loader image

Informații utile: taxe, burse, transport


Ghidul studentului

Ghidul Studentului la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi 2019


Taxe

www.taxe.tuiasi.ro (din 28 aprilie 2021)

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași vor putea să își plătească integral online toate taxele de școlarizare, care țin de activitatea didactică, cât și taxele din campus, pe platforma taxe.tuiasi.ro. Sistemul a fost realizat integral de specialiștii TUIASI de la Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale și Biroul de Informatizare, coordonați de Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale.
Platforma le va fi utilă studenți pentru a-și plăti, lunar, căminul, fără a se mai deplasa la un punct de plată, dar și pentru cei care sunt la taxă să își achite taxa anuală de școlarizare, în tranșele corespunzătoare. Există însă și o serie de plăți care pot fi făcute în sprijinul activității didactice, pentru a evita cozile de la casierie sau de la bănci: taxe de reexaminare, de reînmatriculare, de înscrierea după întreruperea studiilor sau de refacere a activității didactice. Toate sunt disponibile și pot fi consultate pe taxe.tuiasi.ro.
Platforma poate fi utilizată și de către absolvenții TUIASI pentru achitarea taxei de eliberare a actelor de studiu sau chiar și de cadre didactice pentru diverse taxe care vizează activitatea în cadrul universității.

(28 aprilie 2021)

Pentru anul universitar 2020-2021: Studenții care au de achitat taxa de înmatriculare, de reînmatriculare, de şcolarizare, de reexaminare, pentru refacerea unor activități didactice ce necesită un program didactic suplimentar față de cel normat (lucrări de laborator, seminarii, proiecte, etc., potrivit fișei disiplinei), pentru refacerea disciplinelor nepromovate în vederea susținerii restanțelor, etc, le vor achita: pe platforma TUIASI taxe.tuiasi.ro; prin intermediul POS-ului din secretariatul facultatii; prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, la Poșta Română (mandat poștal).
Date transfer bancar:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
NUME STUDENT ȘI OBIECTUL PLĂŢII – se va completa conform exemplelor următoare:
 Pentru taxa de înmatriculare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa inmatriculare
 Pentru taxa de reînmatriculare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa reinmatriculare
 Pentru taxa de școlarizare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa scolarizare
 Pentru taxa de reexaminare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa reexaminare (Fizica/CA1/ CF1/FDT1, etc.)
 Pentru taxa pentru refacerea aplicațiilor: NUME STUDENT FICPMCS taxa refacere laborator/seminarii/ proiect (Fizica/CA1/CF1/FDT1, etc.)
 Pentru taxa pentru refacerea disciplinelor nepromovate: NUME STUDENT FICPMCS taxa refacere disciplina nepromovata (Fizica/CA1/CF1/FDT1, etc.)
Dovada pentru achitarea taxei se va transmite secretariatul facultatii (icpm.studenti@tuiasi.ro), iar in cazul taxei de reexaminare și a taxei de refacere aplicații se va trasmite și cerere de reexaminare respectiv cerere de refacere aplicații, conform formularelor tip atașate (cererile vor fi semnate de titularii disciplinelor la secretariat): Cerere-reexaminare-restanțe-anii-precedenți și Cerere-refacere-aplicații .
Pentru stabilirea numărului de aplicații care sunt necesare de refăcut și a programului de refacere, studenții vor contacta cadrul didactic titular.
Mai multe informatii: Achitare taxe 2020-2021.


Burse

La Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, în anul universitar 2022/2023, bursele se acordă studenţilor conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a procedurii universității PO.PRS.03: Procedura privind acordarea burselor pentru studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (vezi Manualul procedurilor).

Burse sem II


Studenții români cu domiciliul stabil în România, buget, care știu că sunt integraliști cu media minim 8,00 (licență) respectiv 9,00 (master) în semestrul I și nu se regăsesc în tabele sunt rugați să se prezinte la secretariat pentru clarificarea situației școlare. Lista cu mediile studentilor. (afisat 28 februarie 2023)

Burse sociale – semestrul I 2023-2024 (afisat 26 septembrie 2023)

Depunere dosare: 16 – 20 octombrie 2023


Burse sociale – semestrul al II-lea 2022-2023

Burse sponsorizate de CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Programul de burse Rotary ACADEMICA:

Mentorat și Burse private pentru studenții din anul I și II (afișat 6 oct. 2020)


Programul de Burse Roma Education Fund anunță deschiderea ciclului anual de burse, pentru Anul Universitar 2019-2020. (afisat 14.04.2019)

http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-rmusp-0

Important: Programul de Burse REF se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă!

Vă rugăm să rețineți că pentru anul universitar 2019-2020, competiția Programului de burse Roma Education Fund pentru educație terțiară, s-a deschis în data de 8 aprilie 2019. Termen limită: 17 Mai 2019

FILOSOFIA PROGRAMULUI

Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, specialiști în domeniul academic și social, dotați cu abilități și competențe care le permită să devină profesioniști în domeniile studiate, precum și să rămână conectați la comunitatea romă și să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general. Pentru a atinge acest obiectiv, Programul de burse Roma Education Fund (REF SP) oferă sprijin studenților romi pentru a facilita accesul la învățământul superior în țările de reședință sau în străinătate, le sprijină eforturile academice în timpul studiilor pentru a putea absolvi cu succes. Bursele sunt oferite pentru un an universitar, iar studenții își pot reînnoi aplicația și pot intra în competiția de burse, lansată în fiecare an. Programul de burse Roma Education Fund (REF SP) oferă burse acordate în baza meritului academic pentru studenţii romi care urmează studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul universităţilor acreditate de stat din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia și Ucraina.

Pentru mai multe detalii privind Programul de burse REF vă rugăm să citiți Ghidul de Aplicare disponibil la: http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-rmusp-0

Burse DAAD – mai multe informatii gasiti la adresa: www.daad.ro

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestioneaza diverse programe de finantare pentru stagii de studii sau cercetare în strainatate. Mai multe informaţii pe pagina web a agenţiei: www.roburse.ro

Transport studenți

Informatii actualizate privind abonamentele pentru transport public se gasesc la: https://campus.tuiasi.ro/abonament-ratp-student/ (noiembrie 2020)


Studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de reduceri la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor. Mai multe detalii la linkul următor.

Transportul studentilor pe CFR – afisat septembrie 2023