loader image

Admitere Licenţă

 1. Confirmarea locului și programul de confirmare
 2. Numărul de locuri
 3. Calendar admitere
 4. Metoda de selecție
 5. Acte necesare
 6. Taxa de înscriere
 7. Informații privind admiterea online
 8. Procedura de admitere
 9. Români de pretutindeni
 10. Ghidul studentului la TUIASI

Confirmarea locului

După afișarea rezultatului (în ziua de 16 septembrie 2023), se parcurg următoatele etape:
Pas 1. Aducerea la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” a dosarului de concurs cu acte pentru verificarea documentelor (la comisia de admitere – sala Orizont – în facultate, B-dul. D. Mangeron 73 Iași)

Pas 2. Comisia de admitere activează opțiunea repartizată prin concurs

Pas 3. Candidatul validează opțiunea repartizată prin concurs folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro. Validarea se face apăsând butonul Confirmare de pe pagina Stare dosar a site-ului de admitere.
Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” din Iași se vor efectua în clădirea facultății.

Programul de confirmare la comisie (sala Orizont – Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, bulevardul D. Mangeron 73 Iași)
 • Duminică 17 septembrie – 10:00-14:00
  Luni 18 septembrie – 9:00-14:00
  Marți 19 septembrie – 9:00-14:00

  Miercuri 20 septembrie – 9:00-14:00
  Joi 21 septembrie – 10:00-13:00
  Vineri 22 septembrie – 10:00-12:00
 • candidații din Republica Moldova, vor duce dosarele la Rectorat

Candidații care au adus deja actele la facultate, vor trece direct la pasul 3, fara a fi necesara prezenta lor la comisie.


Numărul de locuri – septembrie 2023

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” organizează cursuri cu frecvență în limba română la ciclul de licență în două domenii acreditate (cf. H.G. 367/2023): Inginerie Chimică și Ingineria Mediului, care includ un total de opt programe de studii (prezentarea programelor de studiu).

Ciclul universitar de LICENŢĂ* durata studiilor: 4 ani (8 semestre, 240 credite)

Domenii de licență cf. H.G. 367/2023 *Nr. locuri buget Nr. locuri SPS, CES, MR, RNr. total locuri la taxă**
Inginerie Chimică 8529
Ingineria Mediului8220
total facultate16749

* informaţii despre domenii şi programele de studiu sunt prezentate la secţiunea STUDII-LICENŢĂ pe pagina web a facultăţii
** Cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2023/2024 este de 2500 RON / an universitar.


Calendarul admiterii la studiile universitare de licenţă

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023 (pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere)
Înscriere online: 4 – 15 septembrie
Afișarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie
Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 17-19 septembrie***
Rezultate intermediare: 20 septembrie
Confirmare loc prin depunere acte în original – etapa2: 21 – 22 septembrie***
Afișarea rezultatelor finale: 23 septembrie

*** Completarea dosarelor de concurs cu actele în original se face la sediul facultății, în sala Orizont – parter.


Metoda de selectie: Concurs pe bază de dosar

Media de admitere (MA) este egală cu media obţinută la examenul de bacalaureat (MBac): MA = MBac

Admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (pe domeniu si specializare). Departajarea candidaților cu aceeași medie, se face după:
1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

Candidaţii declaraţi admiși la unul sau mai multe domenii din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu, conform calendarului stabilit de facultate. Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.
Admiși fără concurs: premianți ai olimpiadelor naționale sau internaționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Științele Pământului, Biologie, Geografie, Economie.


Acte necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere va conține:

 • Dosar plic
 • Cererea de înscriere semnată (va fi listată din contul online de admitere)
 • Diplomă de bacalaureat original și foaia matricolă original
 • Certificat de naștere copie xerox + original pentru verificare informații
 • Carte de identitate copie xerox +original pentru verificare
 • Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase” (NU fișa de la liceu). Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii.
 • Două fotografii 3x4cm
 • Dovada efectuării plății taxei de admitere – copie
 • Pentru candidații scutiți de taxa de înscriere; actele doveditoare (adeverintele de salariat în original, diplomele originale +copie) și se va completa o cerere care se găseste la comisie
 • Adeverințele cu perioada studiilor pentru candidații care au efectuat studii anterioare la alte facultăți

