loader image

Ingineria și Managementul Mediului

Director departament:
Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu
Tel: 0232-278683 / int. 2242

Consiliu departament:
Prof.dr.ing. Igor CREȚESCU
Conf.dr.ing. Brîndușa Mihaela SLUȘER
Șef lucr.dr.ing. Daniela GAVRILESCU

Scurt istoric

Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului isi are sorgintea in inceputurile invatamantului tehnic universitar la Iasi. Intre anii 1948-1990 se pun bazele si se dezvolta noi specializari, cercetarea stiintifica ia amploare si apar noi discipline de predare. La catedra Inginerie chimica se remarca colectivul coordonat de Prof. Ion Curievici, care a obtinut rezultate deosebite in cercetarea contractata cu diferite intreprinderi din tara, cea mai mare parte din ele avand o componenta majora de protectia mediului si conservarea resurselor.

Dupa 1970 s-a dezvoltat cursul de Bazele Tehnologiei Chimice sub coordonarea Profesorului emerit Ion Curievici, care se orienteaza spre formarea inginerului de conceptie a proceselor . Cursul include capitole importante de Materii prime in industria chimica cu o parte de reciclare a materialelor ca sursa de materii prime, Energia in industria chimica, Protectia muncii in industria chimica, Protectia mediului inconjurator, Legislatie privind calitatea mediului, Poluarea aerului, Poluarea apelor si epurarea acestora, inclusiv epurarea avansata, Tratarea deseurilor solide, Bilanturi de materiale.

Tot in aceasta perioada, in cadrul altor specializari au fost introduse cursuri sau capitole de curs privind tratarea si epurarea apei. Acestea pot fi considerate inceputurile viitoarei specializari in domeniul ingineriei mediului.

In 1990, catedra de Inginerie Chimica din cadrul Facultatii de Chimie Industriala a fost restructurata, fiind infiintate doua noi catedre si anume: Bazele Tehnologiei Chimice si Ingineria Protectiei Mediului si Inginerie Chimica. In cadrul catedrei Bazele Tehnologiei Chimice si Ingineria Protectiei Mediului a fost infiintata, in 1991, specializarea Ingineria mediului in chimie si petrochimie . Noua specializare, care avea trunchi comun cu celelalte specializari din Facultatea de Chimie Industriala, a functionat timp de doi ani dupa care, incepand cu anul universitar 1994/1995, s-a transformat in profilul de invatamant Ingineria Mediului, specializarea nou constituita fiind denumita Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului.

In acest context s-au dezvoltat studiile de lunga durata pentru ingineri din 1994 -specializarea Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului; iar din 2001 – specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie.

Incepand cu anul universitar 1999-2000 a fost infiintata specializarea de masterat Managementul Mediului, aceasta fiind, prima specializare de masterat in cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi. Din anul universitar 2000-2001 a fost infiintata si functioneaza si in prezent, singura specializare de Masterat la forma de Invatamant la Distanta (ID) din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi. In 2009 au fost acreditate ARACIS doua noi specializari de masterat – Managementul deseurilor si Controlul calitatii mediului cat si domeniul de doctorat Ingineria mediului.

Domeniul INGINERIA MEDIULUI din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi a fost clasificat pe primul loc, în categoria A, în urma exerciţiului naţional de ierarhizare a programelor de studii universitare (conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011).

Prezentarea Departamentului de Ingineria şi Managementului Mediului


Contribuţia departamentului privind activitatea didactică la nivelul specializărilor

Departamentul de Ingineria si Managementul Mediul organizeaza specializarea Ingineria si Protectia Mediului in Industrie, cu o durata a studiilor de 4 ani. Curicula cuprinde in primii doi ani de studiu, in proportie de 95% discipline fundamentale, stiintele mediului si discipline complementare, iar in anii 3 si 4 de studiu discipline de specialitate sustinute in totalitate de membrii departamentului:

 • Tehnologia apei potabile si industriale
 • Tehnologii de protectia atmosferei
 • Legislatia mediului
 • Tehnologii si biotehnologii de epurare a apelor uzate
 • Biotehnologii si bioremediere
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Tehnologii de tratare si valorificare a deseurilor
 • Management ecologic
 • Cataliza in protectia mediului
 • Elaborarea si managementul proiectelor de mediu
 • Prevenirea si controlul integrat al poluarii
 • Controlul calitatii componentelor de mediu.

