loader image

ROSE StepUP

calendarul activitatilor pentru semestrul al II-lea 2021-2022
http://www.cercetare.icpm.tuiasi.ro/rose_stepup/

Îmbunătățirea ratei de retenție a studenților în primul an de studii universitare, prin prevenirea abandonului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” din Iași (StepUP)

Procesul de adaptare la viața universitară pentru studenții din primul an este unul anevoios, plin de dificultăți legate de gestionarea volumului de muncă, a studiului individual și responsabilității privind cumularea de credite sau dificultăți privind gestionarea timpului, bugetului, vieții sociale si emoționale. Prin urmare, neîmplinirea așteptărilor privind programul de studii ales, neadaptarea la viața academică, pregătirea emoțională precară și abilitățile academice necompetitive determină abandonul studiilor chiar din primul an. Obiectivele strategice asumate de către întregul personal academic pentru perioada imediat următoare sunt: ocuparea cifrei de școlarizare, creșterea ratei de retenție si reducerea abandonului, creșterea atractivității programelor educaționale, creșterea vizibilității prin contribuții științifice semnificative, asigurarea calității actului educațional, diversificarea activităților de promovare pentru atragerea de viitori studenți si integrarea acestora.