loader image

Doctorat

www.doctorat.tuiasi.ro

Organizarea Studiilor Universitare de Doctorat la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași (IOSUD-TUIASI)  

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior (al treilea) de studii universitare dedicat dezvoltării resurselor umane pregătite pentru cercetare științifică și inserție pe piața muncii înalt calificate. În Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași  – ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-TUIASI) se desfășoară numai doctorat științific. IOSUD-TUASI organizează studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe exacte și domeniul Științe inginerești.


Alegeri la nivelul IOSUD – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi Legislatura 2020-2024

Alegerea Directorului Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) la Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ”Cristofor Simionescu”

Conform Deciziei Rectorului Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iasi nr. 240/10.02.2021 se organizează alegeri pentru ocuparea postului de Director al Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) vacant la Facultatea de lnginerie Chimica gi Protectia Mediului ”Cristofor Simionescu”, dupa cum urmeaza: 
a) 11 – 15 februarie 2021 ora 13:00 – depunere candidaturi la Registratura TUlASl.
b) 22 februarie 2021orele 9 – 13 – alegeri Director C.C.P.D.
Alegerile se desfășoara conform Procedurii TUIASI PO.CSUD.08_E1R0. Conform procedurii: “8.3. Candidatii vor depune la registratura TUIASI un dosar de candidatura, care va fi trimis la secretariatul CSUD. Dosarul de candidaturea va contine:
– Cerere de candidatura inregistrata pentru functia de Director al CCPD al facultatii respective (se va aproba de Directorul CSUD in exercitiu) – Formular F1;
– CV format Europass care se afiseaza pe site-ul facultatii respective.”
Ședința de alegeri se va desfășura on-line, pe platforma MsTeams, ”CCPD FICPM” la link. Conectarea se realizează folosind adresele institutionale de forma: prenume.nume@academic.tuiasi.ro pentru conducătorii de doctorat titulari ai Universității și prenume.nume@guest.tuiasi.ro pentru conducătorii de doctorat asociați, din universitate și din afara universității.
Candidaturi depuse:
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc


Alegeri pentru directorul Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) și a membrilor CCPD

Conform Deciziei Rectorului Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iasi nr. 2145/13.10.2020 se organizează alegeri pentru ocuparea postului de Director al Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) vacant la Facultatea de lnginerie Chimica gi Protectia Mediului ,,Cristofor Simionescu”, dupa cum urmeaza:
a) 14 – 16 octombrie 2020 ora 13:00 – depunere candidaturi la Registratura TUlASl.
b) 19 octombrie 2020, orele 10 – 12 – alegeri Director C.C.P.D.
Alegerile se desfasoara conform Procedurii TUIASI PO.CSUD.08_E1R0
Sedinta de alegeri se va desfasura on-line, pe platforma MsTeams, ”CCPD FICPM” la link. Conectarea se realizeaza folosind adresele institutionale de forma: prenume.nume@academic.tuiasi.ro pentru conducatorii de doctorat titulari ai Universitatii si prenume.nume@guest.tuiasi.ro pentru conducatorii de doctorat asociati, din universitate si din afara universitatii.
Candidaturi depuse:
Prof.univ.dr.ing. Gabriela Lisa


Alegerea Directorului Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) si a membrilor Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale la Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ”Cristofor Simionescu”
  • Data desfasurarii sedintei de alegeri: Vineri, 11 septembrie 2020, ora 13.00, on-line pe platforma MSTeams, clasa CCPD FICPM “CS”
  • Lista conducatorilor de doctorat din facultate cu drept de vot (care coordoneaza doctoranzi aflati in perioada legala a studiilor doctorale) si pot fi alesi, precum si a celor care nu au drept de vot, dar care pot fi alesi se gaseste aici
  • Procedura de alegeri: PO.CSUD.08_E1R0-1.pdf