In cadrul specializarii de master Managementul Mediului, membrii departamentului sunt titularii urmatoarelor discipline:

 • Evaluari de mediu pentru dezvoltare durabila
 • Ecologie si protectia mediului
 • Tehnologii de depoluare
 • Auditul de mediu
 • Monitorizarea mediului
 • Managementul organizational si performanta ecologica
 • Magementul integrat al mediului
 • Productie industriala durabila
 • Evaluarea si managementul riscului
 • Evaluarea ciclului de viata
 • Produse si energie din resurse regenerabile
 • Consum durabil
 • Managementul proiectelor de mediu
 • Managementul relatiilor interpersonale
 • Estimarea si managementrul riscului
 • Politici si strategii de mediu
 • Protectia juridica a mediului.

Interesul studentilor pentru specializarea Ingineria si Protectia Mediului in Industrie a crescut aproape constant, concomitent cu cererea de specialisti de mediu de pe piata muncii, astfel incat daca ne referim la absolventii sectiei din anul 2004, 95% din acestia isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei mediului in:

 • Agentii guvernamentale;
 • Industrie;
 • Educatie si Cercetare;
 • Consultanta.

Programe de pregătire post-universitară de scurtă durată acreditate

Denumire program Aprobare M.E.C.T. Durata/Medie ore
Implementarea sistemelor de management de mediu si audit de mediu Adresa MECT nr. 34155/10.07.2003 5 zile / 36 ore
Ingineria si managementul riscurilor si securitati sistemelor industriale Adresa MECT nr. 40807/05.11.2003 5 zile / 40 ore
Managementul securitatii si sanatatii in munca 5 zile / 40 ore
Prevenirea si controlul integrat al poluarii 5 zile / 37 ore
Evaluarea impactului si autorizarea de mediu 5 zile / 36 ore
Politici si strategii de mediu in Romania 5 zile / 36 ore
Protectia mediului in contextul dezvoltari durabile 5 zile / 36 ore

Programele se derulează în fiecare an universitar după un program ce se stabileşte la în funcţie de numărul de cursanţi şi de cursurile solicitate.

Persoană de contact: Directorul de departament

Direcţii de cercetare

In paralel cu activitatea didactica s-a inregistrat o evolutie spectaculoasa a cercetarii in domeniul Ingineria mediului. Primul contract de cercetare cu industria avand tema: Studiu privind natura si metodele de indepartare a depunerilor din apa circuitului de racire din combinat a fost incheiat cu Combinatul Petrochimic Pitesti in anul 1973, sub coordonarea prof. Curievici. De atunci si pana in prezent domeniile si directiile de cercetare s-au dezvoltat in permanenta.

In cadrul departamentului s-a organizat Centrul de Cercetare tip C „Ingineria mediului si evaluarea impactului” care a fost atestat de catre CNCSIS prin Certificatul nr. 32/CC-C din 11.05.2001.

La nivelul departamentului sunt 4 conducatori de doctorat care coordoneaza activitatea de cercetare a 47 de doctoranzi in domeniul Inginerie Chimica si incepand cu anul 2009 in domeniul Ingineria Mediului. Sub conducerea acestora au fost elaborate pana in prezent un numar de 27 de teze de doctorat.

