loader image

Formulare pentru cereri tipizate

Biroul Acte de Studii al TUIasi va desfășura activitatea de lucru cu publicul doar cu programare prealabilă on-line, la adresa: https://www.tuiasi.ro/acte-de-studii/ – buton „PROGRAMEAZĂ-TE AICI” (din data de 1 iulie 2022)

1. Formular pentru cerere tip  Eliberare adeverinţă pensionare pentru absolvenţi INGINERI şi SUBINGINERI *

2. Formular pentru cerere tip Eliberare adeverinţă pensionare pentru absolvenţi de CHIMIE şi CHIMIE-FIZICĂ – profesori *

*absolvenții pot contacta secretariatul facultății prin email la adresa: decanat@ch.tuiasi.ro sau la telefon 0232 70 2135 .


3. Formular pentru cerere tip Eliberare foaie matricolă

4. Formular pentru cerere tip Eliberare programă analitică absolvenţi INGINERI şi SUBINGINERI

5. Formular pentru cerere tip Eliberare programă analitică absolvenţi MASTERAT


6. Formular pentru cerere tip Reexaminare restanţe anii precedenţi **

7. Fişă lichidare pentru absolvenți LICENŢĂ sau MASTER **

8. Fişă lichidare pentru studenţii exmatriculați

9. Cerere tip inscriere examen diploma si Cerere tip inscriere examen disertatie**

**pentru anul 2020-2021-2022 sunt valabile alte modele de cereri disponibile la paginile: finalizare studii și achitare taxe.

10. Cerere tip disciplină facultativă (afișat 11.2020)

11. Cerere de transfer/mobilitate

12. Cerere de recuperare ore aplicatii (model ian.2021)

13. Cerere reexaminare pentru marire (model sept. 2021)

14. Cerere reeaminare restanțe anii anterior (model sept. 2022)

14. Formular adeverinta student (model electronic martie 2022) (fisierul word este blocat si numai anumite campuri pot fi completate sau selectate). Dupa completare, studentii pot trimite formularul la adresa icpm.studenti@tuiasi.ro