loader image

Concurs gradație de merit

1 – 15 octombrie 2020

Conform ședinței CA din 28.09.2020, facultății ICPM îi revin 2 (două) gradații de merit pentru personalul didactic titular.
Dosarele întocmite conform procedurii PO.DID.11, se vor depune până luni 12.10.2020, orele 14.00, la secretariatul facultății: Fișa de autoevaluare gradatie de merit 2020. Documentele depuse la dosar și cele justificative se vor trimite și pe suport electronic.