loader image

ALUMNI

alumnus (lat.) discipol, elev
alumni comunitatea absolvenților și a profesorilor


Asociația “RADU Z. TUDOSE” a Cadrelor Didactice și a Absolvenților Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu” din Iași (ART-ING)

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” (fostă Chimie Industrială, fostă Tehnologie Chimică) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (fost Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi) reprezintă mult mai mult decât nişte foşti studenţi. Ei sunt o componentă foarte importantă pentru mediul academic ieşean, sunt oameni pe care facultatea îi apreciază şi îi respectă datorită potenţialului şi calităţilor de care dau dovadă.

SCOPUL Asociației ART-ING este constituirea unei platforme care să faciliteze realizarea și consolidarea legăturilor între industrie (prin absolvenții facultății), mediul academic (prin studenții și cadrele didactice ale facultății) și învățământul preuniversitar (elevii, ca potențiali studenți ai facultății).


Redirecționează 3,5% gratuit din impozitul tău către Asociația ART-ING! Data limită pentru trimiterea formularelor este 25 mai 2023. Vă mulțumim!

Promotia 2002 la 20 de ani!