loader image

Examene și rezultate

Examene în anul universitar 2022 – 2023

Sesiune suplimentara de examene (restante si reexaminari) pentru studentii din anii terminali (licenta anul 4 si master anul 2): 20.03 – 7.04.2023.

Programarea examenelor în sesiunea de iarnă: 23 ianuarie – 12 februarie 2023

ATENŢIE: pot apărea modificări ulterioare afişării variantei electronice asupra datei şi/sau orei de începere a examenului. Vă rugăm să consultaţi Afişierul Secretariatului Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, corp CH et. I.


Programarea examenelor de finalizare: https://icpm.tuiasi.ro/studenti/finalizare-studii/


modele cereri reexaminare

Cerere reexaminare restanțe anii anteriori (afisat 22sept 2022)

Cerere reexaminare pentru marire (model sept. 2021)


Rezultate examene (actualizate 17 februarie 2023)rezultatele se afișează în momentul în care sunt primite de la secretariat, și acestea sunt actualizate doar dupa sesiunea de iarna si de vara!

Rezultatele obţinute la evaluări se înscriu în catalog pentru toți studenții din grupă, completându-se toate rubricile, şi în carnetul de student, imediat după examinare – pentru proba orală sau practică, imediat după comunicarea rezultatelor – pentru proba scrisă și cel mai târziu în prima zi lucrătoare a sesiunii de examene – pentru disciplinele prevăzute cu verificare pe parcurs.  (Art 16(4). din Procedura de examinare şi notare a studenţilor PO.DID.14, vezi Manualul procedurilor).

Situaţia promovării examenelor fiind confidenţială, încă nu este posibilă accesarea informaţiilor online prin conturile academice. Totuși, facultatea va afișa situația notelor pe baza numarului matricol. Pentru aceste informaţii suplimentare vă puteţi adresa personal secretariatului facultăţii (corp CH, et. I) în timpul programului cu studenţii: Luni, Marți și Vineri: orele 9:50 – 12:00 și Miercuri și Joi: orele 11:50 – 14:00.

Conform prevederilor Regulamentului (EU) 679/2016 – Regulamentul general privind protectia datelor personale, aplicabil din 25 mai 2018, este strict interzisa divulgarea situatiilor scolare catre terti (parinti, rude, prieteni, etc.). Exceptie fac acele cazuri in care solicitatea este insotita de un act justificativ (ex. procura notariala, solicitati ale autoritatilor abilitate).  (afisat 6.06.2018)