loader image

Proiecte de cercetare

Contracte de cercetare naţionale ale membrilor Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului2006200720082009201020112012

Contracte de cercetare internaţionale ale membrilor Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului2005-2010


Director / Responsabil TUIASI proiectDenumire proiect
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan Noi materiale cu proprietăți optice pentru hârtie securizată (Novel materials with optical properties for anti-counterfeiting paper) (OPTIPAPER)
Contract: 497PED / 02/11/2020
Cod UEFISCDI: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4825
Prof. dr. habil. ing. Daniela Șuteu Obținerea de materiale cu valoare adăugată prin valorificarea subproduselor industriale (AddValueMat)
Contract: 490/2020
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1063

Proiecte PN III  Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Director / Responsabil TUIASI proiectDenumire proiect
Academician Prof. dr. ing. Bogdan C. SimionescuPlatforme teranostice antitumorale pe baza de carbon dots si matrice polimerice (TERADOT)
Prof. dr. ing. 
Carmen Teodosiu
Procese integrate si sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate si valorificare a deseurilor (acronim SUSTENVPRO)

Proiecte PD

Director / Responsabil TUIASI proiectDenumire proiect
Dr. Georgiana-Diana GaburIdentificarea pesticidelor din timpul procesului de vinificație și impacturile asupra mediului și sănătății umane
Contract: 14/2020
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0652
Dr. Georgiana-Diana GaburImpacturi si riscuri asupra mediului si sanatatii produse de compusii toxici in procesul de vinificatie
Contract: 71/2018
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0325

Proiecte PN III Proiecte de cercetare exploratorie

Director / Responsabil TUIASI proiectDenumire proiect
Prof. dr. ing. 
Dan Cașcaval
Sisteme hibride fermentatie / reactie enzimatica – pertractie sinergica pentru productia de compusi chimici cu aplicatii farmaceutice, cosmetice si alimentare (6/2017)
Conf. dr. habil. chim.
Laura Bulgariu
Valorificarea deseurilor de biomasa din productia de biocombustibili in procesele de biosorpbtie a metalelor grele cu aplicatii in bioremedierea mediului (41/2017)
Prof. dr. ing. 
Silvia Curteanu
Algoritmi de inspiratie biologica dezvoltati pentru modelarea si optimizarea unor procese chimice complexe (51/2017)
Prof. dr. ing. 
Maria Gavrilescu
Explorarea si exploatarea abilitatilor microorganismelor si plantelor si a interactiunilor dintre acestea pentru bioremedierea mediului (65/2017)
Prof. dr. ing. 
Nicolae Hurduc
Filme azo-polimerice nanostructurate utilizate drept suport în culturi celulare (31/2017)

Proiecte PN III Proiect experimental demonstrativ

Director / Responsabil TUIASI proiectDenumire proiect
Dr. ing. Doina HriţcuAdsorbant magnetic „verde” pentru tratarea apelor reziduale: mod de sinteza si utilizare (105PED/2017)
Dr. ing. Raluca HlihorModelarea dinamicii pesticidelor in produse vegetale si estimarea riscurilor asupra sanatatii umane (10PED/2017)
Prof. dr. fiz. 
Maricel Agop
O noua abordare a dispotivelor de iluminat eficiente energetic, bazata pe aerogenuri si carbon dots (77PED/2017)

Proiecte PCDI – STAR – tip „CDI”

Director / Responsabil 
TUIASI proiect
Denumire proiect
Șef lucrări dr. ing.
Gabriela Șoreanu
Sustainable Biochemical Method for Air Revitalisation in Spacecrafts BIO-MARS (157/2017)

Proiecte PN III Bridge Grant – Transfer de cunoaștere la agentul economic 2016

Director / Responsabil TUIASI proiectDenumire proiect
Prof. dr. ing. 
Nicolae Hurduc
Metode de analiză pentru caracterizarea oligo/polipeptidelor și polizaharidelor aplicate în industria cosmetică și alimentară: propunere, dezvoltare și validare (AnaMet) (20BG/2016)
Prof. dr. ing. 
Dan Gavrilescu
Ambalaje alimentare pe bază de fibre vegetale obţinute prin metode de biorafinare (BIOAMB) (1BG/2016)
Prof. dr. ing. 
Maria Gavrilescu
Strategii şi soluţii pentru eco-proiectarea şi eco-inovarea unor procese şi produse din materiale reciclabile în contextul economiei circulare (64BG/2016)

Proiecte PN III Mobilități bilaterale

Director / Responsabil TUIASI proiectDenumire proiect
Prof. dr. ing. Marcel PopaNanoparticule inovative pe baza de chitosan functionalizat cu aptamer pentru tintirea celulelor tumorale (102BM/2017)

