loader image

Examene și rezultate

Examene în anul universitar 2019 – 2020

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă: 20 ianuarie – 9 februarie 2020.

ATENŢIE: pot apărea modificări ulterioare afişării variantei electronice asupra datei şi/sau orei de începere a examenului. Vă rugăm să consultaţi Afişierul Secretariatului Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, corp CH et. I.

Rezultate examene

Rezultatele obţinute la evaluări se înscriu în catalog pentru toți studenții din grupă, completându-se toate rubricile, şi în carnetul de studenţ, imediat după examinare – pentru proba orală sau practică, imediat după comunicarea rezultatelor – pentru proba scrisă și cel mai târziu în prima zi lucrătoare a sesiunii de examene – pentru disciplinele prevăzute cu verificare pe parcurs.  (Art 16(4). din Procedura de examinare şi notare a studenţilor PO.DID.14, vezi Manualul procedurilor).


Situaţia promovării examenelor fiind confidenţială, încă nu este posibilă accesarea informaţiilor online. Pentru aceste informaţii suplimentare vă puteţi adresa personal secretariatului facultăţii (corp CH, et. I) în timpul programului cu studenţii: Luni, Marți și Vineri: orele 9:50 – 12:00 și Miercuri și Joi: orele 11:50 – 14:00.

Conform prevederilor Regulamentului (EU) 679/2016 – Regulamentul general privind protectia datelor personale, aplicabil din 25 mai 2018, este strict interzisa divulgarea situatiilor scolare catre terti (parinti, rude, prieteni, etc.). Exceptie fac acele cazuri in care solicitatea este insotita de un act justificativ (ex. procura notariala, solicitati ale autoritatilor abilitate).  (afisat 6.06.2018)