loader image

Noutăți burse – sem. al II-lea

Studenții români cu domiciliul stabil în România, buget, care știu că sunt integraliști cu media minim 8,00 (licență) respectiv 9,00 (master) în semestrul I și nu se regăsesc în tabele sunt rugați să se prezinte la secretariat pentru clarificarea situației școlare. Lista cu mediile studentilor. (afisat 28 februarie 2023)


Au fost afișate actele necesare pentru burse sociale, semestrul al II-lea 2022/2023: Studenți / Informatii utile: burse (afișat 18 ianuarie 2023)

sem I.

Au fost afișate tabelele cu bursele acrodate pentru semestrul I 2022/2023: Studenți / Informatii utile: burse (afișat 10 noiembrie 2022)
Au fost afișate actele necesare pentru burse sociale, semestrul I 2022/2023: Studenți / Informatii utile: burse (afișat 5 octombrie 2022)

Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi – PO.PRS.03 – aprobat la data de 07.07.2020, ediția 2, revizia 3 se gaseste in Manualul procedurilor