loader image

ERASMUS+


Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014 – 2020


MOBILITĂȚI PENTRU STUDENȚI

Regulament privind organizarea și recunoașterea/echivalarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing în cadrul Programului ERASMUS+ KA103 – PO.PRI.01 (vezi în Manualul procedurilor)
Regulament privind organizarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing și Incoming în cadrul Programului ERASMUS+ KA107
– PO.PRI.03 (vezi în Manualul procedurilor)

INFORMEAZĂ-TE !!
PARTICIPĂ LA SELECŢIE !
PREGĂTEȘTE ȘI EFECTUEAZĂ MOBILITATEA !
REVINO pentru echivalare !
FORMULARE PENTRU STUDENȚI

MOBILITĂȚI PENTRU CADRE DIDACTICE

Regulament privind organizarea mobilităţilor pentru predare pentru cadre didactice în cadrul Programului ERASMUS+ KA103 – PO.PRI.02 (vezi în Manualul procedurilor).
Regulament privind organizarea mobilităţilor outgoing și incoming pentru predare pentru cadre didactice în cadrul Programului ERASMUS+ KA107
 – PO.PRI.04 (vezi în Manualul procedurilor).

Formulare pentru cadre didactice

Stagii de formare (Staff Training – STT)

(afișat 22 noiembrie 2019)
Programul Erasmus+ oferă cadrelor didactice posibilitatea de a candida pentru un stagiu de formare (Staff Training – STT) în cadrul programului Erasmus+ cu țări participante – KA103, perioada de desfășurare a mobilităților fiind până la data de 31 mai 2020. Durata unui stagiu de formare este de minim 2 zile consecutive – maxim 5 zile consecutive.
Numărul de locuri disponibile pentru perioada 2018 – 2020: 20 locuri
Componenţa dosarelor de concurs:
• cerere de inscriere la concursul de selecție – Anexa 13 (se va lua de la Biroul Relații Internaționale – Erasmus+/ Regulamentul anexat),
• curriculum vitae,
• scrisoare de intenție,
• certificat de competențe lingvistice,
• alte documente care susțin dosarul de concurs (atestate/ certificate, etc.);
Condițiile de eligibilitate sunt:
• să fie cadru didactic la TUIASI cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
• să prezinte un atestat de competențe lingvistice;
Criteriile după care se desfășoară selecția sunt:
I) Angajat al TUIASI cu contract de muncă pe perioadă nedetereminată, în funcție de gradul didactic și vechimea în muncă, astfel:
– asistent/șef lucrări: junior <10 ani vechime (20 puncte),
– asistent/șef lucrări: intermediate 10-20 ani vechime (15 puncte),
– conferențiar/profesor: intermediate 10-20 ani vechime (10 puncte),
– conferențiar/profesor: senior 20 ani vechime (5 puncte),
II) Implicarea în organizarea de evenimente educaționale/ de cercetare cu implicare internațională (organizarea de conferințe, workshop-uri, seminarii, etc.) (10 puncte);
III) Mobilitate nouă / Candidat aflat la prima mobilitate de formare (STT) KA103 (10 puncte);
IV) Nivelul de predare la TUIASI (predare la ciclul de licență/ masterat, predare în limba română/ limba engleză):
– Licență/ master predare în limba engleză (20 puncte),
– Licență/ master predare în limba română (5 puncte).
Fiecare participant la selecție va fi evaluat individual de către Comisia de selecție printr-o Fișă de evaluare a candidatului pentru mobilități outgoing de formare în programul Erasmus+ KA103.
Stagiile de formare se vor desfășura după cum urmează:
• în cadrul unui eveniment de tip “Erasmus+ Staff Training Week/ International Week” organizat de către universitățile/ instituțiile din Uniunea Europeană cu acest scop. Fiecare beneficiar de mobilitate de formare este responsabil de identificarea unui astfel de eveniment organizat de instituțiile europene. Informaţii cu privire la aceste evenimente pot fi găsite pe site-urile universităţilor europene, precum şi accesând platforma IMOTION (link: staffmobility.eu), unde participantul poate afla detalii cu privire la organizarea acestor evenimente.
• prin participarea la un eveniment de tip training/ curs/ eveniment educational (cu excepția conferințelor) organizat de către o instituție de la nivel european.
• instruire la o instituție de învățământ superior parteneră sau la o altă organizație relevantă din străinătate.
Dosarele de candidatură se depun în perioada 25 Noiembrie – 6 Decembrie 2019, în intervalul orar 11.00 – 14.00 la Biroul Relații Internaționale – Erasmus+. Selecția va fi efectuată de către Comisia de selecție Erasmus Staff Training. Concursul de selecție va fi organizat în perioada 9 Decembrie – 10 Decembrie 2019, iar rezultatele vor fi afișate ulterior la avizierul BRIE și pe site-ul www.international.tuiasi.ro.
Persoană de contact: prof. Sabina SĂRULEANU, telefon 0232. 278.680/ int. 2561, email: international@tuiasi.ro .
Regulamentul privind organizarea mobilităților outgoing de formare – STT în cadrul Programului Erasmus+ KA103 – PO.PRI.05 este disponibil în Manualul procedurilor.


Informaţii la zi şi informaţii suplimentare sunt afişate la avizierele facultăţii (corp CH, etajul I – Secretariat).

Link-uri utile:

Coordonator Erasmus departamental – Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”
Conf. dr. ing. Liliana Lazăr   ●  Cabinet 425, corp CH, etajul IV   ●  email: lillazar@ch.tuiasi.ro