loader image

ERASMUS+ – întâlnire informativă pentru studenți și doctoranzi

26 februarie 2020, ora 14:00, CH III

Studenţii şi doctoranzii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, interesaţi să efectueze mobilităţi pentru studiu sau practică/plasament în cadrul programului Erasmus+ axele KA 103 și KA107 în anul universitar 2020 – 2021, sunt invitaţi să participe în data de 26 februarie 2020, la ora 14:00, în amfiteatrul CH III, la întâlnirea organizată în scopul comunicării aspectelor organizatorice pentru participarea la concursul de selecție.

Coordonator Erasmus departamental
Conf.dr.ing. Liliana Lazăr

Informații despre programul ERASMUS+ se găsesc pe site-ul facultăţii (https://icpm.tuiasi.ro/studii/erasmusplus/) / universităţii (www.international.tuiasi.ro) sau la avizierul facultăţii (Secretariat, etaj I – corp CH).