loader image

Admitere Doctorat

Calendar depunere dosare la admitere la doctorat în 2022:

  • Sesiunea I: 4 – 14 iulie 2022
    Testul la limba străină: 15.07.2022, ora 10, Catedra de Limbi străine, Corp CH, etaj 5 (pentru candidații înscriși în sesiunea I).
  • Sesiunea a II-a: 1 – 15 septembrie 2022
    Testul la limba străină: 16.09.2022, ora 10, Catedra de Limbi străine, Corp CH, etaj 5 (pentru candidații înscriși în ambele sesiuni).
  • Dosarul se incarca, in mod obligatoriu online www.admitere.tuiasi.ro. Originalul trebuie depus până în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie (28.09.2022) la Secretariatul CSUD.
    Mai multe informatii la: https://www.tuiasi.ro/doctorat/doctorat-admitere-candidati/

Număr la locuri

DomeniuCu frecvență cu bursăCu frecvență fără bursăCu frecvență redusăTaxă
Chimie102
Inginerie Chimică434
Ingineria Mediului444
total9710

Componența comisiei pentru susținerea colocviului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2022

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc          președinte 
                       2.   Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu           membru
                       3.   Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu              membru 
4. Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu membru
                       5.   Prof.univ.dr.ing.  Teodor Măluțan   membru

Componența comisiei pentru contestații – admitere doctorat, sesiunea septembrie 2022

                       1.   Prof.univ.dr.ing. Gabriela Ciobanu 
                       2.   Prof.univ.dr.habil.ing. Gabriela Lisă 
                       3.   Prof.univ.dr.habil.chim. Laura Bulgariu

Planificarea colocviului de admitere

21 septembrie 2021, începând cu ora 10:00, în sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”. Colocviul va avea loc în sistem mixt, pe platforma on-line Google Meet și/sau în varianta față în față, în funcție de condițiile epidemiologice existente.

Tematica și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2022

Domeniul de doctoratTematica și bibliografia
Inginerie chimică  Tematica
1. Cataliza eterogenă 
2. Ingineria proceselor fizice din industria chimică 
3. Bioprocese și biomateriale

Bibliografie
1.    E. Dumitriu, D. Lutic – Cataliza – o abordare generală, Editura VIE, Iasi, 2002, pg.80-210. 
2.    R. Tudose – Ingineria proceselor fizice din industria chimică, Editura Academiei Române, București, 2000. 
3.    D. Cașcaval, C. Oniscu – Inginerie biochimică și biotehnologie, vol. I+III, Editura Performantica, Iași, 2002, 2004.
4.    G. Carja, D. Mareci, M.I.Popa – Chimie fizică, Editura PIM, 2014
ChimieTematica
1. Compuși de coordinație 
2. Conversia electrochimică a energiei 
3. Compuși de incluziune, zeoliți, chimia membranelor
4. Biomateriale
5. Polimeri  

Bibliografie
1.    Gh. Marcu – Chimia compușilor coordinativi, Editura Academiei Române, București, orice ediție. 
2.    M.I. Popa, D. Mareci – Electrochimie și coroziune, Editura Politehnium, Iași, 2005. 
3.    C. Luca, A. Popa, Gh. Mihăila – Compuși de incluziune, Editura Știintifică, București, 1992.
4.    V.-M. Gorduza, L. Tofan, D. Șuteu, E.-V. Gorduza – Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Editura Cermi, Iasi, 2002
5. C.I. Simionescu, C. Vasiliu Oprea, B. Siminonescu, C. Negulianu, V. Bulacovschi – Chimie macromoleculara – Editura Didactica si Pedagogica, 1985
Ingineria mediului  Tematica
1. Epurarea apelor uzate 
2. Managementul integrat al mediului și evaluări de mediu 
3. Valorificarea și managementul deșeurilor 

Bibliografie
1.    K.L. Wang, T.E. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis (Eds.) – Handbook of Industrial Hazardous Wastes, vol.1 și 2., Marcel Dekker, New York, 2004. 
2.    M. Macoveanu, Metode şi tehnici de evaluare a impactului ecologic, Editura EcoZone, Iaşi, 2006.
3.    C. Teodosiu, G. Barjoveanu, Managementul integrat al mediului, Ed. a III-a revizuită, Editura ECOZONE, 2011. 
4.    M. Gavrilescu, Estimarea şi managementul riscului, Editura EcoZone, Iaşi, orice ediție
5.    C. Teodosiu (Ed.), 2011, Managementul integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic: instrumente informaționale și de comunicare, Editura Politehnium, Iași, 2011.

Criterii de selecție

Metoda de selecție pentru concursul de admitere este sub formă de colocviu – organizat ca probă orală, pe baza tematicii și a bibliografiei propuse de CCRD și aprobată de Consiliul Facultății și de Consiliul de Administrație al TUIAȘI. Pentru fiecare candidat, fiecare din membrii comisiei de admitere apreciază, cu note de la 1 la 10, atât nivelul de cunoștințe asociat domeniului de doctorat conform tematicii domeniului și a bibliografiei recomandate, precum și capacitatea candidatului de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice (cu media finală de cel puțin 7, conform Regulamentului SD).

Cerințele minimale de performanță pentru candidații la concursul de admitere la doctorat privesc următoarele aspecte:
– originalitatea şi claritatea obiectivelor temei de cercetare vizate,
– cunoștințe privind stadiul cercetărilor în domeniul tematicii alese,
– capacitatea de căutare și selecție a celor mai relevante și recente surse bibliografice relevante pentru domeniul de cercetare ales,
– calitatea, corectitudinea şi claritatea prezentării,
– capacitatea de a răspunde la întrebările comisiei, în domeniul de cercetare propus. 

Media de concurs se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de admitere, cu două zecimale, fără rotunjire. Pentru ca un candidat să fie eligibil, media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de admitere trebuie să fie de minimum 7(șapte).

Selecția candidaților la admiterea la doctorat se face în ordinea mediei obținute de candidați la concursul de admitere, în limita locurilor scoase la concurs.

Depunerea contestațiilor referitoare la rezultatele concursului de admitere se face în acord cu prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat.