loader image

Noutăți burse – sem. I

Au fost afișate bursele aprobate pentru semestrul I in anul universitar 2021-2022. (afișat 12 noiembrie 2021)

Au fost afișate Criteriile specifice FICPMCS pentru acordarea burselor in anul universitar 2021-2022. (afișat 27 octombrie 2021)

Perioada depunere cereri pentru burse de performanta: 18 – 22 octombrie 2021

Au fost afișate actele necesare pentru burse sociale, semestrul I 2021/2022: Studenți / Informatii utile: burse (afișat 8 octombrie 2021)

Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi – PO.PRS.03 – aprobat la data de 07.07.2020, ediția 2, revizia 3 se gaseste in Manualul procedurilor