loader image

Noutăți burse – sem. II

Criterii pentru burse sem. II (afișat 31 martie 2022)
Au fost afișate actele necesare pentru burse sociale, semestrul al II-lea 2021/2022: Studenți / Informatii utile: burse (afișat 14 februarie 2022)

Au fost afișate Criteriile specifice FICPMCS pentru acordarea burselor in anul universitar 2021-2022. (afișat 27 octombrie 2021)

Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi – PO.PRS.03 – aprobat la data de 07.07.2020, ediția 2, revizia 3 se gaseste in Manualul procedurilor