loader image

Admitere Licenţă

 1. Noutăți
 2. Confirmarea locului
 3. Programul comisiei de admitere
 4. Informații generale sesiunea Septembrie 2021
 5. Numărul de locuri sesiunea Septembrie 2021
 6. Calendar admitere sesiunea Septembrie 2021
 7. Metoda de selecție
 8. Acte necesare
 9. Taxa de înscriere
 10. Procedura de înscriere
 11. Români de pretutindeni

Noutăți

Informații despre cazare: https://icpm.tuiasi.ro/studenti/cazare/

Rezultatele sesiuni de admitere SEPTEMBRIE 2021 rezultate_admitere.

Felicitări tuturor candidaților admiși în sesiunea IULIE si SEPTEMBRIE 2021!
Dacă ai fost admis, te rugăm să consulți informațiile despre confirmarea locului publicate mai jos. (Chiar dacă ai fost admis la taxă, trebuie să nu te sperii, pentru că este posibil ca nu toți candidații să își confirme locul la ICPM.)
Candidații admiși la a doua sau a treia optiune, trebuie să aducă actele și să confirme locul deoarece după confirmare, ei vor fi trecuți automat la optiunea superioară în momentul retragerii altor candidați.
Dacă ai fost declarat rezervă, îți recomandăm să aștepți etapa a doua de redistribuire, deoarece după prima perioadă de confirmări e posibil să devii admis, în funcție de cât de mulți candidați nu își vor confirma locul, și abia atunci când ai statutul de ”admis”, să aduci dosarul. Te rugăm să urmărești noile liste care vor fi publicate pe site-ul universității.
Candidații care au confirmat locul la alte facultăți din cadrul universității apar cu mențiunea ”respins”, iar locul lor va fi luat automat de către următorii candidați la refacerea listelor.

Rezultatele sesiuni de admitere IULIE 2021 rezultate_admitere.


Confirmarea locului

Pas 1. Aducerea la comisia de admitere de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” a dosarului de concurs pentru verificarea documentelor

Conținutul dosarului de confirmare a locului obținut prin concurs (români):

 • Dosar plic
 • Cererea de înscriere semnată (va fi listată de către comisia de admitere)
 • Diplomă de bacalaureat original și foaia matricolă original
 • Certificat de naștere copie xerox + original pentru verificare informații
 • Carte de identitate copie xerox +original pentru verificare
 • Adeverință medicală de la medicul de familie (NU fișă de la liceu)
 • Două fotografii 3x4cm
 • Dovada efectuării plății – copie
 • Pentru candidații scutiți de taxa de înscriere; actele doveditoare (adeverintele de salariat în original, diplomele originale +copie) și se va completa o cerere care se găseste la comisie
 • Adeverințele cu perioada studiilor pentru candidații care au efectuat studii anterioare la alte facultăți

Pas 2. Comisia de admitere activează opțiunea repartizată prin concurs

Pas 3. Candidatul validează opțiunea ICPM repartizată prin concurs folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro. Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Iași se vor efectua în clădirea facultății.


Programul comisiei de admitere

Sala Orizont, la parterul facultății
Înscriere: 6 – 17 septembrie 2021 – zilnic orele 9:00 – 14:00
Primire acte: 18 – 23 septembrie 2021 – zilnic orele 9:00 – 14:00, telefon: 0232 70 2634

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului este amplasată lângă Iulius Mall, pe Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 73; momentan intrarea principală este în reconstrucție, accesul fiind posibil doar prin partea laterală a clădirii (vezi pozele de mai jos).

 • fiecare candidat admis are scris în lista de rezultate un termen limită pentru depunerea actelor. vă rugăm să vă încadrați în acel termen pentru că softul de admitere vă elimină automat dosarul din concurs în cazul în care nu aduceți originale la comisie

IMPORTANT! În contextul pandemiei cu noul coronavirus și prin aplicarea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului, accesul în cladirile universității este restricțional și este obligatoriu portul măștii care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Accesul candidaților pentru predarea dosarului se face în zone bine delimitate și în număr controlat.

Candidații care doresc să își retragă dosarul cu acte în original depus, renunțand astfel la locul confirmat, sunt rugați să vină personal la comisia de admitere pentru această operațiune (în intervalul de timp de funcționare al comisiei).


Informații generale

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” organizează cursuri cu frecvență în limba română la ciclul de licență în trei domenii acreditate (cf. H.G. 403/2021): Inginerie ChimicăIngineria Mediului şi Inginerie şi Management, care includ un total de nouă programe de studii (prezentarea programelor de studiu).

Alege Inginerie Chimică sau Ingineria Mediului!

Înscrierea candidaţilor se face prin completarea online a dosarului de admitere la facultatea la care candidatul face prima opţiune (candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea). Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări.

Studenții pot urma și cursuri de formare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina departamentului – http://www.dppd.tuiasi.ro/

Candidații care nu au posibilitatea de a se înscrie online, se pot înscrie prin depunea dosarul direct la comisia de admitere în perioada de înscriere, la sediul facultății, conform programului: 6 – 17 septembrie 2021, zilnic 9:00 – 14:00. (și o să completăm împreună formularul online)

Pentru intrebări vă rugăm să ne contactați la adresa: admitereficpm@gmail.com sau la telefon 0232 70 2634 (program comisie: 9:00 – 14:00)


Numărul de locuri – sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Ciclul universitar de LICENŢĂ* durata studiilor: 4 ani (8 semestre, 240 credite)

Domenii de licență cf. H.G. 403/2021 *Nr. total locuri buget Nr. total locuri la taxă**
Inginerie Chimică 2230
Ingineria Mediului2220
Inginerie și Management 910
total facultate5360

* informaţii despre domenii şi programele de studiu sunt prezentate la secţiunea STUDII-LICENŢĂ pe pagina web a facultăţii
** Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021/2022 este de 2500 RON / an universitar.


Calendarul admiterii la studiile universitare de licenţă

sesiunea a II-a – septembrie 2021
(pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere)
Înscriere online: 6 – 17 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie 2021
Confirmare loc facultate: 19-20 septembrie 2021*** 
Depunere contestații: 20-21 septembrie 2021
Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2021

*** Completarea dosarelor de concurs cu actele în original se face doar în perioada: 19 – 23 septembrie 2021 (sesiunea Septembrie2021): orele 9:00 – 14:00, la sediul facultății, în sala Orizont – parter.


Concurs pe bază de dosar

Media de admitere (MA) este egală cu media obţinută la examenul de bacalaureat (MBac): MA = MBac

Admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (pe domeniu si specializare). Departajarea candidaților cu aceeași medie, se face după:
1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

Candidaţii declaraţi admiși la unul sau mai multe domenii din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu, conform calendarului stabilit de facultate. Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.

Admiși fără concurs: premianți ai olimpiadelor naționale sau internaționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Științele Pământului, Biologie, Geografie, Economie.


Acte necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere va conține:
 • Dosar plic
 • Cerere de înscriere. Candidații care se înscriu online vor primi cererea tipărită și completată în momentul în care vin cu dosarul la comisia de înscriere de la facultate. După ce o semnează, aceasta va fi inclusă la dosar.
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta și Foaia matricolă, în original.
 • Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul.
 • Cartea de identitate, în copie simplă.
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.).
 • Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii.
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă*.
 • 2 fotografii – 3 x 4 cm.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare).
 • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate.

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.

* Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere candidații care au depus actele în original și au obținut premiu sau mențiune la Concursului „Academician Cristofor Simionescu” sau Concursul ”High School Science Projects”, copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; angajatii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

Pentru absolvenți studiilor universitare de scurtă durată care doresc înmatricularea la continuare de studii, aceștia se vor adresa comisiei de admitere conform calendarului afișat mai sus; media de admitere este egală cu media de finalizare a studiilor de scurtă durată.

Taxă de înscriere

Taxa de înscriere: 100 RON
Plata taxei de înscriere va fi efectuată prin portalul de plăți a universitatii: http://www.taxe.tuiasi.ro/
Nu uita să specifici in momentul plății: Numele candidatului și adresa de email, iar la informații privind plata taxei se selectează: Didactic / ADMITERE / Taxă admitere licență – 100 lei (dacă nu sunt corecte aceste date, taxa plătită nu va fi luată în considerație și dosarul va fi respins). Plata poate fi facute de pe orice card.
Dovada plății taxei de admitere se face prin încărcarea în contulul de pe platforma admitere.tuiasi.ro a ordinului de plată prin care ai efectuat viramentul. Plata trebuie efectuată înainte de a transmite dosarul la comisia de admitere.

Procedura de admitere

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta şi procedura de: Organizarea şi desfăşurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta PO.DID.05 (vezi în Manualul procedurilor). 


Români de pretutindeni – sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Număr locuri la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Domenii de licență cf. H.G. 326/2019 Nr. locuri cu bursă Nr. locuri fără bursă
Inginerie Chimică 45
Ingineria Mediului45
Inginerie și Management 10
total facultate910

Admiterea candidaților Români de Pretutindeni (inclusiv cei din Republica Moldova) se face la rectoratul universității.

Înscrierea candidaților Români de Pretutindeni va fi online, în perioada: 6-17 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie 2021
Confirmare loc prin depunere acte în original: 19-20 septembrie 2021
Termen limita depunere acte în original: 23 septembrie 2021
Actele se depun la Rectorat, corp T, etaj 1, camera B102
contact: admissions@tuiasi.ro telefon: +40232702468
Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2021

Pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE mai multe informații privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Licență.

Ghidul Studentului la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi 2019