Principalele directii de cercetare abordate de membrii departamentului sunt:

 • Evaluarea impactului de mediu, audit de mediu
 • Procese de epurare a apelor uzate
 • Managementul integrat al resurselor de apa
 • Managementul mediului, Managementul riscului
 • Tehnologii pentru tratarea fluxurilor gazoase
 • Prevenirea si controlul integrat al poluarii
 • Managementul deseurilor
 • Produse si energie din resurse regenerabile
 • Biotehnologii aplicate in protectia mediului
 • Modelarea, simularea si optimizarea in protectia mediului
 • Controlul si monitorizarea factorilor de mediu
 • Stiinta si ingineria eco-materilelor.

Colectivul departamentului de Ingineria si Managementul Mediului este implicat in numeroase proiecte si granturi de cercetare:

 • Programe europene si internationale
  • Proiecte FP7 , F P 6, FP 5
  • Proiecte COST in domeniul mediului, chimie
  • Phare, Socrates si Erasmus (incluzand proiecte CDI si MOD)
  • Burse individuale Marie Curie
  • Proiecte USAID
  • Proiecte MATRA
  • Proiecte de cooperare transfrontaliera cu Republica Moldova si Ucraina.
 • Granturi nationale
  • Granturi de cercetare nationale (CNCSIS, IDEI)
  • Proiecte de cercetare in parteneriat (CEEX, Parteneriate in domenii prioritare)
  • Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (Capacitati)
  • Granturi pentru resurse umane
  • (CEEX post-doc, mobilitati de cercetare)
 • Cooperarea cu industria s-a materializat in peste 300 contracte de cercetare in domenile: Evaluarea impactului si Evaluarea riscului, Evaluarea si monitorizarea mediului, Prevenirea si controlul poluarii. Printre agentii economici cu care s-au derulat proiecte importante se numara:
  • Santierul Naval Constanta
  • S.C. ARCTIC Gaesti
  • B.B.G. ALUM Tulcea
  • ISPAT PETROTUB Roman
  • ELECTRA SA Iasi

Activitatea de cercetare are o larga deschidere spre colaborarea internationala, dintre universitatile si institutele de cercetare colaboratoare putandu-se enumera:

 • Universitatea Tehnica Delft, Olanda
 • Universitatea Tehnica Copenhaga, Danemarca
 • Universitatea Tehnica Munchen, Germania
 • Universitatea Tehnica Viena, Austria
 • Universitatea Minho, Portugalia
 • Universittea Panonia, Veszprem , Ungaria
 • Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova
 • Universitatea Claude Bernard Lyon, Franta
 • Universitatea Groningen, Olanda
 • Universitatea Liverpool, Marea Britanie
 • Universitatea Lund, Suedia
 • Universitatea Aristotel, Salonic, Grecia
 • Universitatea Massey, Noua Zeelanda
 • Universitatea Michigan State, USA
 • Universitatea British Columbia, Vancouver, Canada
 • Universitatea Odesa, Ucraina
 • Universitatea Sherbrooke, Canada,
 • Universitatea Rovirai Virgili, Spania
 • Universitatea Warmia si Mazuryia, Polonia
 • Universitatea Paris Sud, Franta.

Pe plan national departamentul a dezvoltat o serie de colaborari cu universitati si institute de cercetare printre acestea putandu-se enumera:

 • Universitatea Al.I.Cuza Iasi
 • Institutul de Chimie Macromoleculara P. Poni Iasi
 • Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi
 • Universitatea Politehnica Bucuresti
 • Universitatea Bucuresti
 • ICECHIM Bucure sti
 • Universitatea Politehnica Timisoara
 • Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
 • Universitatea Transilvania Brasov
 • Universitatea Dunarea de Jos Galati
 • Universitatea Ovidius Constanta
 • Universitatea de Nord Baia Mare.