Conform procedurii PO.CSUD.08 E1R0-1:
– Sedinta de alegeri a CCPD si a directorului acestuia este condusa de Directorul CCPD in exercitiu, iar daca acesta este candidat, de cel mai varstnic membru al CCPD. Comisia electorala va fi compusa din presedintele de sedinta si din cel mai tanar conducator de doctorat prezent. Sedinta este statutara daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul total al conducatorilor de doctorat din facultate care coordoneaza doctoranzi aflati in perioada legala a studiilor doctorale.
– Alegerea Directorului CCPD se face prin votul secret al conducatorilor de doctorat din facultate care coordoneaza doctoranzi aflati in perioada legala a studiilor doctorale (inclusiv perioada de prelungire si gratie), reunite in sedinta de alegeri. Daca niciun candidat nu intruneste majoritatea simpla a voturilor , se fac propuneri din sala si se reia procesul de votare.
– Numarul de membri ai CCPD in care este inclus si Directorul CCPD, este intre 3 si 5. Numarul se stabileste in functie de numarul conducatorilor de doctorat din fiecare facultate care coordoneaza doctoranzi aflati in perioada legala a studiilor doctorale, astfel:
• sub 10 (inclusiv) conducatori de doctorat: 3 membri;
• 11 – 20 conducatori de doctorat: 4 membri;
• peste 20 conducatori de doctorat: 5 membri.
– Alegerea celorlalti membri ai CCPD se face dintre conducatorii de doctorat cadre didactice titulare , in aceeasi sedinta, la propunerea Directorului CCPD nou ales, prin vot direct.

  • Candidaturi depuse pentru functia de director al CCPD:
Numele si prenumeleCV
Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu pdf
Alegerea Directorului Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)

Calendar concurs
• 14 iulie – 14 septembrie 2020, ora 14 – depunerea dosarelor
• 17 septembrie 2020 – concurs
Metodologie de organizare și desfășurare a alegerilor pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) la Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
https://www.tuiasi.ro/doctorat/alegeri-csud/

Alegerea membrilor CSUD

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/08/PO.CSUD_.09_E1R0.pdf

Alegerea Directorului Scolii Doctorale

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/08/PO.CSUD_.10_E1R0.pdf

Ordinul 6129/2016
Anexa Ordin – Standardele minimale și obligatorii pentru conferirea calitatii de conducator de doctorat (echivalente cu standardele minimale pentru conferirea titlului didactic de profesor)
http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Concurs_Director_CSUD_2020/Anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale.pdf


Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

În cadrul IOSUD-TUlASl funcționează Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) care are drept misiune asigurarea conditiilor de desfăsurare a ciclului de studii universitare de doctorat. Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat – prof.univ.dr.ing. LIVIU GORAȘ   Componența CSUD este prezentată aici.


Școala Doctorală a IOSUD-TUIASI

CSUD are în subordine Școala Doctorală înființată prin Hotărârea Senatului nr. 347 din 27.10.2017. Școala Doctorală coordonează activitatea celor 10 Consilii de Coordonare a Programelor Doctorale care funcționează la nivelul facultăților. Componența Consiliului Școlii Doctorale (CSD) este prezentată aici.

Directorul Școlii Doctorale a universității  – prof. univ. dr. ing. Alina Adriana Minea


Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD)

  • La nivelul fiecărei facultăți funcționează un Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD), care asigură organizarea și desfășurarea întregii activități din cadrul programelor doctorale ale facultății. 
  • Directorul CCPD este mandatat de Directorul Școlii Doctorale să semneze documentele privind derularea programelor doctorale.

Componența Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD) al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Hurduc – director
Prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu
Prof. univ. dr. ing. Silvia Curteanu
Prof. univ. dr. ing. Ioan Mamaliga
Prof. univ. dr. ing. Daniel Mircea Sutiman


Informații actualizate

In ședinta Senatului Universității din data de 5.05.2020 au fost aprobate următoarele documente, care privesc desfășurarea studiilor universitare de doctorat  în situația instituirii unor măsuri excepționale:

1. Revizia 3 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctoratCOD REG.11 (http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm).

2. Procedura pentru susținerea online a tezelor de doctorat în situația instituirii unor măsuri excepționale la nivel local şi/sau național prin acte normative emise de autoritățile competenteCOD PO.CSUD.06 (http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Documente%20utile.htm); 

3. Procedura online privind obținerea atestatului de abilitare în anul universitar 2019-2020 în perioada instituirii unor măsuri excepționale la nivel local și/sau național prin acte normative emise de autoritățile competenteCOD PO.CSUD.07 (http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Conducere_doctorat.htm). 

Începând cu data de 06.05.2020 se pot depune cereri de susținere a rapoartelor de cercetare (on-line) și se pot demara procedurile de susținere a tezelor doctorat sau tezelor de abilitare (on-line).


Conducători de doctorat

Prof. Dan Cașcaval
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Gabriela Cârjă
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. dr. ing. Silvia CurteanuProf. Silvia Curteanu
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof.univ.dr.ing. Anca-Irina GalactionProf. Anca Irina Galaction (UMF Iași)
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Dan Alexandru Gavrilescu
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Maria HarjaProf. Maria Harja
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Gabriela Lisă
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. dr. ing. Teodor MĂLUŢANProf. Teodor Măluțan
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Ioan Mămăligă
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Daniela Șuteu
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Valentin Popa
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Leonard Atanase (Univ. Apollonia)
domeniul Inginerie Chimică
curriculum vitae
Prof. Gabriela Margareta Ciobanu
domeniul Chimie
curriculum vitae
Prof. dr. ing. Nicolae HURDUCProf. Nicolae Hurduc
domeniul Chimie
curriculum vitae
Prof. Dan Scutaru
domeniul Chimie
curriculum vitae
Prof. Daniel Sutiman
domeniul Chimie
curriculum vitae
Conf. Cezar Catrinescu
domeniul Chimie
curriculum vitae
Prof. Laura Bulgariu
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae
Prof. Maria Gavrilescu
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae
Prof. univ. dr. habil. ing. Florica ManeaProf. Florica Manea (Politehnica București)
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae
Conf. Brândușa Slușer
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae
Prof. Carmen Teodosiu
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae
Conf. Lavinia Tofan
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae
Prof. Irina Volf
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae
Conf. Carmen Zaharia
domeniul Ingineria Mediului
curriculum vitae

Domeniul de doctorat „Inginerie Chimică”

Ingineria chimică – printre primele descoperite din categoria științelor inginerești, a schimbat și continuă să schimbe lumea, multe dintre lucrurile considerate firești – de la pasta de dinți la medicamente și polimeri, de la secvențierea ADN la descoperirea modului în care algele pot fi utilizate ca alternativă pentru petrol – sunt realizate, în sisteme inginerești specifice, de specialiști cu înaltă calificare, mulți dintre aceștia formați în cadrul programului de doctorat în domeniul ”Inginerie chimică” și care, în laboratoarele Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” precum și în cadrul unor colaborări în programe naționale și internaționale se dovedesc capabili să găsescă soluții la orice problemă, astfel că se poate spune că viitorul se desăvârșește aici!

În noua economie globală bazată pe consum, caracterizată prin apariția de noi nevoi și tendințe pentru noul mileniu, ingineria chimică este incontestabil provocatoare, mai ales prin abordarea multidisciplinară și pe mai multe niveluri de complexitate a cercetărilor, care se orientează în câteva direcții actuale și de perspectivă: realizarea de materialele cu structuri controlate; ingineria proceselor și tehnologii pentru produse noi, durabile; intensificarea proceselor și diversificarea produselor; modelarea și simularea pe mai multe scări de operare – de la nivel molecular la produs. În mod cert, tinerii cercetători își pot pune în valoare potențialul și elanul vizionar în cadrul programului de doctorat specific domeniului “Inginerie chimică” valorificându-și cunoștințele tehnice, abilitățile de comunicare și munca în echipă pentru a contribui in mod concret la materializarea acestor direcții, prin realizarea de cercetări în cadrul unor tematici ce privesc:

Dezvoltarea, optimizarea și aplicarea tehnologiilor și a celor mai bune practici pentru toate etapele lanțului de producție care să contribuie la o industrie de proces eficientă din punctul de vedere al resurselor și calității produselor
Dezvoltarea unei industrii farmaceutice sustenabile, prin crearea de noi biocatalizatori și tehnologii de bioprocesare, cu cantități minime de deșeuri
Îmbunătățirea tehnicilor existente de procesare a alimentelor și a metodelor de producere a amendamentelor pentru soluri și combaterea dăunătorilor, pentru a crește cantitatea și calitatea alimentelor disponibil
Proiectarea de tehnologii, aplicarea de practice avansate, dezvoltarea de microstructuri solide, emulsii și geluri fluide, pentru producerea unei game variate de alimente noi, sau pentru grefarea unor medicamente cu eliberare controlată
Dezvoltarea de metode mai sigure și mai eficiente de rafinare a produselor petroliere, astfel încât aceste surse de energie și chimicale să fie mai productive și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și impactului în mediu
Elaborarea de noi tehnologii de separare eficientă a unor componente din amestecuri, precum și realizarea de combinații inteligente ale tehnologiilor existente. Proiectarea, dezvoltarea, și analiza sistemelor care conțin membrane inteligente, cu distribuție controlată a mărimii, geometriei și orientării porilor
Dezvoltarea de noi configurații ale reactoarelor chimice, cu performanțe de selectivitate și productivitate sporite. Elaborarea de modele matematice și algoritmi de simulare și optimizare pentru bilanțuri de materiale și energie, termodinamică, mecanica fluidelor, transfer de energie și masă, tehnologii de separare, cinetică chimică, proiectarea reactoarelor, proiectare de process etc.
Elaborarea de tehnologii inovatoare pentru prelucrarea polimerilor și a ceramicii, ca materiale dominante în următoarele decenii, crearea de noi materiale polimerice cu proprietăți electrice, optice sau mecanice importante, precum și a biopolimerilor, cu proprietăți de biodegradabilitate ameliorate comparativ cu polimerii clasici
Elaborarea de noi tehnologii de biorafinare a materialelor vegetale și de valorificare a produselor: celuloză, lignină, hemiceluloze. Proiectarea unor noi sortimente de hârtie cu aplicații în domenii de vârf, precum și ambalajelor active și inteligente, flexibile, biodegradabile și reciclabile.
Dezvoltarea surselor alternative de energie (celulele fotovoltaice, celulele de energie care utilizează energia hidrogenului, biomasei, energia eoliană, energia valurilor)

Domeniul de doctorat „Chimie”

Multe dintre descoperirile majore care au schimbat lumea au fost realizări ale oamenilor pasionați de chimie, care și-au pus gândurile și ideile în eprubetă, creuzet și retortă, marcând viitorul omenirii prin explorarea meandrelor unei științe vechi de câteva milenii. Comunitatea cercetătorilor și specialiștilor din domeniul științelor chimice participă, la potențialul său maxim, în mod activ, la rezolvarea provocărilor majore globale de azi și de mâine ale lumii contemporane, în contextul în care se prognozează că populația lumii va ajunge la 10 miliarde de locuitori până în 2050, iar nivelul de bunăstare din întreaga lume depinde de progresele cunoașterii privind resursele, sănătatea, securitatea alimentară, energia, schimbările climatice.

Asemenea lor, specialiștii care se formează în progamul de doctorat specific domeniului ”Chimie” cercetează, în laboratoarele Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” precum și în cadrul unor colaborări în programe naționale și internaționale, compoziția, structura, proprietățile și reacțiile atomilor, moleculelor și sistemelor chimice, legile care le guvernează, pentru a genera combinații noi ale substanțelor în mirajul transformărilor chimice, asigurându-și viitorul ca specialiști de marcă, dinamici și creativi în cercetarea chimică fundamentală și aplicativă, prin realizarea de cercetări pe teme ce privesc:

Sinteza moleculară, integrarea proiectării, sintezei și caracterizării moleculelor organice și a celor anorganice cu referire la:
 sinteza noilor materiale funcționale folosind o gamă largă de instrumente existente și dezvoltarea altora noi;
 sinteza de materiale prin auto-asamblare, materiale cu arhitectură moleculară impusă;
 sisteme hibride autoasamblate;
 sisteme supramoleculare fotosensibile;
 cristale lichide de tip bent-core, colesterice, derivați de ferocen, oxidiazol; sisteme macromoleculare complexe
Dezvoltarea de noi metode și metodologii de polimerizare selective și eficiente care să exploateze chimia organometalică și organocataliza, să producă (bio/nano)materiale polimere prin (eco)tehnologii
Dezvoltarea și aplicarea tehnicilor avansate de investigare și a metodelor moderne de calcul și modelare, aplicate la specii de interes chimic și biologic:
 metode spectrale, metode cromatografice;
 dezvoltarea de proceduri de calcul și utilizarea unor medii software pentru simularea, proiectarea și operarea sistemelor care variază de la atomi și molecule la interacțiuni ale moleculelor în sisteme complexe precum celule și organisme vii.
Proiectarea și dezvoltarea unor metode de screening rapid, în timp real, a unor tehnici microanalitice și a altor sisteme avansate de detectare pentru substanțe chimice, alergeni, toxine, medicamente veterinare, hormoni de creștere, a contaminării microbiene a produselor alimentare, a suprafețelor de contact.
Elaborarea de studii și cercetări privind dezvoltarea de materiale inteligente prin:
 sisteme moleculare și biomoleculare autoasamblate, motoare moleculare sintetice, nano-sisteme inspirate biologic, suprafețe nano-structurate, sisteme funcționalizate ierarhic și măsurare la nano-scară
 integrarea nanostructurilor;
 auto-asamblarea componentelor biologice și non-biologice pentru a produce biosenzori, dispozitive de memorie, dispozitive hibride;
 sinteza de polimeri inteligenți și substanțe chimice biocompatibile pentru echipamente chirurgicale, implanturi și organe artificiale;
 interconectarea materialelor pentru a face posibilă comunicarea la putere joasă și rezoluție înaltă cu nanofire metalice, nanotuburi
Crearea de produse multifuncționale prin formulare și eliberare controlată:
 obținerea de produse pentru îngrijirea personală și a locuințelor, cosmetice, alimente și băuturi, aditivi de combustibil, lubrifianți, acoperiri, cerneluri, coloranți, produse agrochimice și farmaceutice;
 elaborarea de tehnici de formulare pentru noi amestecuri de substanțe active pentru asigurarea livrării la momentul potrivit și în cantitatea prescrisă a dozelor de produse
 proiectarea de ingrediente eficiente, ca substanțe chimice concepute să ofere unui produs mai multe grade de funcționalitate.

Domeniul de doctorat „Ingineria Mediului”

Marile provocări ale secolului XXI, accentuate de creșterea populației globale și de presiunea pe care aceasta o exercită asupra resurselor planetei sunt incontestabil asociate cu garantarea bunăstării oamenilor și a planetei, pentru care se caută și se găsesc soluții – cu contribuția substanțială a ingineriei mediului, soluții ce vizează sisteme inovatoare de furnizare a apei, epurarea apelor uzate, tratarea deșeurilor, prevenirea și eliminarea poluării din aer, apă și sol, printr-o abordare multidisciplinară, pragmatică, orientată către dezvoltarea și perfecționarea sistemelor specifice. Cercetarea în cadrul studiilor de doctorat în domeniul ”Ingineria mediului” răspunde problemelor dominante legate de: aprovizionarea durabilă cu apă, alimente și energie; reducerea schimbărilor climatice și adaptarea la impactul acestora; proiectarea unui viitor fără poluare și deșeuri; orașe inteligente și eficiente; susținerea procesului de luare a deciziilor și informare a publicului pentru asigurarea dezvoltării durabile, a calității mediului, resurselor, sănătății umane.

Armonia și echilibrul dintre mediul înconjurător și activitățile umane se pot susține exclusiv prin contribuția și implicarea specialiștilor de marcă formați și în cadrul programului de doctorat specific domeniului ”Ingineria mediului”, sub coordonarea unor mentori cu largă vizibilitate internațională, prin realizarea de cercetări în laboratoarele Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” precum și în cadrul unor colaborări în programe internaționale, în calitate de creatori ai unei lumi mai curate, inteligente, inclusive și sustenabile, promovând idei și oameni, schimbând în bine lumea în care trăim
Abordarea și rezolvarea acestor probleme se asociază cu un spectru larg de tematici de cercetare doctorală, precum:

