loader image

Studii postuniversitare

Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de lungă durată. Durata studiilor, curriculumul şi modalitatea de finalizare se aprobă de Senatul universităţii. Studiile de specializare se încheie cu susţinerea unei lucrări de disertaţie sau a unui examen; absolvenţilor li se eliberează diplomă de studii postuniversitare de specializare.

Program POSTUNIVERSITAR de formare și dezvoltare profesională continuă:

MANAGEMENTUL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE (160 ore / 4 saptămâni)
Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ; Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria Mediului; Calificarea universitară: Ingineria și protecția mediului în industrie; cod RNCIS: L20705019010.

Informatii suplimentare pot fi obţinute de la secretariatul facultăţii.