loader image

Consiliul facultăţii

Consiliul facultății reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății. Consiliul facultății are următoarele atribuții:

 1. aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea și funcționarea facultății;
 2. aprobă programele de studii gestionate de facultate;
 3. controlează activitatea decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul facultății;
 4. îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de senatul universitar și în conformitate cu legislația în vigoare. (Legea 1/2001, art. 213, aliniat 10)

Membrii Consiliului (2020 – 2024):

 • Prof.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu
 • Prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval, Rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Prof.univ.dr.ing. Gabriela Cârjă
 • Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu, Director departament „Inginerie Chimică”, membru în Senatul TUIAŞI
 • Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu, membru în Senatul TUIAŞI
 • Prof.univ.dr.habil.ing. Maria Harja
 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc  Director departament „Polimeri Naturali şi Sintetici”, membru în Senatul TUIAŞI
 • Prof.univ.dr.ing. Gabriela Lisă
 • Prof.univ.dr.ing. Teodor MăluţanDecan
 • Prof.univ.dr.ing. Ioan Mămăligă, membru în Senatul TUIAŞI
 • Prof.univ.dr.ing. Carmen TeodosiuDirector departament „Ingineria şi Managementul Mediului
 • Prof.univ.dr.ing. Irina VolfProdecan relaţii internaţionale și activitatea de cercetare
 • Conf.univ.dr.ing. Cezar Florin Catrinescu
 • Conf.univ.dr.ing. Corina CernătescuDirector departament „Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară”, membru în Senatul TUIAŞI
 • Conf.univ.dr.ing. Anca Mihaela Mocanu
 • Conf.univ.dr.ing. Ionuț Viorel Herghiligiu
 • Conf.univ.dr.bioing. Cătălina Anișoara Peptu
 • Conf.univ.dr.ing. Brînduşa Mihaela Slușer
 • Conf.univ.dr.ing. Adrian Ungureanu
 • Conf.univ.dr.ing. Liliana Lazăr
 • Șef lucr.dr.ing. Florin Ciolacu

Studenţi şi doctoranzi:

 • stud. Marius-Ștefan Ciobotaru, anul II licență
 • stud. Andrada-Ioana-Maria Nistor, anul II licență
 • stud. Alexandru Achiței, anul IV licență
 • stud. Elena-Amalia Dominteanu, anul IV licență
 • stud. Iulia Miron, anul IV licență
 • stud. Ana-Maria Lupu, anul II masterat
 • drd. Adriana-Mariana Asoltanei, anul I doctorat

Invitați:

 • ing. Elisabeta Hultuană, administrator șef facultate
 • șef lucr.dr.ing. Ramona-Elena Tataru-Farmuș, reprezentantul Sindicatului Salariaților din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi