loader image

Transportul studenților cu trenul

Precizari privind calatoria studentilor, masteranzilor si doctoranzilor incepand cu data de 15.06.2017

Călătoria studenților incepind cu data de 01 februarie 2017

Studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate  la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.

Studenţii pot procura legitimaţii de călătorie gratuite și abonamente lunare gratuite pentru studenţi ( doar emise electronic ), cu număr nelimitat de călătorii, pe distanţe până la 300 km, de la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de voiaj si de la personalul de tren in statiile in care nu se emit bilete, daca imediat dupa urcare se prezinta la acesta.

Documentele care conferă dreptul la facilitate sunt  legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar și act de identitate (CI/Pașaport).

Până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a normelor metodologice nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/ gratuitate la transport, documentul va fi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi.

În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie / abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelasi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.

În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie achiziționată, legitimația de student cu reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs sau adeverința de student şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport.

În cazul în care în tren, studenţii fie nu prezintă documentele indicate anterior, fie prezintă alte documente eliberate de institutiile de învăţământ superior sau prezintă legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi li se vor elibera bilete la tariful de taxare in tren.

Daca în tren sunt depistaţi călători în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi li se vor elibera bilete la tariful de taxare in tren.

01.02.2017, SRTFC Iasi (pdf)

FOARTE IMPORTANT  

Conform prevederilor HG 42/2017 “Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face pe baza legitimatiei de student valabila pentru reducerea la transport sau a unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi, din care să rezulte încadrarea în prevederile hotaririi de guvern ”.

Studentii care pana la data intrarii in vigoare a HG 42/2017 aveau dreptul la vechea facilitate oferita de CFR Calatori obligatoriu trebuie sa prezinte legitimatia de student pentru reducere la transport.

Referitor la adeverinte, facem urmatoarele precizari:  
Până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a HG 42/2017 nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/ gratuitate la transport, eliberarea legitimatiilor de calatorie gratuite se efectueaza pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi.

Prin urmare, emiterea legitimatiilor de calatorie gratuite se efectueaza in baza adeverintei eliberate de unitatea de invatamint pentru acordarea reducerii la transportul feroviar doar pentru urmatoarele categorii:

– studentii cu varste mai mari de 26 ani;
– masteranzi; 
– doctoranzi.

Rugam beneficiarii gratuitatii la transportul feroviar sa se prezinte pentru ridicarea legitimatiilor sau adeverintelor, dupa caz, la institutiile universitare care „POARTA RESPONSABILITATEA LEGALA ASUPRA DISTRIBUIRII ACESTOR DOCUMENTE PENTRU REDUCERE LA TRANSPORT”, CONFORM HG 42/2017.

SRTFC IASI, 03.02.2017 (pdf)