Dezvoltarea, perfecționarea, monitorizarea și optimizarea tehnologiilor pentru purificarea apei, care privesc:
 îmbunătățirea calității apei pentru o utilizare finală specifică: apa potabilă, apă industrială, apă de irigații, apă pentru întreținerea fluxului râurilor, apă pentru recreere, apă retrimisă în mediu în condiții sigure;
 descompunerea și transportul poluanților în mediul acvatic, inclusiv poluanți emergenți, cum ar fi produsele farmaceutice și nanoparticule;
 dezvoltarea de tehnici analitice noi pentru detectarea moleculelor reactive complexe, care afectează calitatea apei și afectează sănătatea mediului acvatic;
 impactul poluanților și interacțiunea lor cu sistemele biologice
Elaborarea, dezvoltarea și optimizarea de tehnologii și tehnici avansate de purificare a apei:
 purificarea prin membrane (la presiune joasă – microfiltrare și ultrafiltrare și presiune înaltă – nanofiltrare și osmoză inversă);
 oxidarea avansată (ozon, ozon cu adaos de peroxid de hidrogen și iradiere UV cu adaos de peroxid de hydrogen);
 adsorbția și schimbul ionic (în strat fix și mobil)
 tehnologii foto-electrochimice
Reducerea poluării atmosferice, monitorizarea și modelarea schimbărilor climatice globale:
 evaluarea cantitativă și generarea de soluții pentru minimizarea poluării aerului;
 evaluarea interacțiunilor impactului local și global al poluării aerului;
 reducerea emisiilor de poluanți atmosferici și dezvoltarea unor sisteme neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon;
 dezvoltarea de senzori low-cost pentru poluanții atmosferici (ozon, oxizi de azot, particule etc.), care pot fi dispersați în zonele urbane pentru măsurarea la scară fină a calității aerului
 dezvoltarea de tehnici analitice noi pentru detectarea moleculelor reactive complexe, care afectează calitatea aerului și sunt dăunătoare pentru sănătate
Practici, procese și tehnologii pentru tratarea, valorificarea și managementul deșeurilor, energii regenerabile:
 minimizarea cantităților de deșeuri;
 recuperarea unor materiale din deșeuri și utilizarea lor ca resurse secundare;
 tratarea deșeurilor periculoase;
 remedierea solului din zona depozitelor de deșeuri;
 producția de energie regenerabilă, tehnologii de conversie a deșeurilor la energie.
Dezvoltarea de biotehnologii pentru protecția mediului:
 dezvoltarea, utilizarea și reglarea sistemelor biologice pentru remedierea mediilor contaminate (sol, aer, apă) prin biosorbție, fitoremediere, remediere microbială sau combinații ale acestora;
 elaborarea de procese și tehnologii de producție prietenoase pentru mediu folosind microorganisme și enzime;
 obținerea de combustibili, energie electrică, materiale și substanțe chimice din biomasă prin biorafinare.
Dezvoltarea și aplicarea instrumentelor și practicilor pentru economia circulară, producție și consum durabile:
 crearea și susținerea unei baze de materii prime durabile, prin proiectarea de procese și produse care conservă resursele;
 simbioza industrială;
 eticheta ecologică, sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS), verificarea tehnologiilor de mediu;
 eco-inovarea, eco-proiectarea, ciclul de viață;
 indicatori de performanță ai dezvoltării durabile, domenii prioritare.
Materiale și tehnologii avansate pentru protecția mediului: nanoparticule, fotocatalizatori, material mezoporoase, argile modificate, zeoliți funcționalizați, adsorbenți polimerici reticulați, biocompozite
Modelarea, optimizarea și simularea proceselor:
 formularea problemelor de modelare a sistemelor de mediu și identificarea domeniilor de aplicare;
 modele pentru simularea controlului proceselor;
 modele ale ecosistemelor;
 cuplarea sistemelor de simulare cu alte instrumente software.
Dezvoltarea și aplicarea unor instrumente pentru evaluări de mediu:
 evaluarea impactului ecologic, auditul de mediu;
 analiza de decizie multicriterială;
 evaluarea ciclului de viață (LCA);
 evaluarea riscului ecologic.