loader image

Finalizare studii

EXAMEN DE DIPLOMĂ: 10 – 15 iulie 2022

EXAMEN DE DISERTAŢIE: 27 iunie – 3 iulie 2022

Pentru data exactă a examenelor vă rugăm să accesați linkurile de mai jos.


Licență

Sesiunea iulie 2022: Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (Ciclul I – Sistem Bologna) PO.DID.08
–  Comisiile de examen şi programarea examenului
– Tematica examenului de diplomă, proba scrisă:  ISAPM     CISOPC     SIP    IFH    IB    IC   CATB    IPMI    IEICM – pentru sesiunea iulie/septembrie2021, februarie 2022 nu se sustine proba scrisa.
– Certificatul de competenţă lingvistică (Art 7 (2) din PO.DID.08):  informaţie din martie 2014

Examen de diplomă – sesiunea iulie 2022:
Înscrierea candidaților pentru examenul de diplomă se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului prin depunerea la secretariat de către secretarul comisiei a următoarelor documente:
• cererea de înscriere la examen (formular cerere) – scanată și o copie după buletinul de identitate.
• două fotografii tip 3/ 4 cm, alb-negru sau color, recent realizate, pe hârtie fotografică mată, ale titularului.
• proiectul de diplomă în original și în varianta electronică pe CD/DVD

• referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia.

Pentru informații și înscriere vă rugăm să folosiți DOAR adresa: icpm.licenta@tuiasi.ro


Master

Sesiunea iunie-iulie 2022: Procedura de finalizare a studiilor universitare de master (Ciclul II – Sistem Bologna) PO.DID.09
– Comisiile de examen şi programarea examenului
Examen de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022:
Înscrierea candidaților pentru examenul de disertatie se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului prin depunerea la secretariat de către secretarul comisiei a următoarelor documente:
• cererea de înscriere la examen (formular cerere) – scanată și o copie după buletinul de identitate.
• lucrare de disertație în original și în varianta electronică pe CD/DVD (doc și pdf) . În situația în care disertația este scrisă într-o altă limbă decât română (programul de studii Managementul Mediului și Energie Durabilă / Environmental Management and Sustainable Energy), lucrarea va fi însoțită de un rezumat redactat în limba română 

• referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia.

pe diplomele de master nu se lipesc fotografii.

Pentru informații vă rugăm să folosiți DOAR adresa: icpm.master@tuiasi.ro

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.