loader image

Achitarea taxelor în perioada anul universitar 2020-2021

email: icpm.studenti@tuiasi.ro

Studenții care au de achitat taxe (de înmatriculare, de reînmatriculare, de şcolarizare, de reexaminare, pentru refacerea unor activități didactice ce necesită un program didactic suplimentar față de cel normat (lucrări de laborator, seminarii, proiecte, etc., potrivit fișei disiplinei), pentru refacerea disciplinelor nepromovate în vederea susținerii restanțelor, etc.) le vor achita: prin portalul www.taxe.tuiasi.ro, prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, la Poșta Română (mandat poștal) etc.
Mai multe informatii pe pagina web: info taxe.

Pentru informații, vă rugăm să utilizați DOAR adresa de email: icpm.studenti@tuiasi.ro