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.
* Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere candidații care au obținut premiu sau mențiune la Concursului „Academician Cristofor Simionescu” , Concursul „ZIRCON” sau Concursul ”High School Science Projects”, copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; angajatii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Pentru absolvenți studiilor universitare de scurtă durată care doresc înmatricularea la continuare de studii, aceștia se vor adresa comisiei de admitere conform calendarului afișat mai sus; media de admitere este egală cu media de finalizare a studiilor de scurtă durată.
Admişi:
a) fără concurs: premianţii olimpiadelor internaţionale.
b) cu bonificație de 1 punct la media finală: premianţii concursurilor naţionale de științe (Concursul „Academician Cristofor Simionescu”, olimpiadele naționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Stiinţele Pământului, Biologie, Geografie, Economie);
c) cu bonificație de 0,5 puncte la media finală: candidații care, în clasele IX-XII (ȋn perioada 2020-2023), au luat premiul I, II sau III la etapa județeană a olimpiadelor naționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Stiinţele Pământului, Biologie, Geografie, Economie.


Taxa de înscriere

Taxa de înscriere: 100 RON
Plata taxei de înscriere va fi efectuată prin portalul de plăți a universitatii, direct din fisa de inscriere online: http://www.taxe.tuiasi.ro/
Nu uita să specifici in momentul plății: Numele candidatului și adresa de email, iar la informații privind plata taxei se selectează: ADMITERE / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului / Taxă admitere licență ICPM cu cel mult 3 facutati – 100 lei (dacă nu sunt corecte aceste date, taxa plătită nu va fi luată în considerație și dosarul va fi respins). Plata poate fi facute de pe orice card.
Dovada plății taxei de admitere se face prin încărcarea în contulul de pe platforma admitere.tuiasi.ro a numarului tranzactiei. Plata trebuie efectuată înainte de a transmite dosarul la comisia de admitere.
Pentru intrebări vă rugăm să ne contactați la adresa: admitereficpm@gmail.com sau la telefon 0232 70 2634 (program comisie: Luni-Vineri 9:00 – 13:00; Sâmbăta 10:00 – 13:00)


Informații privind admiterea online

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la specializările de la trei facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea. Pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidatul va plăti o taxă suplimentară.

Admiterea se organizează online, prin intermediul platformei informatice a universității.

Comisiile de admitere de la fiecare facultate în parte verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor.
Confirmarea ulterioară a locului se va face prin depunerea / transmiterea actelor ȋn original. 
Rezultatul concursului de admitere se stabileşte printr-un proces iterativ în funcţie de opţiunile exprimate de candidaţi.
Atât pentru o opțiune la care candidatul nu confirmă locul ocupat prin concurs, cât şi pentru opțiunile inferioare (la care, de asemenea, ar fi putut fi admis), candidatul este eliminat din procesul de admitere.
Candidații care nu au fost declarați admiși vor fi menținuți în listele de admitere, aceștia putând fi admiși ulterior în urma retragerii altor candidați.
Candidații declarați admiși la o facultate la afișarea rezultatelor de la ultimul termen de confirmare prevăzut în calendarul de admitere al unei sesiuni vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a confirma locul obținut, în aceleași condiții ca în etapele anterioare de confirmare.

Candidații care nu au posibilitatea de a se înscrie online, se pot înscrie prin depunea dosarul direct la comisia de admitere în perioada de înscriere, la sediul facultății, conform programului: 4 – 15 septembrie 2023, Luni-Vineri 9:00 – 13:00; Sâmbăta: 10:00 – 13:00 (și o să completăm împreună formularul online)


Procedura de admitere

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta şi procedura de: Organizarea şi desfăşurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta PO.DID.05 (vezi în Manualul procedurilor). 


Români de pretutindeni – sesiunea septembrie 2023

Număr locuri pentru românii de pretutindeni la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Domenii de licență cf. H.G. 367/2023 Nr. locuri
Inginerie Chimică 20
Ingineria Mediului8
total facultate28

Admiterea candidaților Români de Pretutindeni (inclusiv cei din Republica Moldova) se face la rectoratul universității.
Înscrierea candidaților Români de Pretutindeni va fi online.
Actele se depun la Rectorat, corp T, etaj 1, camera B102
contact: admissions@tuiasi.ro telefon: +40232702468
Pentru candidații de etnie romă, pentru candidații UE și non-UE mai multe informații privind numărul de locuri și procedura de admitere sunt afișate pe pagina web a universității la Admitere Licență.


Ghidul studentului la TUIași

Ghidul Studentului la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi 2019