loader image

ERASMUS+ – întâlnire informativă pentru studenți și doctoranzi

15 martie 2021, ora 14:00

Studenţii şi doctoranzii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, interesaţi să efectueze mobilităţi pentru studiu sau practică/plasament în cadrul programelor Erasmus+ (axele KA 103, KA107) și SEE în anul universitar 2021 – 2022, sunt invitaţi să participe în data de 15 martie 2021, la ora 14:00, la întâlnirea organizată on-line (Microsoft Teams) în scopul comunicării unor aspecte specifice pentru participarea la concursul de selecție.

Coordonator Erasmus departamental
Conf.dr.ing. Liliana Lazăr

Informații despre programul ERASMUS+ se găsesc pe site-ul facultăţii (https://icpm.tuiasi.ro/studii/erasmusplus/) / universităţii (www.international.tuiasi.ro) sau la avizierul facultăţii (Secretariat, etaj I – corp CH).