loader image

Proiect ELEARN4ALL

Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning și a educației mixte – ELEARN4ALL

Calendar (actualizat – 18 nov. 2022):

  1. Depunere dosare de candidatură în perioada: 7.11.2022 – 25.11.2022
  2. Evaluarea dosarelor de către comisiile de evaluare de la nivelul fiecărei facultăți: 28.11.2022
  3. Afișarea rezultatelor preliminare: 29.11.2022
  4. Depunere contestații: 5.12.2022
  5. Soluționare contestații: 6.12.2022
  6. Afișarea rezultatelor: 7.12.2022
  7. Semnarea contractului de comodat și predarea-primirea laptopurilor: 08.12.2022 – 31.01.2023

Documente și informații

Pentru cererile depuse în semestrul I al anului universitar 2022-2023, la alocarea laptopurilor se va ține seama de cerințele privind acordarea burselor sociale și a burselor sociale ocazionale drept pentru care, lunile de referință pentru pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august, septembrie ale anului 2022 iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1524 lei.
Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:
– solicitantul are calitatea de student al TUIASI la ciclul de studii licență sau master;
– solicitantul îndeplinește condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, conform Ordinului nr. 3.392/2017 și Procedurii PO.PRS.03, începând cu anul universitar 2022 – 2023.

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” dispune de un număr de 47 laptopuri Dell Latitude 3520 cu următoarele caracteristici tehnice: Procesor Intei® Core™ i3-1115G4, 8GB (1x8GB) DDR4 3200 MHz, Placa video Integrata Intel Iris Xe Graphics, SSD 256 GB M.2