loader image

Conferința Școlii Doctorale 2020

Iași, 7 – 9 Mai 2020

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi din Iași invită studenții doctoranzi să participe cu lucrări la Conferința Școlii Doctorale, Iași, 7 – 9 Mai 2020.

Manifestarea își propune să ofere studenților doctoranzi din Școlile doctorale ale Universităților Tehnice din România și nu numai, un cadru favorabil comunicării rezultatelor cercetărilor lor, schimbului de idei și inițierii unor noi colaborări, fiind încurajate și prezentări ale unor cercetări interdisciplinare. Programul conferinței va cuprinde și un număr de expuneri în plen. Lucrările propuse de către studenții-doctoranzi vor avea girul conducătorului de doctorat și vor fi redactate în limba engleză. Doctoranzii vor prezenta oral lucrările în limba română sau engleză, iar cele acceptate vor putea fi recomandate spre publicare în Buletinul Institutului Politehnic din Iași.

Secțiunile Conferinței (domeniile de doctorat acreditate în TUIASI dar și domenii conexe):

Chimie; Inginerie mecanică; Inginerie electrică; Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; Ingineria materialelor; Inginerie industrială; lnginerie chimică; Calculatoare și tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Inginerie energetică; Inginerie civilă și instalații; Inginerie și management; Ingineria mediului.

Date importante:

  • Termenul de trimitere a rezumatelor: 15 ianuarie 2020
  • Notificarea de acceptare a rezumatelor: 31 ianuarie 2020
  • Termenul de trimitere a lucrărilor: 15 martie 2020
  • Notificarea de acceptare a lucrărilor: 31 martie 2020
  • Termenul pentru înregistrare: 15 aprilie 2020
  • Trimiterea programului final: 25 aprilie 2020
  • Desfășurarea conferinței: 7 – 9 mai 2020