loader image

Noutăți burse

Au fost afișate Criteriile specifice FICPMCS pentru acordarea burselor in anul universitar 2020-2021: Studenți / Informatii utile: burse

Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi – PO.PRS.03 – aprobat la data de 07.07.2020, ediția 2, revizia 3 se gaseste in Manualul procedurilor