loader image

Achitarea taxelor în perioada Mai – Septembrie 2020

email: icpm.studenti@tuiasi.ro

Studenții care au de achitat taxa de şcolarizare, de reexaminare, pentru refacerea unor activități didactice ce necesită un program didactic suplimentar față de cel normat (lucrări de laborator, seminarii, proiecte, etc., potrivit fișei disiplinei) sau pentru refacerea disciplinelor nepromovate în vederea susținerii restanțelor, le vor achita prin: transfer bancar, Internet Banking etc. înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor. Mai multe informații găsiți în: Afis-achitare-taxe-perioada-pandemiei.
Pentru stabilirea numărului de aplicații care sunt necesare de refăcut și a programului de refacere online, studenții vor contacta cadrul didactic titular și vor fi completate cererile de reexaminare, restanță sau refacere conform modelurilor afișate: Cerere-reexaminare-restanțe-anii-precedenți și Cerere-refacere-aplicații.

Pentru informații, vă rugăm să utilizați DOAR adresa de email: icpm.studenti@tuiasi.ro