loader image

Anunţuri susţinere teze doctorat şi rezumatul acestora

2023

10 Februarie 2023, ora 10:00, Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, drd. Roxana Zait (cas. Galan), Monitorizarea poluanților prioritari în ape de suprafață și sedimente în bazinul hidrografic Siret, conducător de doctorat: Prof. univ. dr.ing. Carmen Teodosiu

Anunțuri presusținere teze doctorat

Teze de doctorat susţinute în perioada 2009 – 2022  la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Anunţuri susţineri teze în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi: https://doctorat.tuiasi.ro/sustineri-publice/teze-de-doctorat/
Pentru afişarea anunţului, doctorandul va trimite rezumatul şi programarea susţinerii la adresa de email: ficpm.iasi@yahoo.com