loader image

Conducerea facultății

Decan

Decan

Prof. univ. dr. ing. Nicolae HURDUC

Ministrul Cercetării și Inovării
Tel: +40-232-278683 / int. 2219
email:  nhurduc@ch.tuiasi.ro


Prodecani

Prodecan

Prof. univ. dr. ing. Silvia CURTEANU

(activitatea cu studenţii, imaginea și promovarea facultății)
Tel: +40-232-278683 / int. 2358
emailscurtean@ch.tuiasi.ro

Prodecan

Prof. univ. dr. habil. ing. Irina VOLF

(relaţii internaţionale și activitatea de cercetare)
Tel.: +40-232-278683 / int. 2250 
emailiwolf@ch.tuiasi.ro

Prodecan

Prof. univ. dr. ing. Teodor MĂLUŢAN

(activitatea didactică şi asigurarea calității)
Tel: +40-232-278683 / int. 2364
emailthmalu@ch.tuiasi.ro


Administrație

ADMINISTRATOR ŞEF

ing. Elisabeta HULTUANĂ

Tel: +40-232-278683 / int. 2282 
emailelisabeta.hultuana@tuiasi.ro

BIROU ADMINISTRATOR

Maria RĂILEANU

(administrator imobil)
Tel. 0232-278683 / int. 2166


Secretariat

Secretar Șef

Ing. Simona Hodea 

Tel: 0232 278683 / int. 2135
Fax: 0232 271311
Emaildecanat@ch.tuiasi.ro

Secretar

Ing. Luciana Tudosie

Tel: 0232 278683 / int. 2105

Secretar

Ing. Oana-Adriana Bordeanu

Tel: 0232 278683 / int. 2140