loader image

Finalizare studii

În contextul pandemiei cu COVID-19, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, examenele de finalizare din sesiunile iulie și septembrie 2020 si februarie 2021 se vor desfășura exclusiv online.

Calendar modificat datorită pandemiei COVID-19:


EXAMEN DE DIPLOMĂ: 1-4 februarie 2021

DISERTAŢIE: 1-4 februarie 2021

Pentru data exactă a examenelor vă rugăm să accesați linkurile de mai jos.


Licență

Sesiunea februarie 2021: Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (Ciclul I – Sistem Bologna) PO.DID.08
–  Comisiile de examen şi programarea examenului
– Tematica examenului de diplomă, proba scrisă:  ISAPM     CISOPC     SIP    IFH    IB    IC   CATB    IPMI    IEICM – pentru sesiunea iulie/septembrie2020, februarie 2021 nu se sustine proba scrisa.
– Certificatul de competenţă lingvistică (Art 7 (2) din PO.DID.08):  informaţie din martie 2014

Examen de diplomă – sesiunea februarie 2021:
Înscrierea candidaților pentru examenul de diplomă se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului prin depunerea la secretariat de către secretarul comisiei a următoarelor documente:
• cererea de înscriere la examen (formular) – scanată și o copie după buletinul de identitate.
• proiectul de diplomă în original și în varianta electronică pe CD/DVD

• referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia.

Pentru informații și înscriere vă rugăm să folosiți DOAR adresa: icpm.licenta@tuiasi.ro


Master

Sesiunea februarie 2021: Procedura de finalizare a studiilor universitare de master (Ciclul II – Sistem Bologna) PO.DID.09*
Comisiile de examen şi programarea examenului
Examen de disertație – sesiunea februarie 2021:
Înscrierea candidaților pentru examenul de disertatie se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului prin depunerea la secretariat de către secretarul comisiei a următoarelor documente:
• cererea de înscriere la examen (formular) – scanată și o copie după buletinul de identitate.
• lucrare de disertație în original și în varianta electronică pe CD/DVD (doc și pdf) . În situația în care disertația este scrisă într-o altă limbă decât română (programul de studii Managementul Mediului și Energie Durabilă / Environmental Management and Sustainable Energy), lucrarea va fi însoțită de un rezumat redactat în limba română 

• referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia.

Pentru informații vă rugăm să folosiți DOAR adresa: icpm.master@tuiasi.ro

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.