loader image

Proiectul TechGo

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din laşi (TUIASI) implementează proiectul TechGo: Consolidarea angajabilităţii absolvenţilor TUIASI, cod CNFIS-FDl-2022-0010.

Programul se adresează studenţilor la ciclul de licenţă sau master activi pe toată durata proiectului, în cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din laşi (TUIASI)