loader image

Examene și rezultate

Examene în anul universitar 2020 – 2021

Programarea examenelor in sesiunea de reexaminari 16-17 septembrie (update 7.09.2021)
sesiune speciala de reexaminari pentru studenții de la studii universitare de licență și de masterat, cu plata taxelor aferente, în zilele de luni, 20.09.2021 și marți, 21.09.2021

Cerere reexaminare pentru marire (model sept. 2021)

Programarea examenelor pentru sesiunea de restante/reexaminari – anii terminali (update 6.09.2021)

Programarea examenelor pentru sesiunea de restante(1 – 14 septembrie 2021) (update 3.09.2021)

ATENŢIE: pot apărea modificări ulterioare afişării variantei electronice asupra datei şi/sau orei de începere a examenului. Vă rugăm să consultaţi Afişierul Secretariatului Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, corp CH et. I.


Rezultate examene (actualizate 27 iulie 2021)

LICENȚĂICIMIMan
an II-ICI-IM
an IIII-ICII-IMII-IMan
an III3-ISAPM, 3-IC, 3-CATB,
3-IB, 3-CISOPC, 3-SIP, 3-IFH
3-IM3-IMan
an IV (nu au fost actualizate din 02.2021) 4-ISAPM, 4-IC, 4-CATB,
4-IB, 4-CISOPC, 4-SIP, 4-IFH
4-IM4-IMan
MASTERICIM
an II-BPB, I-IPN, I-PFCI-MM, I-EMSE
an II (nu au fost actualizate din 02.2021) II-BPB, II-IPN, II-PFCII-MM, II-MTVD, II-EMSE

rezultatele se afișează în momentul în care sunt primite de la secretariat!

Rezultatele obţinute la evaluări se înscriu în catalog pentru toți studenții din grupă, completându-se toate rubricile, şi în carnetul de student, imediat după examinare – pentru proba orală sau practică, imediat după comunicarea rezultatelor – pentru proba scrisă și cel mai târziu în prima zi lucrătoare a sesiunii de examene – pentru disciplinele prevăzute cu verificare pe parcurs.  (Art 16(4). din Procedura de examinare şi notare a studenţilor PO.DID.14, vezi Manualul procedurilor).

Situaţia promovării examenelor fiind confidenţială, încă nu este posibilă accesarea informaţiilor online prin conturile academice. Totuși, facultatea va afișa situația notelor pe baza numarului matricol. Pentru aceste informaţii suplimentare vă puteţi adresa personal secretariatului facultăţii (corp CH, et. I) în timpul programului cu studenţii: Luni, Marți și Vineri: orele 9:50 – 12:00 și Miercuri și Joi: orele 11:50 – 14:00.

Conform prevederilor Regulamentului (EU) 679/2016 – Regulamentul general privind protectia datelor personale, aplicabil din 25 mai 2018, este strict interzisa divulgarea situatiilor scolare catre terti (parinti, rude, prieteni, etc.). Exceptie fac acele cazuri in care solicitatea este insotita de un act justificativ (ex. procura notariala, solicitati ale autoritatilor abilitate).  (afisat 6.06.2018)