loader image

Informații utile


Taxe


Burse

La Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, în anul universitar 2019/2020, bursele se acordă studenţilor conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a procedurii universității PO.PRS.03: Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (vezi Manualul procedurilor).

Semestrul al II-lea 2019 – 2020

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să urmăriţi afișierul secretariatului facultăţii, corp CH, et I.

Programul de Burse Roma Education Fund anunță deschiderea ciclului anual de burse, pentru Anul Universitar 2019-2020. (afisat 14.04.2019)

http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-rmusp-0

Important: Programul de Burse REF se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă!

Vă rugăm să rețineți că pentru anul universitar 2019-2020, competiția Programului de burse Roma Education Fund pentru educație terțiară, s-a deschis în data de 8 aprilie 2019. Termen limită: 17 Mai 2019

FILOSOFIA PROGRAMULUI

Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, specialiști în domeniul academic și social, dotați cu abilități și competențe care le permită să devină profesioniști în domeniile studiate, precum și să rămână conectați la comunitatea romă și să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general. Pentru a atinge acest obiectiv, Programul de burse Roma Education Fund (REF SP) oferă sprijin studenților romi pentru a facilita accesul la învățământul superior în țările de reședință sau în străinătate, le sprijină eforturile academice în timpul studiilor pentru a putea absolvi cu succes. Bursele sunt oferite pentru un an universitar, iar studenții își pot reînnoi aplicația și pot intra în competiția de burse, lansată în fiecare an. Programul de burse Roma Education Fund (REF SP) oferă burse acordate în baza meritului academic pentru studenţii romi care urmează studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul universităţilor acreditate de stat din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia și Ucraina.

Pentru mai multe detalii privind Programul de burse REF vă rugăm să citiți Ghidul de Aplicare disponibil la: http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-rmusp-0

Burse DAAD – mai multe informatii gasiti la adresa: www.daad.ro

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestioneaza diverse programe de finantare pentru stagii de studii sau cercetare în strainatate. Mai multe informaţii pe pagina web a agenţiei: www.roburse.ro


Cazare

Studenţii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” cu domiciliul în alte localităţi beneficiază de cazare în căminele T1 şi T2 ale campusului Tudor Vladimirescu, în camere cu două locuri. În ultimii ani, toţi studenţii din anul I şi Master I au primit cazare în cămin. Studenţii din anii II, III, IV şi Master II sunt cazaţi în funcţie de rezultatele şcolare obţinute (numărul de credite) şi în limita locurilor rămase disponibile.

Fiecare cămin este conectat la reteaua de televiziune prin cablu şi ofera posibilitatea accesului gratuit la Internet.

Iaşul este un oras cald, încarcat de istorie, traditii culturale si artistice, un loc deosebit prin modul în care trecutul se împleteste cu prezentul şi viitorul.

Campusul Tudor Vladimirescu oferă o gamă foarte diversă de posibilităţi de recreere şi distractie, dispunând de terenuri de sport, cluburi studenteşti, discoteci, săli de fitness, restaurante, terase precum şi de o cantină pentru studenţii universităţii. În incinta campusului se găsesc spaţii comerciale moderne şi un cinematograf ultra-modern, cu mai multe săli de proiecţie şi de spectacole. Studenţii care doresc, pot activa în cadrul organizaţilor studenteşti  existente la nivel de facultate şi universitate.

Amplasarea campusului Tudor Vladimirescu în apropiere de centrul Iaşului oferă posibilitatea accesului rapid în oricare punct al oraşului.

În apropierea campusului se gaseşte pădurea şi lacul Ciric, minunată zona de agrement şi distracţie.

Mai multe informaţii despre procedura de desfăşurare a cazării la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iaşi găsiţi pe site-ul universitaţii.

Cazarea în anul universitar 2019-2020   

Comisia de cazare se întruneşte în clădirea Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, în amfiteatrul CH I  (parter)

– ziua 1 (miercuri – 25.09.2019): Doctoranzi anul III, Doctoranzi anul II, Doctoranzi anul I, studenți căsătoriți*, studenți Master anul II integralisti și studenti anul IV integralisti (în această ordine)

– ziua 2 (joi – 26.09.2019): studenti anul III integralisti și studenti anii II integralisti  (în această ordine).

– ziua 3 (vineri – 27.09.2019): studenți Master anul I și studenți anul I (în această ordine)

– ziua 4 (sambată – 28.09.2019): restanțieri: studenți Master anul II, studenți anul IV, studenți anul III și studenți anul II (în această ordine).

* Studenții căsătoriți, care doresc să locuiască în căminele universității cu soțul/soția (in limita locurilor disponibile pentru familiști și selectați după criterii stabilite de comisia de cazare), să depună la Decanat o cerere în care să menționeze acest lucru, să specifice dacă soțul/soția este student al universității, dacă au copii etc.. La cerere se atașează copii simple după certificatul de căsătorie și certificatele de nastere ale copiilor (dacă este cazul). Cererea se va depune până pe data de 20.09.2019, ora 12:00.

* Studenții care nu se prezintă la comisia de cazare în ziua repartizată sau se prezintă după începerea anului universitar din motive intemeiate, nu vor pierde posibilitatea de cazare în cămin, doar că vor fi mai dificile formalitățile de cazare (întocmirea actelor, obținerea repartiției, cazarea propriuzisă, etc.).

Actele necesare pentru cazare: se găsesc în procedura universității PO.PRS.01: Procedura privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” (vezi Manualul procedurilor). (anexa 2 si 3 si cererea din anexa 5, contractul din anexa 9) dar și pe site la CAMPUS: http://campus.tuiasi.ro/

Totodată, reamintim faptul că studenții vor putea achita tariful de cazare la administrația căminului doar cu cardul bancar.

Observaţie: Pentru scurtirea de taxa de cazare mai multe informatii se obțin de la comisia de cazare sau de pe site-ul DSS.


Transportul studenților cu trenul

Studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate  la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor. Mai multe detalii la linkul următor.