Proiecte PN II Parteneriate 2013

Director / Responsabil TUIASI  proiectDenumire proiectValoarea proiect, RON
Prof. dr. ing Marcel PopaSisteme inovative de eliberare controlata sub forma de particule pentru tintirea segmentului posterior ocular (218/2014)1 250 000
Prof. dr. ing. Teodor MăluţanBiocompozite din resurse regenerabile – cercetări şi soluţii avansate pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor (93/2014)1 250 000
Conf. dr. biol. 
Mariana Diaconu
Modul ecologic independent energetic pentru ventilare si iluminare cu proprietati antibacteriene utilizat pentru acoperirea peretilor exteriori1 198 125
Asist. dr. bioing. Cătălina PeptuFormulări complexe pe bază de lipozomi şi ciclodextrină pentru terapia transdermală a durerii (276 / 2014)730 000

Proiecte RU-TE

Director proiectDenumire proiectValoarea, LEI
C.Ș. Dr. ing. Marius Sebastian SeculaDezvoltarea și optimizarea unui sistem inovativ foto-fenton-peroxon pentru degradarea micropoluanților din apă (FEROXONAC) PN-II-RU-TE-2014-4-0405, Nr. 274/1.10.2015550 000

Proiecte internaţionale ERA-NET

Director proiectDenumire proiectValoarea, EURO
Prof. dr. ing. Dan CaşcavalMicroscale downstream processing toolbox for screening and process development (MICROTOOLS) 
Contract ERA-IB nr. 6-002/2013 (2013 – 2015)
200 000

Proiecte internaţionale PN II – MODUL III – Bilateral cooperation

Director proiectDenumire proiectValoarea, lei
S.l. dr. ing. Adrian UngureanuORDERED MESOPOROUS ALUMINAS AS NEW CATALYTIC SUPPORTS FOR HIGHLY DISPERSED COPPER NANOPARTICLES FOR CHEMOSELECTIVE HYDROGENATION (ALCAT)
PN II-CAPACITIES-MODULE III-Bilateral cooperation  
Project code: PN-II-CT-RO-FR-2012-1-0052
31500

Proiecte PARTENERIATE – Proiecte colaborative de cercetare aplicativă

Director proiectDenumire proiectValoarea, RON
Prof. dr. ing. Carmen TeodosiuPN-II-PT-PCCA-2011-1491
Contract nr. 60/2012 (2012 – 2015) 
INTEGRATED SYSTEM FOR REDUCING ENVIRONMENTAL AND HUMAN– RELATED IMPACTS AND RISKS IN THE WATER USE CYCLE (WATUSER)
2 862 400
Prof. dr. ing. Silvia CurteanuPN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0732
Contract nr. 23/2012 (2012 – 2015)
Software products based on artificial intelligence algorithms applied to modeling and optimization of chemical systems
1 580 081
Prof. dr. ing. Dan Caşcaval
(responsabil partener TUIaşi)
PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1268
Contract nr. 124/2012
Dezvoltarea unor biocatalizatori noi pentru obţinerea economică a unor sintoni chirali (SYNBIOCAT)
550 000
Prof. dr. ing. Elena BobuPN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281
Contract nr.221/2012
Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie (PAPHERCON)
2 750 000

Proiecte IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie – Competiţie 2012

Director proiectDenumire proiectValoarea, RON
Prof. dr. ing. Gabriela CârjăPN II IDEI 75/2013
Auto-asamblări nanoparticule de oxizi metalici-hidroxizi dublulamelari ca noi formulăriin aplicatii fotocatalitice
1 121 250
Dr. ing. Doina HriţcuPN II-ID-PCE nr. 2012-4.0433
Noi materiale compozite pentru acoperiri superhidrofobe cu proprietăţi de neaderare a gheţii
1 125 000

Proiecte IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie – Competiţie 2011

Director proiectDenumire proiectValoarea, RON
Prof. dr. ing. Dan CaşcavalPN-II-ID-PCE-2011-3-0088
Advanced separation of biosynthetic compounds by facilitated and synergetic pertraction
1 419 100
Prof. dr. ing. Emil DumitriuPN-II-ID-PCE-2011-3-0868
New Approach to Prepare Highly Dispersed non-Noble (Bi)metallic Nanopaticles Supported on Ordered Mesoporous Silicas for Catalytic
1 400 000
Prof. dr. ing. Maria GavrilescuPN-II-ID-PCE-2011-3-0559
Biosorption and bioaccumulation in the bioremediation of environmental compartiments contaminated with persistent pollutants (BIOSACC)
1 489 500
S.l. dr. ing. Daniel MareciPN-II-ID-PCE-2011-3-0218
Corrosion predictions of titanium-based biomaterials with nonhomogenous micro and nanostructured surfaces using neural networks
1 500 000
Prof. dr. ing. Marcel PopaPN-II-ID-PCE-2011-3-0708
Innovative electroluminescent nanocomposites for a new approach in polymer based light emitting devices
1 500 000

Proiecte TE

Director proiectDenumire proiectValoarea, RON
S.l. dr. ing. Adrian UngureanuPN-II-RU-TE-2012-3-0403 
Nanocatalizatori metalici pentru sinteza chimicalelor fine preparati prin controlul mediului local al suporturilor mezostructurate (Nanosized Metallic Catalysts Prepared in Controlled Local Environments of Mesostructured Hosts for Fine Chemical Syntheses) (NanoMesoChem)
650 000