loader image

Licență

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pregăteşte specialişti în 3 Domenii de Licenţă care cuprind un total de 9 programe de studiu.

Programe de Studiu Licenţă

Inginerie Chimică (DL 10302050)
Denumirea programelor de studiu,
cf. H.G. 433/2022
Forma de învăţământ /
Nr. credite
Plan de învăţământAcreditare / AutorizareCod calificare RNCIS
Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului L1030205010Zi
240 credite
planacreditareL120050010
Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie L1030205020Zi
240 credite
planacreditareL120050020
Ştiinţa şi ingineria polimerilor L1030205030Zi
240 credite
planacreditareL120050040
Ingineria fabricaţiei hârtiei L1030205090Zi
240 credite
planacreditareL120050090
Inginerie chimică L1030205060Zi
240 credite
planacreditareL120050060
Inginerie biochimică L1030205080Zi
240 credite
planacreditareL120050080
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice L10302050120Zi
240 credite
planacreditareL120050120
Ingineria mediului (DL 207010190)
Denumirea programelor de studiu,
cf. H.G. 433/2022
Forma de învăţământ /
Nr. credite
Plan de învăţământAcreditare / AutorizareCod calificare RNCIS
Ingineria şi protecţia mediului în industrie L20701019010Zi
240 credite
planacreditareL20705019010
Inginerie şi management (DL 207010230)
Denumirea programelor de studiu,
cf. H.G. 433/2022
Forma de învăţământ /
Nr. credite
Plan de învăţământAcreditare / Autorizare Cod calificare RNCIS
Inginerie economică în industria chimică şi de materiale L20701023070Zi
240 credite
planacreditareL120230070

Programe de studiu de licenţă

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

Oferă pregătirea fundamentală de inginerie chimică necesară pentru: conceperea şi conducerea proceselor tehnologice de fabricare a produselor anorganice de mare şi mic tonaj (acizi, baze, oxizi, săruri, fertilizanţi), a materialelor de construcţie şi a materialelor oxidice avansate (catalizatori, biomateriale); analiza şi conducerea proceselor electrochimice de protecţie anticorosivă şi decorativă a materialelor precum şi a celor de electrosinteză a produselor anorganice; studiul proceselor catalitice sau necatalitice de tratare a efluenţilor în vederea reducerii poluării industriale.
Descarcă prezentarea


Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie

Formeaza specialisti pentru industria de medicamente, cosmetice, pesticide, coloranti; absolventii pot lucra in industrie, in laboratoare de analize chimice din spitale si policlinici, laboratoare pentru controlul produselor alimentare, laboratoare de fabricare a medicamentelor si separare a produselor biologic active din plante si in agentiile de protectie a consumatorului.
Descarcă broșura


Stiinta si ingineria polimerilor

Ofera pregatire de specialitate pentru domeniile: fibre, mase plastice, cauciucuri, materiale compozite de inalta performanta, cristale lichide polimere, industria de ambalaje. Absolventii pot lucra in industria de anvelope, fibre si fire sintetice, micoelectronica, industria de ambalaje, cercetare si invatamant.
Descarcă broșura


Ingineria fabricatiei hartiei

Formeaza specialisti in domeniul celulozei si hartiei, fibrelor artificiale, poligrafiei si valorificarea resurselor vegetale. Locurile de munca sunt in societati comerciale din industria de celuloza si hartie, poligrafie, fibre artificiale, industria forestiera si de prelucrare a lemnului, laboratoare chimice.
Descarcă broșura


Ingineria Biochimica

Pregateste specialisti pentru industria de biosinteza, farmaceutica si alimentara, pentru valorificarea produselor naturale, epurarea apelor reziduale, laboratoare de analiza a produselor alimentare, pentru valorificarea subproduselor rezultate din industria alimentara si fermentativa.
Descarcă broșura


Ingineria Chimica

Formeaza specialisti pentru toate profilurile din industria chimica, pentru proiectare, cercetare si invatamant. Studentii sunt pregatiti in modelarea, conceperea si proiectarea de tehnologii, utilaje si instalatii, precum si ca manageri ai proceselor de productie.
Descarcă broșura


Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

Formează specialişti pentru industria alimentara (panificatie, produse lactate, prelucrarea carnii, bauturi alcoolice si nealcoolice), pentru valorificarea produselor naturale, laboratoare de analiza a produselor alimentare etc.
Descarcă broșura


Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Formează specialişti pentru conceperea de procese tehnologice şi amenajări industriale vizând protecţia factorilor de mediu (apă, aer, sol), tratarea şi epurarea apelor uzate, depoluarea fluxurilor gazoase, valorificarea deşeurilor şi monitorizarea calităţii factorilor de mediu. Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului asigură o pregătire performantă pentru viitorii ingineri.
Descarcă broșura


Inginerie economica în industria chimica si de materiale

Asigura însusirea de cunostinte economice, de inginerie si manageriale din domeniul productiei, cercetarii stiintifice, asigurarii calitatii, resurselor umane, afacerilor mici si mijlocii, comercial si financiar, precum si formarea unei gândiri manageriale moderne, pentru orice domeniu al industriei chimice.
Descarcă broșura


Rezumatul descrierii programului de studiu conform Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
http://www.anc.edu.ro/registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis/

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie chimica
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competente profesionale:
• Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti
• Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul chimiei si ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor cu aplicarea cunostintelor din domeniul ingineriei chimice
• Exploatarea tehnologiilor chimice anorganice si a celor de depoluare
• Realizarea unor elemente de proiectare tehnologica, conducerea si optimizarea asistata a proceselor din industriile de profil
• Abordarea interdisciplinara (pe baza cunostintelor de matematica, fizica si chimie) a problemelor de inginerie chimica

Competente transversale:
• Executarea sarcinilor profesionale conform cerintelor precizate si în termenele impuse, cu respectarea normelor de etica profesionala si de conduita morala, urmând un plan de lucru prestabilit si cu îndrumare calificata
• Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanta cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
• Informarea si documentarea permanenta în domeniul sau de activitate în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, cu utilizarea metodelor moderne de informare si comunicare
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupatii posibile conform COR: Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Proiectant inginer chimist – 214603; Consilier inginer chimist – 214604; Referent de specialitate inginer chimist – 214607; Inginer chimist – 214613;
Cod COR: 214513 / Denumire cor: inginer chimist /
Cod COR: 214522 / Denumire cor: inginer de cercetare in tehnologia substantelor anorganice /
Cod COR: 214503 / Denumire cor: proiectant inginer chimist
Noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR: Inginer chimist de mediu

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie chimica
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competente profesionale:
• Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti
• Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul chimiei si ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor cu aplicarea cunostintelor din domeniul ingineriei chimice
• Descrierea, analiza si utilizarea notiunilor de structura si reactivitate in sinteza compusilor organici
• Exploatarea echipamentelor si metodelor de analiza si caracterizare specifice produselor chimice organice

Competente transversale:
• Executarea sarcinilor profesionale conform cerintelor precizate si în termenele impuse, cu respectarea normelor de etica profesionala si de conduita morala, urmând un plan de lucru prestabilit si cu îndrumare calificata
• Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanta cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
• Informarea si documentarea permanenta în domeniul sau de activitate în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, cu utilizarea metodelor moderne de informare si comunicare
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupatii posibile conform COR: Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Analist cumparari/consultant furnizori – 241401; Analist calitate – 242307; Analist studiul materialelor – 242309; Inspector protectia mediului – 242318; Specialist în managementul deseurilor – 242319; Chimist – 211301; Consilier chimist – 211302; Referent de specialitate chimist – 211305; Inginer petrochimist – 214601; Consilier inginer chimist – 214604; Inspector de specialitate inginer chimist – 214606; Referent de specialitate inginer chimist – 214607; Consilier inginer petrochimist – 214608; Inspector de specialitate inginer petrochimist – 214610; Referent de specialitate petrochimist – 214611; Inginer chimist – 214613;
Noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR: inginer de proces, inginer de vanzari produse chimice, inginer de vanzari echipamente chimice

Ştiinţa şi ingineria polimerilor
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie chimica
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competente profesionale:
• Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti
• Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul chimiei si ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor cu aplicarea cunostintelor din domeniul ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor de sinteza a polimerilor termoplastici, termoreactivi si prelucrare a materialelor plastice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor de obtinere a firelor si fibrelor sintetice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor de obtinere a elastomerilor si altor produse polimerice

Competente transversale:
• Executarea sarcinilor profesionale conform cerintelor precizate si în termenele impuse, cu respectarea normelor de etica profesionala si de conduita morala, urmând un plan de lucru prestabilit si cu îndrumare calificata
• Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanta cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
• Informarea si documentarea permanenta în domeniul sau de activitate în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, cu utilizarea metodelor moderne de informare si comunicare
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupatii posibile conform COR: Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Consilier inginer chimist – 214604; Expert inginer chimist – 214605; Inspector de specialitate inginer chimist – 214606; Referent de specialitate inginer chimist – 214607; Inginer chimist – 214613;
Noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR:

