loader image

ERASMUS+ – întâlnire informativă pentru studenți și doctoranzi

ERASMUS+ Îți oferă șanșe!

Studenţii şi doctoranzii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”, interesaţi să efectueze mobilităţi pentru studiu / practică / plasament derulate la universități UE, sunt invitaţi să participe la activitățile de prezentare a programului ERASMUS+ și a oportunităților oferite de noua axă priopritară KA 131, în holul central al facultății, conform programului:
Joi 13 octombrie 2022 orele 10:30 – 14:30
Vineri 14 octombrie 2022 orele 10:30 – 13:30

Coordonator Erasmus departamental
Conf.dr.ing. Liliana Lazăr

Informații despre programul ERASMUS+ se găsesc pe site-ul facultăţii (https://icpm.tuiasi.ro/studii/erasmusplus/) / universităţii (www.international.tuiasi.ro) sau la avizierul facultăţii (Secretariat, etaj I – corp CH).