loader image

Finalizare studii

Biroul Acte de Studii al TUIasi va desfășura activitatea de lucru cu publicul doar cu programare prealabilă on-line, la adresa: https://www.tuiasi.ro/acte-de-studii/ – buton „PROGRAMEAZĂ-TE AICI” (din data de 1 iulie 2022)

EXAMEN DE DIPLOMĂ: 1 – 3 februarie 2023

EXAMEN DE DISERTAŢIE: 1 – 3 februarie 2023

Pentru data exactă a examenelor vă rugăm să accesați linkurile de mai jos.


Licență

Sesiunea februarie 2023: Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (Ciclul I – Sistem Bologna) PO.DID.08
–  Comisiile de examen si programarea examenului
– Tematica examenului de diplomă, proba scrisă:  ISAPM     CISOPC     SIP    IFH    IB    IC   CATB    IPMI    IEICM – pentru sesiunea iulie/septembrie2022, februarie 2023 nu se sustine proba scrisa.
– Certificatul de competenţă lingvistică (Art 7 (2) din PO.DID.08):  informaţie din martie 2014

Examen de diplomă – sesiunea februarie 2023:
Înscrierea candidaților pentru examenul de diplomă se efectuează cu 5 zile înainte de începerea examenului prin depunerea la secretariat a următoarelor documente:
• cererea de înscriere la examen (formular cerere 2022)
copie după cartea de identitate si datele de contact (telefon, email).
• două fotografii tip 3/4 cm, alb-negru sau color, recent realizate, pe hârtie fotografică mată, ale titularului.
• proiectul de diplomă în original și în varianta electronică pe CD/DVD

• referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia.
certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă comunicare internatională – eliberat de către Colectivul de Limbi Străine din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic al TUIASI sau de către o altă instituţie specializată, numai dacă documentele care atestă această competență sunt recunoscute de colectivul mai sus menționat).
Conform hotărârii Biroului Consiliului facultății, proiectul de diplomă trebuie să conțină și formatul electronic al lucrării (format PDF, pe CD/DVD).

Pentru informații și înscriere vă rugăm să folosiți DOAR adresa: icpm.licenta@tuiasi.ro


Master

Sesiunea februarie 2023: Procedura de finalizare a studiilor universitare de master (Ciclul II – Sistem Bologna) PO.DID.09
Comisiile de examen și programarea examenului
Examen de disertație – sesiunea februarie 2023:
Înscrierea candidaților pentru examenul de disertatie se efectuează cu 5 zile înainte de începerea examenului prin depunerea la secretariat a următoarelor documente:
• cererea de înscriere la examen (formular cerere disertatie 2022)
• copie după cartea de identitate si datele de contact (telefon, email).
• lucrare de disertație în original. În situația în care disertația este scrisă într-o altă limbă decât română (programul de studii Managementul Mediului și Energie Durabilă / Environmental Management and Sustainable Energy), lucrarea va fi însoțită de un rezumat redactat în limba română 

Conform hotărârii Biroului Consiliului facultății, lucrarea de disertație trebuie să conțină și formatul electronic al lucrării, pe CD/DVD. În vederea realizării Raportului antiplagiat, conform procedurii PO.DID.09, vă rugăm ca lucrările de disertație, să fie depuse în format .doc și .pdf.
• referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia.

(pe diplomele de master nu se lipesc fotografii)

Pentru informații vă rugăm să folosiți DOAR adresa: icpm.master@tuiasi.ro

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.