loader image

Finalizare studii

EXAMEN DE DIPLOMĂ: 6-12 iulie 2020, 8-11 septembrie 2020, 1-4 februarie 2021


DISERTAŢIE:
24-30 iunie 2020, 8-11 septembrie 2020, 1-4 februarie 2021

Pentru data exactă a examenelor vă rugăm să accesați linkurile de mai jos.


Licență

Sesiunea iulie 2020: Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (Ciclul I – Sistem Bologna) PO.DID.08
–  Comisiile de examen şi programarea examenului
– Tematica examenului de diplomă, proba scrisă:  ISAPM     CISOPC     SIP    IFH    IB    IC   CATB    IPMI    IEICM
– Certificatul de competenţă lingvistică (Art 7 (2) din PO.DID.08):  informaţie din martie 2014

Examen de diplomă – sesiunea iulie 2020:
Înscrierea candidaților pentru examenul de diplomă se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultății, prin depunerea următoarelor documente:
• cerere de înscriere la examen (formularul PO.DID.08-F1) însoțit de proiectul de diplomă, CD/DVD și referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia
• copie după buletinul de identitate
• certificat de competență lingvistic într-o limbă de largă comunicare internațională – eliberat de către colectivul de limbi străine din cadrul UTI sau de către o altă instituție specializată, recunoscut  de colectiv
• 2 fotografii 3 / 4 cm pentru diplomă.

Cerererile tip pot fi descarate de la FORMULARE


Master

Sesiunea iunie 2020: Procedura de finalizare a studiilor universitare de master (Ciclul II – Sistem Bologna) PO.DID.09*–  Comisiile de examen şi programarea examenului

Examen de disertație – sesiunea iunie 2020:
Înscrierea candidaților pentru examenul de disertație se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultății prin depunerea următoarelor documente:
• cerere de înscriere (se va utiliza formularul PO.DID.09-F1 – manualul procedurilor UTI) însoțită de lucrarea de disertație, CD/DVD cu versiunea word si pdf a lucrarii și referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia; în situația în care disertația este scrisă într-o altă limbă decât româna (programul de studii Managementul Mediului și Energie Durabilă / Environmental Management and Sustainable Energy), lucrarea va fi însoțită de un rezumat redactat în limba română 
• copie după cartea de identitate

Cerererile tip pot fi descarate de la FORMULARE

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.