Facilităţi pentru cercetare dezvoltare şi/sau control de calitate:

 • Instalatie de cromatografie in faza lichida de inalta presiune HPLC cuplat cu spectrometru de masa
 • Gaz-cromatograf cuplat cu spectrometru de masa (Agilent)
 • Spectrometru de absorbtie atomica
 • Spectrofotometre UV-VIS (CAMSPEC M150, PG Instruments, JASCO)
 • Instalatie de ultrafiltrare
 • Microscop optic cu camera digitala si soft de analiza de imagine IMAGE PRO EXPRESS
 • Termostatic shaker ( IKA KS 4000 IC Control)
 • Rotavapoare
 • Instalatii de extractie tip Soxhlet
 • Bai de apa termostatate
 • Aparat pentru determinarea COD (ECO 16)
 • Analizor TOC
 • pH-metre de laborator electronice cu electrod HANNA
 • Centrifuge
 • Etuve de laborator
 • Instalatii de agitare
 • Bai cu ultrasunete
 • Cuptor de calcinare
 • Agitatoare magnetice
 • Balante analitice digitale
 • Balante tehnice
 • Aparatura de achizitie si proiectie a imaginilor.

Laboratorul de analiza si control a factorilor de mediu in domeniul estimarii, caracterizarii si valorificarii resurselor regenerabile si reciclabile prin procedee chimice si biotehnologice si-a extins competentele prin Programul Capacitati – modulul I (Planul National de CDI 2007-2013 PN-II) Proiect nr. 94 CP/I / 14.09.2007 MEDRES LAB.

Galerie foto cu laboratoarele de cercetare ale departamentului:

Laborator LACMED


Alte realizări:

Incepand cu anul 2002 colectivul departamentului de Ingineria si Managementul Mediului a editat revista internationala Environmental Engineering and Management Journal, cu 4 numere anual, in limba engleza, cu comitet stiintific redactional international. Incepind cu anul 2006 revista este editata in 6 numere anual si este cotata I.S.I. Thomson din anul 2007 si acreditata CNCSIS din 2005.

De asemenea, Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului a organizat incepand cu anul 2002 Conferinta Internationala de Ingineria si Managementul Mediului (ICEEM/01, ICEEM/02, ICEEM/03, ICEEM/04, ICEEM/05: 15-19 septembrie 2009), eveniment stiintific de marca al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, care se bucura de o larga participare nationala si internationala.

Editura Ecozone a fost infiintata in anul 2001 la Iasi, in cadrul Asociatiei Ecologice OAIMDD (Organizatia Academica de Ingineria Mediului si Dezvoltare Durabila). Din 2001 pana in prezent au fost publicate peste 60 de carti din urmatoarele domenii CNCSIS: Inginerie chimica (cod 2G), Stiinta Mediului (cod 4D) si Biotehnologii (cod 5F). Tot in cadrul editurii apar doua reviste periodice cu circuit international: revista universitara Environmental Engineering and Management Journal (ISSN 1582-95-96) si revista stiintifica European Journal of Science and Theology (ISSN 1841-0464). Titlurile aparute in editura Ecozone sunt structurate in 9 colectii: Ingineria Mediului, Managementul Mediului, Dezvoltare Durabila, Omul si Mediul, Mediul si Materialele, Stiinta si Societate, Managementul Mediului in Industria Alimetara, Doctorat si Masterat. Din 2003 editura are relatii de colaborare cu International Institute for Industrial Environmental Economics din Lund, Suedia. De asemenea, din 2001 colaboreaza cu Universitatea Karlsruhe din Germania, cu Universitatea Utrecht din Olanda, Institutul de Chimie din Republica Moldova si cu Universitatea din Lyon – Franta.


