calităţii produselor, siguranţa alimentară şi toxicologie; 
 • alegerea, proiectarea şi exploatarea aparatelor şi utilajelor specifice industriei alimentare; 
 • însuşirea tehnicilor moderne de analiză şi control a proceselor.  

Prin pregătirea universitară interdisciplinară dobândită aceşti specialişti sunt capabili să-şi desfaşoare activitatea atât în sfera producţiei cât şi a controlului calităţii produselor alimentare.

PRODUSE FARMACEUTICE ŞI COSMETICE

(studii universitare de master, 2 ani)

Programul de studii de masterat Produse Farmaceutice şi Cosmetice pregăteşte specialişti capabili să susţină activitatea de cercetare, proiectare şi industrie în domeniul produselor farmaceutice şi cosmetice şi se adresează absolvenţilor de învăţământ superior tehnic, cu diplomă de licenţă, specializările Domeniului Inginerie Chimică precum şi celor înrudite.

Sectorul produselor farmaceutice şi cosmetice reprezintã cea mai dinamicã ramurã a industriei chimice este o sursã de prosperitate şi locuri de muncã înalt calificate şi joacã un rol major în dezvoltare şi inovare, fiind un sector fondat pe cercetare.

Prin competenţele profesionale dobândite de absolvenţi, programul conturează o pregãtire interdisciplinară care permite abordarea flexibilã şi adaptivã a corelaţiilor dintre procesul de învãţãmânt, cercetare, proiectare, industrie şi management:

 • fabricarea, formularea, condiţionarea şi controlul calităţii produselor farmaceutice şi cosmetice ; 
 • folosirea de concepte şi metode avansate de modelare, simulare, identificare pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică;
 • conceperea, proiectarea, implementarea, testarea şi conducerea proceselor tehnologice de fabricaţie ; 
 • utilizarea de tehnici moderne de analizã şi control a produselor farmaceutice şi  cosmetice; 
 • evaluarea în mod critic a unor raţionamente, ipoteze, şi date ; 
 • dezvoltarea capacităţii de elaborare a strategiilor pe termen scurt şi lung.  

La nivelul UE, domeniul produselor farmaceutice şi cosmetice este considerat o prioritate, atât pentru dezvoltarea sectorului economic (cu o creştere anuală medie la nivel european de 8%), cât şi pentru dezvoltarea sectorului de învăţământ/cercetare, având alocat în cadrul programului FP7, un buget de peste 7 miliarde de euro.

Programul de studiu  Produse Farmaceutice şi Cosmetice  este de interes european, inclus în lista direcţiilor prioritare de dezvoltare tehnologică impusă întregului spaţiu comunitar.

CONTROLUL ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR

(studii universitare de master, 2 ani)

Programul de studiu Controlul şi Procesarea Alimentelor îşi propune formarea de specialişti cu o pregătire multidisciplinară, prin dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul ingineriei chimice/chimie alimentara, compatibili cu solicitările sectorului economic, capabili să susţină direcţiile prioritare conturate la nivel european.

Programul vizează valorificarea superioară a resurselor de hrană, diversificarea sortimentală şi structurală, rentabilizarea tehnologiilor existente, paralel cu exploatarea oportunităţilor legate de dezvoltarea sectorului economic.

Programul include discipline specifice domeniului industrial (procesarea şi postprocesarea alimentelor, a legumelor şi fructelor, bioprocese în industria alimentara, procedee moderne de separare, conservare şi ambalare), proiectării tehnologiilor şi echipamentelor implicate în procesele specifice, aprofundează tehnici moderne de analiză,  caracterizare şi control a proceselor şi produselor, alături de un set de discipline care vizează siguranţa, managementul şi distribuţia produselor alimentare. Numărul ridicat de ore de cercetare dezvoltă abilităţile de lucru în laborator şi pun bazele formării unor cercetători performanţi.

