loader image

Conducerea facultății

Decan

Prof. univ. dr. ing. Teodor MĂLUȚAN

Tel: +40-232-278683 / int. 2364
emailthmalu@ch.tuiasi.ro


Prodecani

Prof. univ. dr. habil. ing. Irina VOLF

(activitatea de cercetarea ştiinţifică, dezvoltare, inovare, relaţii internaţionale și asigurarea calității)

Tel.: 0232 70 / 2600 
emailiwolf@ch.tuiasi.ro

Șef lucrări dr. bioing. Lenuța KLOETZER

(probleme studențești, de patrimoniu, imaginea universitară, promovarea facultatii și relatii cu agenții economici)

Tel.: 0232 70 / 2614
emaillkloetzer@ch.tuiasi.ro


Administrație

ing. Elisabeta HULTUANĂ

administrator șef

Tel: +40-232-278683 / int. 2282 
emailelisabeta.hultuana@tuiasi.ro

Maria RĂILEANU

administrator imobil

Tel. 0232-278683 / int. 2166


Secretariat

Ing. Simona Hodea 

Secretar Șef

Tel: 0232 70 / 2135
Fax: 0232 271311
Emaildecanat@ch.tuiasi.ro

Ing. Luciana Tudosie

Secretar

Tel: 0232 70 / 2105

Ing. Oana-Adriana Bordeanu

Secretar

Tel: 0232 70 / 2140