loader image

Conferința Școlilor Doctorale 2017

Editia I
29-30 mai 2017

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi din Iași” împreună cu Consillile Școlilor Doctorale organizează, în perioada 29-30 mai 2017 prima ediție a CONFERINȚEI ȘCOLILOR DOCTORALE.  

La această conferință sunt invitați să participe toți studenții doctoranzi din Școlile Doctorale ale Universității.  

Calendarul manifestării:

– 24 aprilie 2017: termenul de depunere a lucrărilor doctoranzilor la Școlile Doctorale; 
– 8 mai 2017:        notificarea de acceptare a lucrărilor pentru prezentare în cadrul Conferinței; 
– 22 mai 2017:      finalizarea programului Conferinței la nivelul CSUD.  

Programul va include și conferințe plenare susținute de cadre didactice din universitate.  

Modul de prezentare a lucrărilor  

Lucrările propuse de studenții doctoranzi pot fi redactate in limba româna sau engleză (de preferință) și vor avea girul conducătorului de doctorat (semnătura pe prima pagină a materialului tipărit). 
Studentul doctorand care elaborează lucrarea științifică și o va prezenta în cadrul conferinței va fi primul autor. De asemenea se încurajează elaborarea de lucrări cu caracter interdisciplinar, ca rezultat al colaborării între membrii diferitelor școli doctorale.   
Lucrările vor fi redactate în formatul Buletinului IPI cu specificarea autorului pentru corespondență (adresa email). Materialele științifice vor fi depuse în format tiparit, într-un singur exemplar, la Secretariatul Facultății (doamna Secretar șef ing. Simona Hodea) de unde vor fi preluate de Consiliul Școlii Doctorale a FICPM. 
De asemenea lucrările vor fi trimise în format electronic (Word) la adresa: mgav_doctorat@yahoo.com  

Lucrările acceptate și prezentate în cadrul Conferinței vor fi recomandate pentru publicare în Buletinul Institutului Politehnic din Iași (în limba engleză).  

Termen de depunere: 24 aprilie 2017