loader image

Informații actualizate COVID-19

Informații pentru studenți și salariați (informațiile afișate pot suferii modificări impuse de evoluția pandemiei).

Achitarea taxelor în perioada mai – septembrie 2020

Studenții care au de achitat taxa de şcolarizare, de reexaminare, pentru refacerea unor activități didactice ce necesită un program didactic suplimentar față de cel normat (lucrări de laborator, seminarii, proiecte, etc., potrivit fișei disiplinei) sau pentru refacerea disciplinelor nepromovate în vederea susținerii restanțelor, le vor achita prin: transfer bancar, Internet Banking etc. înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor. Mai multe informații găsiți în: Afis-achitare-taxe-perioada-pandemiei.
Pentru stabilirea numărului de aplicații care sunt necesare de refăcut și a programului de refacere online, studenții vor contacta cadrul didactic titular și vor fi completate cererile de reexaminare, restanță sau refacere conform modelurilor afișate: Cerere-reexaminare-restanțe-anii-precedenți și Cerere-refacere-aplicații.


Calendar pentru activitati si finalizare studii

Consiliul de Administrație și Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași au realizat și aprobat calendarul activităților didactice pentru a se putea finaliza integral anul universitar în curs, 2019 – 2020. Modificările au fost adoptate marți, 5 mai, în urma ședinței Senatului TUIASI. Aceste activităţi se desfăşoară în semestrul al II-lea, începând cu 1 iunie 2020.

Licenţă: anii I – III (finalizare 5 iulie 2020)
 1. Recuperare activităţi didactice (în sistem on-line), evaluări pe parcursul semestrului (on-line) – 2 săptămâni (1 – 14.06.2020)
 2. Sesiune de examene (on-line) – 3 săptămâni (15.06 – 5.07.2020)
Licenţă: anul IV (finalizare 31 iulie 2020)
 1. Recuperare activităţi didactice (în sistem on-line), evaluări pe parcursul semestrului (on-line) – 2 săptămâni (în aceste săptămâni se pot sustine examenele restante) (1 – 14.06.2020)
 2. Sesiune de examene (on-line) – 2 săptămâni (15 – 28.06.2020)
 3. Sesiune de restanţe (on-line)– 4 zile (29.06 – 2.07.2020)
 4. Sesiune de reexaminări (on-line) – 3 zile (3 – 5.07.2020)
 5. Pregătire examen de diplomă, înscriere examen (on-line) – 2 săptămâni (6 – 19.07.2020)
 6. Examen de diplomă (on-line) – 2 săptămâni (20 – 31.07.2020)
  Examenul de diplomă va include doar proba de susţinere a lucrării de diplomă on-line. Facultatea de Arhitectură va susţine probele programate în sistem on-line.
Master: anul I (finalizare 5 iulie 2020)
 1. Recuperare activităţi didactice (în sistem on-line), evaluări pe parcursul semestrului (on-line) – 2 săptămâni (1 – 14.06.2020)
 2. Sesiune de examene (on-line) – 3 săptămâni (15.06 – 5.07.2020)
Master: anul II (finalizare 24 iulie 2020)
 1. Recuperare activităţi cercetare (on-line), evaluări pe parcursul semestrului (on-line) – 2 săptămâni (în aceste săptămâni se pot sustine examenele restante) (1 – 14.06.2020)
 2. Sesiune de examene (on-line) – 2 săptămâni (15 – 28.06.2020)
 3. Sesiune de restanţe (on-line) – 3 zile (29.06 – 1.07.2020)
 4. Sesiune de reexaminări (on-line) – 2 zile (2 – 3.07.2020)
 5. Pregătire examen de disertație, înscriere examen (on-line) – 1 săptămână (6 – 12.07.2020)
 6. Examen de disertaţie (on-line) – 2 săptămâni (13 – 24.07.2020)

Decazarea studenților din cămine se face conform indicațiilor din pagina web a campusului Tudor Vladimirescu: campus.tuiasi.ro (afișat 5 mai 2020)Deplasarea salariaților universității către serviciu pe perioada stării de urgență și a ordonanței militare 3/24martie2020


Măsurile de prevenție și combatere a răspândirii COVID-19 în universitate


Consiliul de Administrație al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași a hotărât suspendarea în perioada 12 – 31.03.2020 a tuturor activităților didactice ”față în față” sau a activităților extracuriculare care presupun concentrarea unui număr mare de persoane.

În perioada 16 – 31.03.2020 căminele din campusul Tudor Vladimiresu vor fi închise și se vor efectua lucrări de dezinfectare.