loader image

Tabere studenți

Tabere gratuite pentru studenți – vara 2023

Cererile pentru acordarea locurilor în tabere prin Programul Național de Tabere Gratuite pentru studenți vara 2023 se vor depune la Secretariatul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” / transmite prin e-mail (decanat@ch.tuiasi.ro; icpm.studenti@tuiasi.ro) în perioada 24.05 – 14.06.2023.

Pentru anul 2023 Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” are repartizate 5 locuri pentru tabere gratuite. Beneficiarii de tabere gratuite sunt studentii de la toate cele 3 cicluri de învățământ: licență, master si doctorat, învățământ cu frecvență, inclusiv studenții din anii terminali.
Taberele vor fi organizate în perioada 27 iulie – 31 august 2023, pe seriide şase zile, predominant la Costineşti.

 • Seria I: 22 – 27 iulie 2023
 • Seria lI: 27 iulie – 1 august 2023
 • Seria III: 1 – 6 august 2023
 • Seria IV: 6 – 11 august 2023
 • Seria V: 11 – 16 august 2023
 • Seria VI: 16 – 21 august 2023
 • Seria VII: 21 – 26 august 2023
 • Seria VIII: 26 – 31 august 2023

Documente necesare pentru înscriere la selecția în programul de tabere 2023:

 • Cerere individuală
 • Declarație GDPR
 • Copie carte de identitate
 • Copie carnet de student vizat pe anul universitar 2022-2023 / Adeverință de student
 • Raport pentru activități extracurriculare (voluntariat, cercuri științifice, premii, ș.a.)

Dacă înscrierea se realizează online, studenții trebuie să transmită, prin email, documentele solicitate într-un singur document pdf.