Prin pregătirea interdisciplinară dobândită absolvenţii programului de studiu Controlul şi Procesarea Alimentelor sunt capabili să abordeze proiecte complexe  cu aplicare în domeniul ingineriei şi managementului, să-şi desfaşoare activitatea atât în sfera producţiei cât şi a controlului calităţii produselor.

Direcţii de cercetare

Cercetarea ştiinţifică constituie, alături de activitatea formativă, o preocupare majoră a departamentului, conducând la realizări recunoscute pe plan naţional şi internaţional. 
Activitatea de cercetare desfăşurată de Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară este concretizată prin:

 • 75 de cărţi, monografii, cursuri sau manuale de aplicaţii
 • 100 de brevete de invenţie
 • peste 1000 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în volumele manifestărilor ştiinţifice din ţară sau străinătate
 • 60 de distincţii (premii, medalii, diplome) obţinute la diferite manifestări ştiinţifice din ţară sau străinătate

Misiunea de cercetare aferentă specializărilor din departament se axează pe următoarele direcţii:

 • prospectarea şi conceperea produselor de sinteză organică fină pe baza corelaţiilor structură – reactivitate – aplicabilitate; 
 • realizarea de noi compuşi bioactivi (medicamente, biostimulatori, pesticide) cu acţiune selectivă, lipsiţi de toxicitate şi riscuri ecologice; 
 • elaborarea de tehnologii neconvenţionale prin apelare la biotehnologii şi respectarea exigenţelor ecologice ; 
 • elaborarea de tehnologii pentru valorificarea subproduselor şi deşeurilor; 
 • studiul fenomenelor de transfer în ingineria proceselor de sinteză şi biosinteză. 
 • studiul stabilităţii produselor alimentare în ambalaje polimerice; 
 • utilizarea microorganismelor imobilizate pentru îmbunătăţirea proceselor fermentative din industria alimentară; 
 • biotehnologii aplicate în protecţia mediului – purificarea apelor reziduale. 
 • biotehnologii pentru obţinerea de antibiotice, acizi carboxilici, aminoacizi, alcooli, proteine, antibiotice, enzime, polizaharide microbiene; 
 • sinteza, caracterizarea şi utilizarea zeoliţilor naturali şi sintetici; 
 • obţinerea, caracterizarea şi utilizarea compuşilor de incluziune ai ureei, perhidrotrifenilenei şi ciclodextrinelor; 
 • aglutinanţi pe bază de esteri şi eteri ai amidonului; 
 • conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu; 
 • ingineria proceselor fizice şi chimice: intensificarea transferului de masă prin folosirea curgerii peliculare, studii de cinetica uscării; 
 • reologia lichidelor de fermentaţie, procese de transfer din bioreactoare (transfer de masă şi de căldură din bioreactoare); 
 • studiul şi îmbunătăţirea performanţelor bioreactoarelor; 
 • procedee moderne de bioseparare: extracţia reactivă, separarea prin membrane lichide, extracţia directă; 
 • obţinerea, caracterizarea şi utilizarea de membrane semipermeabile; 
 • coloranţi şi intermediari heterociclici, determinări structurale pentru substanţe colorante naturale şi sintetice, cromogeni funcţionali cu aplicaţii în microelectronică şi optoelectronică; 
 • produse odorante şi aromatizante obţinute prin sinteză şi din extracte de plante; 
 • sinteze de monomeri cu grupe polare, polimerizarea şi copolimerizarea unor monomeri vinilici, acrilici şi stirenici; 
 • dinamica neliniară a sistemelor chimice complexe, identificarea poluanţilor în mediu şi dinamica acestora.

Colaborări naţionale şi internaţionale

O preocupare constantă a departamentului de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară a fost stabilirea şi extinderea contactelor, schimburilor ştiinţifice şi a relaţiilor de parteneriat cu personalităţi academice şi prestigioase şcoli chimice, din ţară şi străinătate.

În acest context, au fost invitaţi profesori din Franţa, Anglia, Italia, Israel, Germania, care au ţinut conferinţe şi prelegeri, de deosebit interes pentru cadrele didactice şi studenţii specializărilor aferente departamentelor.

De asemenea, departamentul a participat, în calitate de organizator principal sau colaborator, la organizarea diferitelor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale cu tematica în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, axată pe obţinerea produselor farmaceutice, alimentare şi cosmetice, pe sinteza organică cu ajutorul enzimelor sau microorganismelor, pe conceperea şi optimizarea proceselor şi utilajelor specifice bioindustriei etc.

Cooperările internaţionale s-au concretizat în:

 • Participări la programe internaţionale (Phare, Tempus, Eureka, Brâncuşi, Leonardo da Vinci, Socrates, colaborări în cadrul programelor FP 6) 
 • Burse de doctorat, post-doctorale şi de specializare în străinătate 
 • Cicluri de prelegeri susţinute de profesori asociaţi (visiting professor) 
 • Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale (Anglia, Franţa, Belgia, Germania, Turcia, Italia, Slovacia, Cehia, Bulgaria, Croaţia, Serbia, Danemarca, Islanda, Iordania). 
 • Dintre universităţile şi instituţiile academice colaboratoare se pot aminti: Ecole Nationale Superieure de Chimie, Mulhouse, Franţa, Universite de Paris-Sud, Franţa, Institut National Polytechinique, Toulouse, Franţa, Ecole Polytechnique, Grenoble, Franţa, Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, Clermont-Ferrand, Franţa, University of Birgmingham, Anglia, University of Newcastle, Newcastle, Anglia, Mediteraneea Network on Science and Technology of Advanced Polymeric Based Materials, Italia, Technical University Darmstadt, Germania, Institute of Biological Chemistry, Washington, U.S.A., University of Sherbrooke, Canada, Queen’s University, Kingston, Canada, British Columbia University, Vancouver, Canada, Technical University, Budapesta, Ungaria, Universitatea Chişinău, Republica Moldova, University of Athena, Grecia, University of Manchester, Denmark Technical University

Cooperările interne sunt materializate în:

 • Susţinere de prelegeri, conferinţe etc. 
 • Comisii de doctorat şi de concursuri pentru posturi didactice 
 • Comisii de licenţă în alte centre universitare 
 • Organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale 
 • Contracte de cercetare şi granturi 
 • Participarea în cadrul Bazelor de Cercetare cu Utilizatori Multipli 
 • Activităţi în A.G.A. şi Consilii de Administraţie 
 • Expertiză şi consultanţă 
 • Cursuri post-universitare 
 • Colaborări cu inspectorate şcolare.

Dintre universităţile şi institutele de cercetare colaboratoare se pot enumera: Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică „Traian Vuia” Timişoara, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi, Universitatea Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Institutul de Chimie Macromoleculară „P.Poni” Iaşi, Institutul de Cercetări Chimice „ICECHIM” Bucureşti, Centrul de cercetări pentru Coloranţi Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetări Chimico-Farmaceutice Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetări Biotehnologice „BIOTEHNOS” Bucureşti, Centrul de Cercetări în Enzimologie, Biotehnologie şi Bioanaliză Bucureşti.

Departamentul este implicat în rezolvarea unor probleme tehnologice concrete. În acest sens, cadre didactice în colective mixte cu specialişti din industrie, centre de cercetare, sau alte universităţi, au elaborat tehnologii aplicate industrial, au conceput, realizat şi implementat produse originale, ceea ce a contribuit la creşterea prestigiului şcolii ieşene de inginerie chimică.

Astfel, au fost stabilite relaţii de colaborare cu: S.C. ANTIBIOTICE Iaşi, S.C. CHIMCOMPLEX Borzeşti, S.C. FARMEC Cluj-Napoca, S.C. OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, S.C. PAKMAYA Paşcani, S.C. PLANTAVOREL Piatra Neamţ etc 

Contact

Conf. dr. ing. Corina Cernătescu
Director departament
Telefon: 0232 70 / 2616
email: ccernat@ch.tuiasi.ro 

Tehn. Dana Popovici
Secretariat departament
Telefon: 0232 278683 / int. 2193