Ingineria fabricaţiei hârtiei
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie chimica
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competenţe profesionale:
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul ştiinţelor fundamentale în rezolvarea problemelor ingineresti
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul chimiei şi ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor industriale cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei chimice
• Descrierea si utilizarea metodelor, conceptelor si teoriilor in analiza si caracterizarea fizico-chimica a polimerilor naturali si sintetici precum si a compusilor micromoleculari
• Exploatarea si monitorizarea proceselor tehnologice de obţinere a pastelor fibroase celulozice, a fibrelor artificiale şi a derivaţilor de celuloză
• Exploatarea si monitorizarea proceselor tehnologice de obţinere a hârtiei, cartoanelor si a produselor papetare

Competenţe transversale:
• Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor şi specificaţiilor explicit precizate, la termenele impuse, urmând un plan de lucru prestabilit, sub îndrumare calificată.
• Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanţă cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
• Informarea şi documentarea permanentă în domeniul său de activitate în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, cu utilizarea metodelor moderne de informare şi comunicare
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învăţământul gimnazial – 232201; Inginer petrochimist – 214601; Proiectant inginer chimist – 214603; Consilier inginer chimist – 214604; Expert inginer chimist – 214605; Inspector de specialitate inginer chimist – 214606; Referent de specialitate inginer chimist – 214607; Consilier inginer petrochimist – 214608; Expert inginer petrochimist – 214609; Inspector de specialitate inginer petrochimist – 214610; Inginer chimist – 214613; Proiectant inginer celuloză şi hârtie – 216302; Consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei – 216303; Expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei – 216304; Inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei – 216305; Referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei – 216306;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:

Inginerie chimică
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie chimica
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competenţe profesionale:
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul chimiei şi ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei chimice
• Analiza operaţiilor unitare din industria de proces si evaluarea acestora in scopul îmbunătăţirii performanţelor.
• Analiza proceselor industriale si evaluarea acestora in scopul îmbunătăţirii performanţelor.
• Rezolvarea eficientă a problemelor de inginerie chimică cu ajutorul instrumentelor informatice

Competenţe transversale:
• Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională şi de conduită morală, urmând un plan de lucru prestabilit şi cu îndrumare calificată
• Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanţă cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
• Informarea şi documentarea permanentă în domeniul său de activitate în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, cu utilizarea metodelor moderne de informare şi comunicare
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învăţământul gimnazial – 232201; Analist cumpărări/consultant furnizori – 241401; Analist calitate – 242307; Analist studiul materialelor – 242309; Inspector protecţia mediului – 242318; Specialist în managementul deşeurilor – 242319; Consilier chimist – 211302; Referent de specialitate chimist – 211305; Inginer petrochimist – 214601; Inspector de specialitate inginer chimist – 214606; Referent de specialitate inginer chimist – 214607; Consilier inginer petrochimist – 214608; Inspector de specialitate inginer petrochimist – 214610; Referent de specialitate petrochimist – 214611; Inginer chimist – 214613;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:

Inginerie biochimică
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie chimica
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Rezumatul referenţialului calificării
Competenţe profesionale:
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul chimiei şi ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei chimice
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul biochimiei, microbiologiei, geneticii şi biologiei moleculare
• Descrierea, analiza şi utilizarea metodelor de analiză, caracterizare şi control specifice produselor naturale de origine biotică şi a produselor de biosinteză
• Exploatarea proceselor şi instalaţiilor din domeniul ingineriei biochimice şi biotehnologiilor

Competenţe transversale:
• Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională şi de conduită morală, urmând un plan de lucru prestabilit şi cu îndrumare calificată
• Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanţă cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
• Informarea şi documentarea permanentă în domeniul său de activitate în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională cu utilizarea metodelor moderne de informare şi comunicare
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învăţământul gimnazial – 232201; Consilier inginer chimist – 214604; Inspector de specialitate inginer chimist – 214606; Referent de specialitate inginer chimist – 214607; Biochimist – 214612; Inginer chimist – 214613; Inginer în industria alimentară – 215201; Inspector specialitate inginer industria alimentară – 215206;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: inginer biochimist

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie chimica
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competenţe profesionale:
• Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti
• Descrierea, analiza şi utilizarea onceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul chimiei si ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei chimice
• Exploatarea proceselor si instalatiilor specifice din industria alimentara si tehnologiilor biochimice
• Aplicarea tehnicilor moderne pentru controlul fabricatiei si stabilirea calitatii produselor alimentare

