loader image

Mentorat și Burse private în valoare de 1000 lei/ lună pentru studenții din anii I și II, pe întreaga perioadă a anului universitar 2020/2021

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 Octombrie 2020.

Programul de burse Rotary ACADEMICA este deschis înscrierii studenților care fac dovada unor rezultate deosebite la învățătură, dar cu resurse financiare reduse, din anii 1 și 2 la programele de licență.

Programul de burse este dublat de Programul de mentorat, fiecărui student bursier fiindu-i desemnat un membru al Clubului Rotary Iași Curtea Domnească pentru îndrumare și sprijin a activității sale, academice și de formare în spiritul principiilor și valorilor Rotary: onestității, perseverenței, asumării responsabilităților, lucrului în echipă, implicării și altruismului.

Candidații interesați de admiterea în acest program trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă:

  • Cererea de înscriere (informală);
  • Un eseu de 2 – 3 pagini, în care să se creioneze personalitatea aplicantului, cine este el și dacă se potrivește cu solicitările programului. Se vor descrie abilitățile personale, valorile, principiile după care se ghidează în viață, o descriere a activităților extrașcolare, implicarea în diferite proiecte, planuri de viitor, de ce a ales o anumită facultate, atitudine civică etc;
  • O recomandare din partea unei persoane reprezentative (cineva din comunitate – profesor, preot – sau cineva cu care a lucrat într-un proiect etc.). În acest caz trebuie furnizate adresa de e-mail și un număr de telefon a acelei persoane pentru a o putea contacta ulterior.
  • Pentru studenții de anul 1: Diploma de Bacalaureat, precum şi notele obţinute; pentru studenții de anul 2: Situația școlară eliberată de secretariatul facultății, la cerere;
  • Adeverinţă(e) din care să rezulte veniturile familiei.

Candidații interesați pentru admiterea în acest program trebuie să transmită dosarul completând formularul de la adresa: https://rotaryiasicurteadomneasca.ro/inscriere/