loader image

Burse sponsorizate de Chimcomplex S.A. Borzești

În perioada 01.03.2022 – 04.03.2022 se organizează selecția pentru acordarea unor burse sponsorizate de CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, în baza criteriilor de distribuire și selecție impuse de sponsor:

Dosarul pentru selecție se depune la secretariatul facultății și trebuie să conțină:

  • Cerere de selecție (model cerere)
  • Adeverință de student / masterand / doctorand în care trebuie să se precizeze și situația școlară (conform criteriilor impuse tipului de bursă)
  • Declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de burse acordate de alte companii (model declaratie)
  • Curriculum vitae (tip  europass)
  • O scurtă prezentare a temei abordate în proietul de diplomă / lucrarea de disertație sau în activitatea de cercetare
  • Scrisoarea de interes privind intenția de a lucra la Chimcomplex S.A., fără implicații directe legate de perioada contractuală

Perioada pentru organizarea selecției:

  • 01.03.2022 – 03.03.2022 – DEPUNERE DOSARE (la secretariatul facultății)
  • 04.03.2022, ora 10:00 – INTERVIUL DE SELECȚIE (on-site, la Decanat)

Informații suplimentare privind temele pentru proiectele de diplomă / lucrările de disertație și temele de cercetare care prezintă interes pentru profilul productiv și de cercetare al companiei Chimcomplex S.A. se regăsesc la responsabilul contractului de sponsorizare / convenție de colaborare (Conf.univ. dr.ing. Liliana Lazar, email: lillazar@ch.tuiasi.ro) și la avizierele ISAPM /  IPN din cadrul departamentului de Inginerie Chimică (CH, corp laboratoare, etaj. IV).