loader image

Master

Programul de studii universitare de MASTER reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” oferă un program de pregătire cu durata de 4 semestre (120 credite), la forma de învăţământ de zi şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), în vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare. Studiile academice universitare de Master se finalizează cu susţinerea unei disertaţii. Absolvenţii primesc diplomă de studii academice universitare de Master.

Situaţia acreditării specializărilor de Master Bolognia la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” – conform HG 434/2022.

Denumirea specializării studiilor universitare de Master Forma de învăţământ / Nr. credite
Domeniul Inginerie Chimică
Biomateriale Polimerice şi Bioresurse Plan de învățământZi, 4 semestre
120 credite
Controlul şi Procesarea Alimentelor Plan de învățământ Zi, 4 semestre
120 credite
Ingineria procedeelor nepoluante Plan de învățământ Zi, 4 semestre
120 credite
Produse farmaceutice şi cosmetice Plan de învățământ Zi, 4 semestre
120 credite
Materiale macromoleculare înalt performante Zi, 4 semestre
120 credite
Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate Zi, 4 semestre
120 credite
Produse naturale Zi, 4 semestre
120 credite
Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată Zi, 4 semestre
120 credite
Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice Zi, 4 semestre
120 credite
Domeniul Ingineria Mediului
Managementul mediului – zi Plan de învățământ Zi, 4 semestre
120 credite
Environmental management and sustainable energy – în limba engleză Plan de învățământ Zi, 4 semestre
120 credite
Managementul mediului – IFR (fost ID) IFR, 4 semestre
120 credite
Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor Plan de învățământ Zi, 4 semestre
120 credite
Controlul calităţii mediului ambiant Zi, 4 semestre
120 credite

Legislaţie şi informaţii utile:

  • Procedura de organizare a activitatii didactice pentru studii universitare de master (cu începere din anul 2009) (PO.DID.02)*
  • Organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile postuniversitare de master (PO.DID.06)*
  • Finalizarea studiilor universitare de master  (PO.DID.09) *
  • Proceduri specifice Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi *

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.