loader image

Noutăți burse – sem. al II-lea

Au fost afisate bursele acordate pentru semestrul al II-lea 2020-2021: Studenți / Informatii utile: burse (afisat 26 martie 2021)

Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi – PO.PRS.03 – aprobat la data de 07.07.2020, ediția 2, revizia 3 se gaseste in Manualul procedurilor

Au fost afișate actele necesare pentru burse sociale, semestrul al II-lea 2020/2021: Studenți / Informatii utile: burse (afișat 8 februarie 2021)

Au fost afișate Criteriile specifice FICPMCS pentru acordarea burselor in anul universitar 2020-2021. (afișat 1 octombrie 2020)