loader image

Alegeri 2020 – 2024

Calendarul alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică pentru legislatura 2020 – 2024

1. Alegerile la nivelul departamentului

PO.POM.05.Art.25.(2) Candidaturile pentru functia de Director al departamentului se depun la conducerea actuală a departamentului și se afișează la sediul departamentului, conform calendarului prezentat în Anexa 1. Fiecare candidat pentru funcția de Director de departament va prezenta programul managerial, un CV și o declarație pe propria răspundere, autentificate notarial, referitoare la colaborarea cu structurile Securității înainte de anul 1990, prevăzută de Legea 293/2008.
PO.POM.05.Art.25(3) Dosarele de candidaturi pentru funcția de Director de Departament sunt verificate, în vederea stabilirii conformității, de către Biroul electoral al facultății. (…)
PO.POM.05.Art.25.(5) Listele cadrelor didactice și de cercetare titulare și data desfășurării alegerilor se afișează la sediul departamentelor și pe paginile web ale facultăților/ departamentelor, cu minimum 3 zile înainte de data alegerilor.

Calendar depunere candidaturi Director departament: 7 – 10 ianuarie 2020 (în ultima zi până la ora 14:00). Înregistrarea candidaturilor se face la secretariatul facultății.

Alegeri Director departament și Consiliul departamentului:
DepartamentData și locația ședinței de alegeri Lista cadrelor didactice și de cercetare titulareSediu / Afișier  departament
Departament Inginerie Chimică14.01.2020, ora 12, Sala Consiliu Lista ICcorp CH, et. 1 laboratoare, langa laboratorul de Informatica Aplicata 143
Departament Ingineria și Managementul Mediului 14.01.2020, ora 12, sala 128Lista_IMMcorp CH, et 1 laboratoare, afişier laborator 126 – 127
Departament Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară 14.01.2020, ora 12, sala 258 Lista IOBA corp CH, et. 2 laboratoare, camera 248-249, afișier IOBA
Departament Polimeri Naturali și Sintetici 14.01.2020, ora 12, sala 7s Lista PNScorp CH, et. 2 laboratoare, afișierul de lângă camera 212

Validare alegeri departamente (de către Consiliul actual): 16.01.2020


2. Alegeri la nivelul facultății

PO.POM.05.Art.28.(1) ….Din numărul de locuri repartizat departamentelor se scade locul pe care Directorul ales al departamentului îl ocupă, de drept, în consiliul facultății.
PO.POM.05.Art.28.(3) Listele cadrelor didactice și de cercetare titulare, cu drept de vot, se afișează la sediile facultăților, până cel târziu cu 3 zile înainte de data votării. În listele de votare sunt înscrise cadrele didactice titulare și cercetătorii din facultatea respectivă, cu menționarea departamentului în care aceștia funcționează. Se afișează data și locul votării, buletinul de vot (specimen) și componența Biroului electoral al facultății.
PO.POM.05.Art.28.(4) Candidații pentru un loc în Consiliul facultății depun un CV (maximum o pagină), care se afișează la sediile facultăților unde candidează, ca și pe paginile web ale acestora (fără limitarea întinderii). Pentru un loc în Consiliul altei facultăți decât cea în care funcționează, pot candida numai cadre didactice care au norma didactică integral sau majoritar la acea facultate. Acest fapt trebuie mentionat în CV.

Pentru legislatura 2020-2024, consiliul facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” va avea 28 membrii:
20 cadre didactice din departamentele facultăţii (6 IC, 6 IMM, 4 IOBA, 4 PNS);
1 cadru didactic de la alte facultăţi sau departamente;
7 studenţi (25%).

Birou electoral facultate
Președinte:  Șef lucrări dr. ing. Cătălin Lisă
Membri: Șef lucrări dr. ing. Emil Mureșan, Șef lucrări dr. ing. Adela Marilena Buburuzan, Șef lucrări dr. ing. Sofronia Bouariu
Secretar: Șef lucrări dr. chim. Gabriela Antoaneta Apostolescu
Membri supleanți:  Prof. dr. ing. Geta David, Asistent dr. ing. Petronela Cozma
Coordonator din partea Conducerii facultății: Profesor dr. ing. Teodor Măluțan

Calendar depunere candidaturi Consiliul Facultății: 20 – 22 ianuarie 2020 (în ultima zi până la ora 14:00). Înregistrarea candidaturilor se face la secretariatul facultății.

