loader image

Chimie-fizică

Colectivul de Chimie-Fizica isi are originea inca din anul 1864, cand pe baza legii invatamantului a fost infiintata Facultatea de Stiinte Iasi in care exista o catedra de Chimie si Fizica condusa de Stefan Micle.

In cadrul Universitatii din Iasi a luat fiinta prima catedra de Chimie-Fizica din tara in anul 1913, condusa de prof. dr. Petru Bogdan. La Institutul Politehnic Iasi o catedra de Chimie-Fizica de sine statatoare a luat fiinta in anul 1952, pana la aceasta data desciplina de Chimie-Fizica fiind predata de titularii din cadrul Universitatii din Iasi (prof.dr. Radu Cernatescu, 1938-1941 si prof.dr. Eugen Papafil, 1945-1951).

Din 1952 catedra a fost condusa de: conf.dr.ing I.Ciochina, 1952-1954, prof.ing. C. Calistru, 1954-1957, prof.dr. Orest Nechita, 1957-1962, conf.ing. M. Schiopu 1962-1964, prof.dr. I. Adam Schneider, 1974-1979, prof.dr.ing. Radu Vasiliu, 1979-1985, prof.dr. C. Ghirvu, 1985-1990, prof dr.ing. Gh. Ionescu, 1990-2000, prof.dr.chim. N. Aelenei 2000-2004, prof.dr.ing. I. M. Popa 2004-2008.

Personalul colectivului

Cadre didactice

Gabriela Carja
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2262
email: carja@uaic.rogcarja@ch.tuiasi.ro
webpage
Gabriela Lisa
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2213
email: gapreot@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae

Profesori consultanti

Ionel Marcel Popa
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2214
email: mipopa@ch.tuiasi.ro 
webpage

Personal TESA

Cristina Calin
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2213
Marian Aelenei
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2231

Contributia catedrei privind activitatea didactica la nivelul specializarilor

Pe baza planului de invatamant disciplinele asigura o pregatire in domeniul chimiei fizice, electrochimiei si coroziunii pentru toti studentii sectiilor Facultatii de Chimie Industriala, sectiei de Inginerie Chimica Textila in cadrul Facultatii de Textile Pielarie si Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor.

Prin continutul disciplinelor predate se asigura o pregatire generala studentilor in domeniul echilibrelor de faza, echilibrelor chimice, cinetica chimica si elemente de cataliza, fenomene interfazice, fizico-chimia sistemelor disperse si electrochimie si coroziune.

In cadrul orelor de aplicatii practice studentii sunt familiarizati cu tehnicile elementare de determinare a unor date termodinamice, cinetice si electrochimice.

Cursurile predate sunt urmatoarele :

 • Chimie Fizica
 • Termodinamica si cinetica chimica si biochimica
 • Chimia fizica a sistemelor polidisperse
 • Electrochimie si coroziune chimica

Direcții de cercetare

Activitate de cercetare stiintifica si laboratoare

Directii de cercetare:

 • Obtinerea de date termodinamice si cinetice
 • construirea unor calorimetre si determinarea efectelor calorice pentru diverse reactii in solutii precum si capacitatilor calorice a unor sisteme reale;
 • evaluarea parametrilor cinetici din studii izoterme si neizoterme, termocinetica si cinetica catalitica ;
 • determinarea marimilor termodinamice de exces;
 • studiul termodinamic a solutiilor de polimeri;
 • determinari de mase molare.

Caracterizarea fizico-chimica a unor sisteme polimer-principiu activ

 • determinarea parametrilor optimi de obtinere a nano si microparticulelor, geluri si complecsi interpolimerici ce contin principii active;
 • caracterizarea prin FTIR, termogravimetrie, analiza termica diferentiala si microscopie optica si electronica a acestor sisteme;
 • studii cinetice in vitro si in vivo privind eliberarea principiilor active din aceste sisteme.

Studiul coroziunii electrochimice

 • evaluarea tendintei de coroziune a metalelor si aliajelor in solutie in medii corozive;
 • determinarea vitezei de coroziune;
 • analiza influentei structurii si tratamentelor termice asupra coroziunii utilizand metoda curbelor de polarizare, microscopie electronica si optica si difractie cu raze X.

Sinteza si caracterizarea de noi materiale cu structura nanomoleculara (nanoargile, zeoliti, oxizi micsti) ; aplicatii ale structurilor nanometrice hibride in cataliza ecologica.

Dotare

 • osmometre cu membrana, fotogoniodifuziometru, balanta termogravimetrica, microscop optic, cromatograf in faza lichida de înalta presiune, cromatograf de gaz, conductometre si pH metre, spectrofotometre UV-vis, centrifuga, agitator ultraturex, instalatii de laborator pentru studii cinetice si termodinamice
 • microscop electronic FE-SEM TESCAN MIRA I LMU-CS, termobalanta PerkinElmer Pyris Diamond TG/DTA cu line de cuplare la FTIR, fotospectrometru UV-VIS Jasco V-550 cu sfera integratoare de 60 mm.    

CONDUCERE DOCTORAT

Domeniu CHIMIE

 • Conducatori doctorat : Prof. Dr. Chim. Aelenei Neculai, Prof. Dr. Ing. Popa Ionel Marcel

Domeniu INGINERIE CHIMICA

 • Conducatori doctorat : Prof. dr. ing. Gabriela Carja

Granturi si contracte in derulare:

 • Contract CERES: director Prof.dr.ing. Marcvel Ionel Popa „Separator magnetic pentru particule superparamagnetice suport in ingineria proceselor biotehnologie si ecologice”
 • Grant CNCSIS : director Prof. Dr. Ing. Marcel Ionel Popa „Nanoparticule si nanosfere cu proprietati selective”
 • Contract CERES: director Prof. Dr. Ing. Marcel Ionel Popa „Emulsii ferofluidice monodisperse – preparare si caracterizare”
 • Grant CNCSIS: director sef lucrari dr. Ing. Gabriela Lisa „Modelarea comportarii viscozimetrice a sistemelor lichide binare cu ajutorul retelelor neuronale”,

Lucrari stiintifice publicate (perioada 2001-2004)

 • in strainatate 25;
 • in tara 75
 • Carti, manuale: 15
 • Rapoarte de cercetare: 21

Colaborari nationale si internationale

Institutul de Chimie Macromoleculara «P. Poni» Iasi, Institutul de Cercetari Chimice «FIBRESIN » Iasi, Universitatea « Al. I. Cuza » Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr. T. Popa » Iasi, Institutul de Fizica Iasi, Universitatea Paris sud (Franta), Universitatea din Orleans (Franta), Universitatea din Gent (Belgia), Universitatea Montpellier(Franta), Universitatea Aberdeen (Scotia), Universitatea Linkoping (Scotia),Tokyo Institute of Technology, Japan, Department of Chemical Engineering.

Contact

Șef colectiv: Prof. dr. ing. Ionel Marcel Popa
Telefon: 0232 278683 / int. 2214
email: mipopa@ch.tuiasi.ro