loader image

Informații dosar burse sociale pentru semestrul al II-lea

Semestrul al II-lea 2019 – 2020

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să urmăriţi afișierul secretariatului facultăţii, corp CH, et I.

Procedura universității PO.PRS.03: Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (vezi Manualul procedurilor).