DepartamentNumărul de locuri care revin fiecărui departament în Consiliul facultăţiiCandidaturi depuse pentru un loc în Consiliul facultăţii
(în ordine alfabetică pentru fiecare departament)
Inginerie Chimică5*Carja Gabriela
Harja Maria
Lazăr Liliana
Lisa Gabriela
Mămăligă Ioan
Sutiman Daniel Mircea
Ingineria și Managementul Mediului5*Bulgariu Laura
Catrinescu Cezar Florin
Cretescu Igor
Gavrilescu Maria
Slușer Brîndușa Mihaela
Volf Irina
Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară3*Cașcaval Dan
Mocanu Anca Mihaela
Ungureanu Adrian
Polimeri Naturali și Sintetici3* Cârlescu Irina
Ciolacu Florin
Măluțan Teodor
Peptu Cătălina Anișoara
Puițel Adrian Cătălin
de la alte facultăţi din cadrul TUIaşi1Dănăilă Vanda Ligia
Herghiligiu Ionuț Viorel
*după scăderea locului ocupat de Directorul ales al departamentului

Alegeri Consiliul Facultății:
27.01.2020, Sală Consiliu, ora 9 – 15
28.01.2020, Sală Consiliu, ora 9 – 15 (dacă este cazul)

Validare alegeri consiliu și alegeri studenți (de către Consiliul actual): 29.01.2020


3. Alegerea membrilor Senatului univesitar și alegerea Rectorului universității

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” va fi reprezentată în senatul universității, în legislatura 2020-2024, de către 5 cadre didactice și 1 student.

Candidaturi pentru Senat – Cadre didactice din partea Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”
Numele și prenumele candidatuluiDepartament
Prof.dr.chim. Laura BULGARIU Ingineria şi Managementul Mediului
Conf.dr.ing. Corina CERNĂTESCU Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară
Prof.dr.ing. Silvia CURTEANU Inginerie Chimică
Prof.dr.ing. Maria GAVRILESCU Ingineria şi Managementul Mediului
Prof.dr.ing. Nicolae HURDUC Polimeri Naturali şi Sintetici
Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Inginerie Chimică
Şef lucr.dr.ing. Gabriel Dan SUDITU Inginerie Chimică
Prof.dr.ing. Carmen TEODOSIUIngineria şi Managementul Mediului

Informația este preluată din pagina web a universității la Alegeri 2020-2024 si tot acolo găsiți CV-urile candidaților.


Calendar depunere candidaturi pentru Senatul universitar și pentru Rectorul universității: 3 – 7 februarie 2020.

Candidatul pentru funcția de rector:
Prof. dr. ing. Dan CAȘCAVAL

Informația este preluată din pagina web a universității la Alegeri 2020-2024 si tot acolo găsiți CV-ul și planul managerial al candidatului.


Alegeri generale pentru Rectorul universităţii și membrii Senatului: 24 februarie 2020.

Refacerea alegerilor pentru membrii Senatului (dacă este cazul): 25 februarie 2020.


Selecția decanilor

In ideea înlocuirii pe cât posibil a activităților directe/fizice cu cele on-line, Art. 3, alin. (5) din Regulamentul de selectare a decanilor trebuie înțeles și aplicat astfel: prin „afișare la sediu” se va proceda la afișare pe site-ul universității, similar cu cazul postării pe pagina web a fiecărei facultăți.
Această acțiune se va finaliza conform calendarului, luni 23.03.2020, după care se va suspenda procesul de selectare a decanilor. Continuarea procesului de selectare a decanilor, de la etapa de avizare a candidaturilor în Consiliile facultăților, la o dată care va fi permisă de reglementările autorităților care gestionează prevenirea și monitorizarea infecției cu virusul COVID-19. În acest sens se va stabili un nou calendar al concursului de selectie a decanilor pentru mandatul 2020-2024 (HS 116/20.03.2020).

Candidaturi depuse:
Prof. univ. dr. ing. Teodor Măluțan: curriculum vitae, program managerial
Prof. univ. dr. habil. ing. Irina Volf: curriculum vitae, program managerial


Legislație și metodologie

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2020-2024 – PO.POM.05 (vezi în Manualul procedurilor). 

Mai multe informații găsiți pe pagina web a universității la Alegeri 2020-2024.