loader image

Proiectul PRACTEH

Titlul proiectului: “Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii – PRACTEH

Anunt organizare concurs de premiere a studentilor din grupul tinta (30.06.2022)

ANUNȚ cu privire la organizarea concursurilor de premiere a studenților din grupul țintă anii IV – licență și VI Arhitectură în cadrul proiectului POCU 131181-PRACTEH (update 11 ian. 2022)


Vrei să ai parte de servicii specializate de orientare și consiliere în carieră prin evaluarea aptitudinilor tale pentru a vedea care sunt punctele tale forte?

Vrei să participi la ateliere prin care îți vei putea dezvolta abilități precum comunicarea, lucrul în echipă, leadership-ul, capacitatea de a realiza și dezvolta un proiect, managementul timpului sau prezentarea în fața unui public?

Vrei să participi la workshop-uri în care se vor aborda teme foarte interesante precum:
– Cum identifici un loc de muncă?
– Cum să te pregătești pentru întâlnirea cu angajatorul
– Inteligența emoțională
– Stabilirea obiectivelor personale și de carieră
– Marketing personal sau branding personal
– Elemente de comunicare
– Persuasiune – arta de a influența
– Managementul timpului
– Inteligenta emoțională
– Comportament asertiv vs. agresiv
– Obiceiuri și obiective care garantează rezultate

Vrei să-ți formezi competențe antreprenoriale și să-ți înființezi o întreprindere simulată?

Vrei să faci un stagiu de practică în domeniul tău de studii la o companie parteneră a universității?

Pentru a te înscrie, trebuie să depui un dosar cu următorul conținut:

  • Cerere de înscriere (Anexa1)
  • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa2)
  • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa3)
  • Declarație de evitarea dublei finanțări (Anexa4)
  • CV – model recomandat Europass (Anexa5)
  • Formular grup țintă (Anexa8)
  • Copie carte de identitate

Dosarul se va depune, până cel târziu 26.10.2021

Criterii de eligibilitate generale:

  • Să fie cetățeni cu domiciliul in românia, din regiuni mai puțin dezvoltate;
  • Să fie studenți înmatriculați în anul III sau IV, la una din facultățile Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași
  • Nu sunt eligibili pentru acest proiect studenții din anul IV care fac parte din proiectele Antreprenoring sau Practic

Mai multe informatii si anexele se gasesc pe site-ul universității: Proiectul PRACTEH