Personalul departamentului

Cadre didactice

Carmen Teodosiu
Profesor dr. ing. – Director departament 
tel.: 0232 278683 / int. 2242; 0232 237594 
email: cteo@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Maria Gavrilescu
Profesor dr. ing. – Directorul Școlii Doctorale a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
tel.: 0232 278683 / int. 2137
email: mgav@ch.tuiasi.ro 
webpage
Igor Creţescu
Profesor dr. ing.
tel.:0232 278683 / int.
email: icre@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Irina Volf
Profesor dr. habil. ing. – Prodecan
tel.: 0232 70 / 2600 
email: iwolf@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae: RomânăEnglish
webpage  
Laura Bulgariu
Profesor dr. habil. chim.
tel.: 0232 278683 / int. 2244 
email: lbulg@ch.tuiasi.ro
webpage
Carmen Cătălina Ioan
Conferenţiar dr. psih.
tel.: 0232 278683 / int. 2232 
email: carioan@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Carmen Zaharia
Conferenţiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2275
email: czah@ch.tuiasi.ro  
curriculum vitae: RomânăEnglish
Cezar Florin Catrinescu
Conferenţiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 
email: ccatrine@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Lavinia Tofan
Conferenţiar dr. ing.
tel.:
email: lavinia_tofan@yahoo.com
curriculum vitae
Brînduşa Mihaela Slușer
Conferenţiar dr. habil. ing.
tel.: 0232 70 / 2586
email: brobu@ch.tuiasi.ro 
curriculum vitae: RomânăEnglish
Carmen-Nella Păduraru
Conferențiar dr. chim.
tel.:
email: cpadur2005@yahoo.com
curriculum vitae
Mariana Diaconu
Conferențiar dr. biol.
tel.: 0232 278683 / int.
email: mdiaconu@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Gabriela Şoreanu
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: gsor@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae: RomânăEnglish
George Barjoveanu
Şef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2228
email: gb@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Adela Marilena Buburuzan
Șef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: adelahaleta@ch.tuiasi.rohaletaadela@yahoo.co.uk 
curriculum vitae
Corina Petronela Mustereţ 
Șef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 
email: corina_musteret@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Camelia Smaranda 
Șef lucrări dr. biol.
tel.: 0232 278683 / int. 
email: betianuc@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
Cătălin Dumitrel Bălan 
Șef lucrări dr. ing. 
tel.:
email: cbalan@ch.tuiasi.rocatalinbalan9@yahoo.es 
curriculum vitae
Daniela Gavrilescu (Căilean) 
Șef lucrări dr. ing. 
tel.:
email: dcaile@ch.tuiasi.ro 
curriculum vitae
Daniela Fighir
Șef lucrări dr. ing. 
tel.: 0232 70 / 2602
email: daniela.arsene@tuiasi.ro 
curriculum vitae
Petronela Cozma
Șef lucrări dr. ing. 
tel.: 0232 278683 / int. 2136
email: petronela_cozma@ch.tuiasi.ro 
curriculum vitae: RomânăEnglish
Gabriela Nacu
Asistent dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2244
email: grusu@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae

Cercetători

Petru Apopei
dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2228
email: petruapopei@ch.tuiasi.ro 
curriculum vitae
Elena-Diana Comăniță
dr. ing. 
tel.: 0232 278683 / int. 2259 
email: ed.comanita@tuiasi.ro
curriculum vitae
Diana-Georgiana Gabur
dr. biol.
tel.: 0232 278683 / int.
email: diana.gabur@tuiasi.ro
curriculum vitae
Cristina Ghinea
dr. ing. 
tel.: 0232 278683 / int. 2259 
email: cbghinea@yahoo.com 
curriculum vitae
Irina Morosanu 
dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: irina.morosanu@tuiasi.ro
curriculum vitae
Oana Alexandra Plavan
dr. biol.
tel.: 0232 278683 /
email:  oana.plavan@tuiasi.ro
curriculum vitae
Isabela Maria Simion
dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email:teslaru.isabel@ch.tuiasi.rotissabela@yahoo.com
curriculum vitae

Personal TESA

Mihaela Vornicu
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2226
email: mvor@ch.tuiasi.ro
Maria Oniciuc
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2226
email: moniciuc@ch.tuiasi.ro 
Gherghina Chilu 
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2245
email: chiludorina@yahoo.com 
Teofil Penelea
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2245
email: 
Loredana-Elena Amarii
chimist
tel.: 0232 278683 / int.
email: lory_elena2010@yahoo.com

Contact

Director departament:
Prof. dr. ing. Carmen TEODOSIU
Telefon: 0232 278683 / int.   email: cteo@ch.tuiasi.ro