loader image

Achitarea taxelor în perioada anul universitar 2020-2021

email: icpm.studenti@tuiasi.ro

Studenții care au de achitat taxa de înmatriculare, de reînmatriculare, de şcolarizare, de reexaminare, pentru refacerea unor activități didactice ce necesită un program didactic suplimentar față de cel normat (lucrări de laborator, seminarii, proiecte, etc., potrivit fișei disiplinei), pentru refacerea disciplinelor nepromovate în vederea susținerii restanțelor, etc, le vor achita: prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, la Poșta Română (mandat poștal) etc.
Mai multe informatii privind contul si obiectul platii: Achitare taxe 2020-2021 sau pe pagina web: info taxe.
Dovada pentru achitarea taxei se va transmite secretariatul facultatii (icpm.studenti@tuiasi.ro), iar in cazul taxei de reexaminare și a taxei de refacere aplicații se va trasmite și cerere de reexaminare respectiv cerere de refacere aplicații, conform formularelor tip atașate (cererile vor fi semnate de titularii disciplinelor la secretariat): Cerere-reexaminare-restanțe-anii-precedenți și Cerere-recuperare-ore-aplicații .
Pentru stabilirea numărului de aplicații care sunt necesare de refăcut și a programului de refacere, studenții vor contacta cadrul didactic titular.

Pentru informații, vă rugăm să utilizați DOAR adresa de email: icpm.studenti@tuiasi.ro