Competenţe transversale:
• Executarea sarcinilor profesionale conform cerintelor precizate si in termenele impuse , cu respectarea normelor de etica profesionala si de conduita morala urmand un plan de lucru prestabilit si cu indrumare calificata
• Rezolvarea sarcinilor profesionale in concordanta cu obiectivele generale stabilite prin integrarea in cadrul unui grup de lucru si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
• Informarea si documentarea permanenta in domeniul sau de activitate in limba română si intr-o limba de circulatie internationala, cu utilizarea metodelor moderne de informare si comunicare
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Referent de specialitate chimist – 211305; Consilier inginer chimist – 214604; Expert inginer chimist – 214605; Inspector de specialitate inginer chimist – 214606; Referent de specialitate inginer chimist – 214607; Expert inginer industria alimentară – 215205; Inspector specialitate inginer industria alimentară – 215206; Referent de specialitate inginer industria alimentară – 215207;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:

Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Ingineria mediului
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competenţe profesionale:
• Explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea mediului
• Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila.
• Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic
• Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor
• Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului si a riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF si cu legislatia in vigoare
• Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria si protectia mediului

Competenţe transversale:
• Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente
• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
• Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: 242305 – Auditor de mediu, 242311 – Monitor mediu inconjurator, 242316 – Responsabil de mediu, 242318 – Inspector protectia mediului, 244203 – Analist de mediu, 251210 – Inginer de cercetare in ingineria sanitara si protectia mediului, 214606 – Inspector de specialitate, 321107- Evaluator si auditor de mediu
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Inginer de mediu, cadru didactic de specialitate (cu respectarea legislatiei in vigoare)

Inginerie economica în industria chimica si de materiale
Titlu de absolvireInginer
Elemente de identificare
a calificarii
Nivel de studiu: Licenta
Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti
Domeniu de studiu: Inginerie și management
Numarul total de credite: 240
Durata de studiu: 4 ani
Rezumatul referentialului
calificarii
Competenţe profesionale:
• Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice Ingineriei si Managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti
• Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale
• Managementul activitatilor de productie din cadrul întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, si a retelelor logistice asociate
• Producerea, procesarea si caracterizarea materialelor
• Proiectarea tehnica si tehnologica a proceselor specifice industriilor chimice si de materiale; asigurarea si controlul calitatii produselor realizate
• Conducerea proceselor specifice activitatilor din industriile de profil; proiectarea fluxurilor economicofinanciare la nivel organizational; management de proiect

Competenţe transversale:
• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de realizare si a riscurilor aferente.
• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.
• Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba româna, cât si într-o limba de circulatie internationala.
Ocupatii posibile pentru
detinatorul
diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învatamântul primar(233101); Consultant în management(244107); Inginer economist(244109); Inginer petrochimist(214601); Proiectant inginer chimist(214603); Inspector de specialitate inginer chimist(214606); Referent de specialitate inginer chimist(214607); Inspector de specialitate inginer metalurg(214708); Referent de specialitate inginer metalurg(214709); Inginer tehnolog metalurg(214722); Proiectant inginer metalurg(214723); director societate comerciala(121004); director control risc (121016); director comercial (121017); director vânzari(121018); coordonator conformitate(121117); sef departament logistica(122678); sef serviciu resurse umane(123205); sef serviciu marketing(123301); sef birou marketing(123302); sef birou aprovizionare-desfacere(123501); sef serviciu aprovizionare-desfacere(123503); conducator întreprindere mica – patron (girant) industrie extractiva si prelucratoare(131201); conducator întreprindere mica – patron (girant) în constructii(131301); conducator întreprindere mica – patron (girant) în comert(131401); conducator întreprindere mica – patron (girant) în activitatea hoteliera si restaurante(131501); Numarul total de credite: Programul de studii: Domeniul de studii: Domeniul fundamental: Nivelul de studii: Denumirea calificarii: Titlul obtinut: Rezumatul descrierii unei calificari in cadrul Registrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior Titlul si denumirea calificarii: Anexa 5 Inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice(251714); Inginer de cercetare în tehnologia substantelor anorganice(251602); Inginer de cercetare în tehnologia substantelor organice(251605); Inginer de cercetare în petrochimie si carbochimie(251608); Inginer de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari(251611); Inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice(253202);

Informaţii utile şi legislaţie:

Ordinul nr. 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă (PO.DID.05)*
Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă (PO.DID.01)*
Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna) (PO.DID.08
)*
Proceduri specifice Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi*

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.