loader image

Chimie anorganică

Desi disciplina de chimie anorganica a fost cuprinsa în planul de invatamânt chiar de la infiintarea în 1937 a Facultatii de Chimie Industriala, colectivul de chimie anorganica s-a înfiintat în 1961, functionând pentru perioade scurte de timp împreuna cu alte colective în catedre cu denumirea de chimie anorganica si analitica, sau chimie analitica, anorganica si tehnologie anorganica. Începând cu anul 2005 colectivul de chimie anorganica face parte din catedra de inginerie chimica.

Personalul colectivului

Cadre didactice

Daniel-Mircea Sutiman
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2107
email: sutiman@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae webpage
Adrian Căilean
Conferentiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2134
email: acaile@ch.tuiasi.ro
webpage
Iulian Rusu
Conferențiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2134
email: rusu_iulian@hotmail.com
webpage
Mihaela Vizitiu
Sef lucrari dr. chim.
tel.: 0232 278683 / int. 2235
email: mvizitiu@ch.tuiasi.ro
webpage 
Doina Sibiescu
Sef lucrari dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2235
email: dsibiesc@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae 
Gabriela Antoaneta Apostolescu
Sef lucrari dr. chim.
tel.: 0232 702625 / int. 2625
email: ganto@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae

Profesori consultanti

Ioan Roşca
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2157
email: irosca@ch.tuiasi.ro
webpage

Contributia catedrei privind activitatea didactica la nivelul specializarilor

Cursuri de lunga (l.d.) si scurta durata (s.d.)
Obligatorii: Chimie anorganica (l.d.) si (s.d.)
Obtionale: Chimia compusilor coordinativi (l.d.) si (s.d.), Chimie bioanorganica (l.d.), Chimia compusilor metalorganici (l.d), Surse neconventionale de energie (l.d.)
Facultative: Chimia compusilor oxidanti si tratarea apelor (l.d si s.d)
Chimia poluantilor anorganici, Structura compusilor anorganici (l.d)

Directii de cercetare

Activitate de cercetare stiintifica si laboratoare

Baza materiala

Laboratoarele de chimie anorganica, dotate cu aparatura si ustensile specifice lucrarilor practice de chimie anorganica pentru deternimarea unor marimi fundamentale, sinteze , reactii chimice, testarea unor proprietati, etc.

Laborator de cercetare a comportarii termice a substantelor, dotat cu un derivatograf.

Laborator de cercetari fizico –chimice destinat analizelor fizico-chimice, echilibrelor chimice, efectului campului electromagnetic asupra solutiilor de electroliti etc. Laboratorul are în dotare un aparat de absorbtie atomica, ph-metru, conductometru, electromagnet Weiss, elctrolizor pulsatoriu, generator de înalta frecventa.

Laborator de cercetari chimice, echipat cu vase de reactie, agitatoare, centrifuga, cuptoare electrice. În laborator se efectueazasinteze si analize chimice, testarea unor proprietati ale compusilor si compozitiilor chimice.

Laborator de cercetari spectroscopice în vizibil si ultraviolet, dotat cu fotocolorimetru , spectrofotometru în domeniul vizibil si ultraviolet utilizat în procesul didactic si cercetare stiintifica.

Domenii de cercetare
 • Combinatii complexe mono si polinucleare
 • Influenta cîmpului electromagnetic în solutii de electroliti
 • Recuperarea si regenerarea catalizatorilor uzati de vanadiu si nichel etc.
 • Compusi oxidici
 • Aditivi anorganici în tehnologia polimerilor
 • Studiul compozitiei apelor subterane şi de suprafaţă, coroziunea solurilor, poluarea apei şi aerului
 • Coroziunea metalelor şi aliajelor
 • Chimia plasmei
 • Stiinţă şi Teologie

 Doctorate

Domenii si specializari:

Stiinte exacte. Chimie, specializarea chimie anorganica.

 • Prof.dr.ing. Ioan Rosca conducator de doctorat în activitate. În prezent sunt în stagiu de pregatire 10 doctoranzi din care 3 la forma cu frecventa. Teze sustinute în ultimii 5 ani = 5.
 • Prof. dr. ing. Daniel Sutiman – din 2008

Lucrari, manuale si brevete de inventii din ultimii 5 ani:

În ultimii 5 ani au fost publicate în reviste si volume ale manifestarilor stiintifice peste 100 de lucrari din care 35 în strainatate si au fost elaborate 21 manuale si monografii. Au fost brevetate 8 inventii din care o inventie a obtinut premiul I la Salonul International de Inventii Chisinau 2000.

Exemple:

Introducere în chimia anorganica moderna Ed. Performanitica Iasi 2000;

Chimia anorganica la Leeds Ed. Matrix Rom. Bucuresti 2000;

Surse neconventionale de energie Ed. Vie Iasi;

Aluminiu. Aliaje si compusi Ed. Performantica Iasi 2003;

Chimie anorganica experimentala, Ed. Tehnopres, Iasi 2003;

Experiente si teste de chimie anorganica Ed. Performantica Iasi 2004;

Oxidarea compusilor anorganici la tratarea apelor Ed Gil 2002;

Chimie anorganica Ed. “Gh.Asachi” Iasi 2002

Manifestari stiintifice organizate

Prof. dr. ing. Ioan Rosca a facut parte din comitetul de organizare al salonului International de Inventii ECOIN-VENT 2003, ca presedinte al juriului international.
Catedra a organizat Sectia de Chimie anorganica din cadrul Conferintei Facultatii de Chimie Industriala editiile 1998 si 2002.

Colaborari nationale si internationale

Grant în colaborare cu Institutul National de Investitii: Model de reactor magnetochimic si procedee de intensificare a proceselor chimice din cadrul programului INVEST
Un alt grant, beneficiar CNCSIS al carui colectiv de cercetare este în totalitate din catedra de chime anorganica este: Investigatii privind structura si rolul nanocentrilor de fier la formarea oxigenului a pe catalizatorul cu comportare biomimetica fier ZSM-5 preparat prin metoda oxalatului de fer (III).

Contact

    Sef colectiv: Prof. dr. ing. Daniel-Mircea Sutiman

          Telefon: 0232 278683 / int. 2107,   email: sutiman@ch.tuiasi.ro