loader image

Anunţuri susţinere teze doctorat şi rezumatul acestora

2020

20 noiembrie 2020, ora 12:00, link: teams, drd. Andreea Gherghel, Valorificarea sustenabila a nămolurilor din stațiile de epurare (Sustainable valorisation of wastewater sludge), conducători de doctorat: Prof.univ.dr.ing Carmen Teodosiu și Conf.dr.habil.ing. Sabino De Gisi
30 iulie 2020, ore 11:00, link: Meet, stream.meet, drd. Teofil Campean, Eco-proiectarea si productia durabila a unor componente si ansamble din materiale reciclabile, conducator de doctorat Prof. univ. dr. ing. Maria Gavrilescu

Anunțuri presusținere teze doctorat

Teze de doctorat susţinute în perioada 2009 – 2019  la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Anunţuri susţineri teze în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Teze_sustinere.htm
Pentru afişarea anunţului, doctorandul va trimite rezumatul şi programarea susţinerii la adresa de email: ficpm.iasi@yahoo.com