loader image

Erasmus+ selecție studenți

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR PENTRU STAGII DE STUDII / PLASAMENT FINANŢATE PRIN PROGRAMELE
ERASMUS+ KA103 şi ERASMUS+ KA107

(pentru studenţii care vor efectua stagii Erasmus+ la universităţile partenere, în semestrul al II-lea, anul universitar 2021 – 2022)

Concursul de selecţie este organizat în conformitate cu REGULAMENTELE Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi privind organizarea şi recunoaşterea/echivalarea mobilităţilor pentru studii şi plasamente, pentru studenţii ERASMUS Outgoing, în cadrul Programului Erasmus+ KA103 (PO.PRI.01) şi în cadrul Programului Erasmus+ KA107 (PO.PRI.03).

CALENDAR CONCURS SELECŢIE (anunț)
  • Consultații pentru întocmirea dosarului de candidatură ( 10 – 20.01.2022, prin email: lillazar@ch.tuiasi.ro )
  • 20 – 26.01.2022 ÎNSCRIEREA candidaţilor pe baza dosarului de concurs
  • 27.01.2022 INTERVIUL DE SELECŢIE (in sistem on-line)
  • 27.01.2022 AFIȘAREA REZULTATELOR

Înainte de începerea completării documentelor specifice dosarului de candidatură, studenții care intenționează să participe la concursul de selecție pentru stagii de studii /plasament sunt rugați să contacteze coordonatorul Erasmus al facultăți la adresa de email lillazar@ch.tuiasi.ro

Mai multe informatii: site-ul facultăţii (https://icpm.tuiasi.ro/studii/erasmusplus/ ) / universităţii (www.international.tuiasi.ro)

Coordonator Erasmus departamental,
Conf.dr.ing. Liliana Lazăr