loader image

Asociaţia Absolvenţilor

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (fostă Chimie Industrială, fostă Tehnologie Chimică) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (fost Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi) reprezintă mult mai mult decât nişte foşti studenţi. Ei sunt o componentă foarte importantă pentru mediul academic ieşean, sunt oameni pe care facultatea îi apreciază şi îi respectă datorită potenţialului şi calităţilor de care dau dovadă.

Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Chimie Industrială îsi propune să dezvolte şi să consolideze comunitatea puternică a absolvenţilor, să îi ajute şi, la rândul ei, să le ceara ajutorul în atingerea obiectivelor sale.

Scop: Promovarea valorilor culturii, ştiinţei şi civilizaţiei prin realizarea unui parteneriat public-privat, cu implicarea absolvenţilor (alumni) facultăţii, a personalităţilor culturale, ştiinţifice şi a reprezentanţilor mediului socio-economic. 

Cerere adeziune

Echipa AAFCI

Director: ing. Eduard Moisii  tel: 0232 278683 / int. 2282